Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona38/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.11


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ANALIZA RYNKU ROLNEGO

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Anna Jakubczak

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

10

10

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować elementy rynku rolnego, charakteryzować poszczególne rynki rolne, objaśniać podstawowe mechanizmy na rynku rolnym i żywnościowym.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować sytuację na rynku rolnym
  i żywnościowym, obliczać parametry niezbędne do oceny rynków rolnych
  i żywnościowych, zaprezentować analizę wybranego rynku rolnego. i żywnościowego oraz prognozować zmiany na rynku rolny i żywnościowym.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny w poszukiwaniu informacji rynkowych niezbędnych do analizy, kreatywny w sposobach analizy rynku rolnego i żywnościowego świadomy wagi informacji na rynku rolnym i żywnościowym.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, prelekcja, metoda przypadków.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, złożenie referatu w trakcie ćwiczeń, przygotowanie projektu na zakończenie ćwiczeń

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  1. Istota gospodarki rynkowej. 2. Rynek i jego elementy. 3. Metody analizy rynku. 4. Funkcjonowanie i specyfika rynku rolnego. 5. Funkcjonowanie
  i specyfika żywnościowego. 6. Informacja na rynku rolnym. 7. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na funkcjonowanie rynków rolnych. 8. Interwencjonizm rynkowy w rolnictwie. 9. Charakterystyka wybranych rynków rolnych w Polsce i na Świecie. 10. Prognozowanie na rynku rolnym
  i żywnościowym. 11. Zarządzanie ryzykiem cenowym na rynkach rolnych. 12. Efektywność rynków rolnych.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Istota rynku, elementy rynku, poziomy i struktury rynku, popyt jako element rynku, podaż jako element rynku, cena jako element rynku, elastyczność cenowa i dochodowa produktów na rynku rolnym i żywnościowych, segmenty rynku, rodzaje i źródła informacji na rynku rolnym i żywnościowym, cele
  i sposoby gromadzenia informacji na rynku rolnym i żywnościowym, metody analizy i prognozowania na rynku rolnym i żywnościowym, charakterystyka
  i funkcjonowanie najważniejszych rynków rolnych i żywnościowych w Polsce
  i na świecie

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


1. Rembisz W. 2004: Rynki rolne, funkcjonowanie,regulacje i interwencja a informacj., ABG S.A., ABC Poland Sp. z o.o., CEEN Economic Project & Policy Consulting GmbH, Warszawa.

2. Zintegrowany System Informacji Rolniczej Informacji Rynkowej w tym: Biuletyny Informacyjne MRiRW.

3. Jabłońska-Urbaniak T., 2009: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa
w Polsce, MRiRW, Warszawa.

4. Mruk H. 2003: Analiza rynku. PWE, Warszawa.Literatura uzupełniająca


1. Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. IERiGŻ, Raport 1, 2005, Warszawa.

2. Wilkin J., Nurzyńska I.(red.), 2010: Raport o stanie wsi. Fdpa, Warszawa.3. Internetowa Giełda Rolna


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna