Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona48/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   77

Kod przedmiotu Pozycja planu: D.2.8


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  NORMOWANIE TECHNICZNE I KOSZTORYSOWANIE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Mariusz Żółtowski

  Przedmioty wprowadzające

  Technologie informacyjne, Podstawy zarządzania, Matematyka, Mikroekonomia, Nauka o organizacji

  Wymagania wstępne

  Znajomość koncepcji i zasad zarządzania, podstaw technologii informacyjnej, organizacji przedsiębiorstw produkcyjnych procesów technologicznych, materiałoznawstwa, umiejętności praktycznych w zakresie strukturalizacji i algorytmizacji problemów planowania produkcji

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

20E

-

-

10

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student nabiera umiejętności kalkulacji kosztów, zapoznaje się z zasadą korzystania z KNRów oraz poznaje zasady sporządzania przedmiaru robót.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi sporządzać kosztorysy inwestorskie, powykonawcze i zapytania ofertowe oparte o zasadę kalkulacji nakładów zawartych w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Również zapoznaje się i sporządza przedmiar robót pozwalający na późniejszą kalkulacje.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do sporządzenia kalkulacji kosztowej przedsięwzięć technicznych i nadzorować ich kosztowe wykonanie w rzeczywistości.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne obliczeniowe, korzystanie z oprogramowania NORMA PRO

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest egzamin pisemny . Część ćwiczeniowa kończy się samodzielnym sporządzeniem kompletnej dokumentacji kosztorysowej.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład

Analiza i rachunek kosztów w budownictwie. Metody oceny efektywności przedsięwzięć budowlanych, Metody i podstawy określania kosztów prac projektowych i kosztów robót budowlanych. Metody i podstawy kosztorysowania robót budowlanych

Ćwiczenia projektowe

Specyfika budownictwa. Koszt, nakład, wydatek. Klasyfikacja kosztów. Przychód, Tworzenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Próg rentowności. Rachunek kosztów i przychodów przedsiębiorstwa

Budowlanego, Budżetowanie i kontrola kosztów. Kalkulacja kosztorysowa w budownictwie. Rodzaje kosztorysów, Metody kosztorysowania.

Podstawy kosztorysowania. Podatek VAT, Kalkulacja kosztów pracy sprzętu, kosztów robocizny, kosztów zakupu materiałów, kosztów pośrednich i zysku w kosztorysie szczegółowym, Obsługa programów kosztorysowych. Bilans przedsiębiorstwa. Majątek trwały, Amortyzacja, Sprawozdania finansowe.

Rachunek efektywności inwestycji - metody proste i zdyskontowane, Źródła finansowania przedsiębiorstwa, Koszt kapitału, Optymalizacja struktury kapitału.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna