Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona29/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.13


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  WSPÓŁCZESNE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  Doc. dr Wojciech Szymborski

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  Wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować i objaśniać podstawowe zjawiska i procesy zachodzące we współczesnych stosunkach międzynarodowych

  Umiejętności

  Student jest w stanie samodzielnie zidentyfikować i przeanalizować zależności jakie zachodzą w obrębie podstawowych dziedzin współczesnych stosunków międzynarodowych: politycznej (wojskowej), gospodarczej i społecznej

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest bardziej kreatywny co przekłada się na poziom jego świadomości oraz umacnia otwartość do współpracy w grupie.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia konserwatoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Kolokwium końcowe, ustne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  Przedmiot i zakres międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych; Struktura współczesnego świata; Zależności pomiędzy światową polityką a gospodarką; Integracja europejska – teraźniejszość oraz perspektywy rozwoju; Współczesne wymiary globalizacji. Wymiary międzynarodowych zagrożeń oraz wyzwań po zakończeniu zimnej wojny; Polityczne, gospodarcze i społeczne konsekwencje nierównego podziały światowego bogactwa; Wizje rozwoju świata do roku 2050. Pozycja międzynarodowa Polski.

  Ćwiczenia audytoryjne


  Państwo i ich ugrupowania jako podstawowi uczestnicy stosunków międzynarodowych; Rola mocarstw w światowym układzie sił; Wertykalizacja i horyntalizacja bezpieczeństwa międzynarodowego; Globalizm i regionalizm w stosunkach międzynarodowych; Procesy decyzyjne w polityce zagranicznej. Perspektywy integracji europejskiej; Polityka zagraniczna RP.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, zarys wykładów, Warszawa 2008

Podstawy europeistyki. Podręcznik akademicki, W. Bokajło, A. Pacześniak (red.), Wrocław 2009.

Współczesne stosunki międzynarodowe, podręcznik akademicki, T. Łoś-Nowak (red.), Wrocław 2008.

Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie.


E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Warszawa 2006.

Szymborski W., Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2008.Literatura uzupełniająca


Brzeziński Z., Wielka szachownica, Warszawa 1999.

Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006.Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996.

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna