Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.9Pobieranie 1,92 Mb.
Strona25/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.9


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Informatyki w Zarządzaniu

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski

  Remigiusz Lewandowski, PhD, MBA  Przedmioty wprowadzające

  Zarządzanie, technologie informacyjne, organizacja przedsiębiorstw, Informatyka w Zarządzaniu.

  Wymagania wstępne

  Umiejętność posługiwania się s. o. Windows i aplikacjami OFICE oraz korzystania z systemów ERP

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15
2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować, podstawowe pojęcia z zakresu tworzenia, przesyłania i zastosowań wiedzy w różnych organizacjach, a także potrafi scharakteryzować zagadnienia zarządzania wiedzą, które eksponują rolę czynnika ludzkiego w tworzeniu wiedzy z uwzględnieniem specyfiki charakterystycznej dla różnych sektorów gospodarki

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi korzystać z oprogramowania służącego do zarządzania wiedzą, jak również analizować i rozwiązywać problemy związane z dzieleniem się wiedzą w organizacji. Student potrafi również zaprojektować zarys system dzielenia się wiedzą w organizacji.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest chętny do propagowania zarządzania wiedzą, także ma podstawy do współdziałania w firmie(ach) w celu skutecznego budowania kapitału wiedzy w organizacji.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, dyskusja, prelekcja

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Test

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Typologia wiedzy. Ekonomiczne aspekty tworzenia i dystrybucji wiedzy. Tworzenie, przesyłanie i zastosowanie wiedzy. Modele tworzenia wiedzy, rola technologii informacyjnych w sektorowych zastosowaniach wiedzy. Edukacja w gospodarce wiedzy - przesłanki rozwoju zaangażowania w zarządzanie wiedzą, zastosowanie technologii informatycznych (ITC) w zarządzaniu wiedzą, struktura zawartości modułu wiedzy. Technika realizacji syntezy wiedzy, strukturalizacja procesu edukacji wiedzy w ramach projektu. projektowanie infrastruktury zarządzania wiedzą. Tworzenie wiedzy w systemie edukacji - przepływy, blok kompetencji i selekcja ekonomiczna. Rola parków nauki i przedsiębiorstw wiedzy we wzroście gospodarczym. Przemysł biotechnologiczny – całkowicie oparty na nauce. Przemysł komputerowy i komunikacyjny (C&C), tworzenie infrastruktury, przemysł usług finansowych. Pomosty pomiędzy innowacją technologiczną a wzrostem gospodarczym. Zarządzanie wiedzą w organizacji. Technologie informacyjne wspomagające tworzenie wiedzy w organizacji

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Drelichowski L., Podstawy inżynierii zarządzania wiedzą. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Bydgoszcz 2004

Gołuchowski J. Technologie informacyjne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Akademia Ekonomiczna Katowice 2005Literatura uzupełniająca


Pasher, E., Ronen, T. (2011) The Complete Guide to Knowledge Management: A Strategic Plan to Leverage Your Company’s Intellectual Capital. Wiley

Szewczyk A. red. Wiedza światłem do społeczeństwa przyszłości Uniwersytet Szczeciński (2003) monografia

Dimitris Karagiannis, Urlich Reiner Practical Aspects of Knowledge Management, Springer Wiedeń 2004

Perechuda K. Dyfuzja wiedzy. Wizualizacja i kompozycja. Wydawnictwo AE Wrocław 2007
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   65


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna