Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.7Pobieranie 1,92 Mb.
Strona37/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.7


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  LOGISTYKA DYSTRYBUCJI

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie Logistyką

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Marek Sikora

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy logistyki

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych zagadnień związanych z logistyką i łańcuchem dostaw

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15E

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student nabędzie specjalistycznej wiedzy dotyczącej problemów obsługi logistycznej w procesach dystrybucji, a także umiejętność identyfikacji, analizy, interpretacji i oceny problemów logistycznych w dystrybucji, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i pomiędzy przedsiębiorstwami w łańcuchach i sieciach logistycznych.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi rozpoznać i przedstawić istotę i specyfikę procesu dystrybucji, dokonać wyboru kanałów dystrybucji a także odpowiednio gospodarować poziomem zapasów wyrobów gotowych w przedsiębiorstwie.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi świadomie współpracować z uczestnikami procesów logistycznych. Jest zdolny do świadomego wyboru dostępnych narzędzi dla uzyskania konstruktywnego wyniku w ramach realizowanego zadania. Przejawia dbałość aktualność danych wykorzystywanych w procesie decyzyjnym. Ma świadomość zagrożeń wynikających z ze złożoności łańcuchów logistycznych

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne – analizy przypadków, obliczenia

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, kolokwium


1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   65


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna