Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona46/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.6


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SYSTEMY OPAKOWAŃ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji
  i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Małgorzata Gotowska

  Przedmioty wprowadzające

  inżynieria materiałowa, podstawy marketingu

  Wymagania wstępne

  Ogólna znajomość właściwości fizyko-mechanicznych materiałów oraz metod wytwarzania wyrobów, podstawy marketingu

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

10

10

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować i rozpoznawać różne rodzaje opakowań oraz rozróżniać technologie pakowania. Potrafi wykorzystać opakowania
  w komunikacji rynkowej.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zaprojektować opakowanie, które będzie posiadało odpowiednie cechy jakościowe i funkcjonalne.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do pracy na stanowisku specjalisty ds. zarządzania procesami produkcji opakowań.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, dyskusja, zajęcia studyjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin ustny; zaliczenie na podstawie przygotowanego projektu i zaliczenie zajęć podczas odwiedzin studyjnych w przedsiębiorstwie

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  1. Pojęcie opakowania, funkcje i klasyfikacja. 2. Opakowania w świetle przepisów prawnych i norm Unii Europejskiej. 3. Kryteria doboru opakowań, ich funkcjonalna charakterystyka i kontrola jakości. 4. Techniki i technologie pakowania. 5. Znakowanie opakowań. 6. Rola opakowań w działaniach marketingowych przedsiębiorstw. 7. Ekologiczne aspekty stosowania opakowań i metody utylizacji zużytych opakowań.

  Ćwiczenia audytoryjne

  1. Charakterystyka wybranych znaków opakowań. 2. Proces kształtowania opakowań i jego warstwy wizualnej. 3. Projektowanie opakowań dla wybranych segmentów rynku. 4. Proces rozwoju opakowania produktu konsumpcyjnego.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


1. Korzeniowski A., Skrzypek U., Szyszka G., Opakowania w systemach logistycznych, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.

2. Jakowski S., Opakowania transportowe, Wydawnictwo naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

3. Lisińska-Kusmierz M., Kucherek M.: Współczesne opakowania. Wydawnictwo naukowe PTTŻ, Kraków 2003.

4. Szymczak J., Ankiel-Homa M., Opakowania jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, Wyd. AE Poznań 2007.

5. Korzeń Z., Ekologistyka. Instytut Logistyki i magazynowania, Poznań, 2001.


Literatura uzupełniająca


1. Praca zbiorowa, Kody kreskowe: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2000.

2. Michniewicz J. (red.) Opakowania żywności, Wydawnictwo Agro-Food technology, Czeladź 1998.1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna