Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona29/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PODSTAWY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Ewa Żary-Sikorska

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  brak

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

10E

10

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśniać procesy wchłaniania poszczególnych składników pokarmowych (białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne); wskazać ich źródła dla organizmu oraz opisać ich rolę fizjologiczną w ustroju; zdefiniować i opisać składniki antyodżywcze oraz zanieczyszczenia żywności, a także dodatki prozdrowotne do żywności; objaśniać problematykę alergenności żywności; znać zasady znakowania produktów spożywczych odnośnie ich składu żywieniowego

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi obliczać zapotrzebowanie energetyczne organizmu, ocenić sposób żywienia i stan odżywienia organizmu; posługiwać się tabelami składu i wartości odżywczej żywności; zaplanować diety dla różnego odbiorcy; posługiwać się normami żywienia dla ludności Polski

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy ważności właściwego żywienia w życiu człowieka; jest zdolny do formułowania porad żywieniowych w ramach żywienia podstawowego; jest otwarty na zmiany w ramach własnego żywienia oraz proponowanie zmian w żywieniu innych osób itp.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, metoda przypadków itp.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  test (wykłady), zaliczenie ustne, przygotowanie projektu (ćwiczenia)

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Społeczno – kulturowe uwarunkowania żywienia człowieka. Historia rozwoju dyscypliny. Rola białek w ustroju człowieka i ich dostarczanie w żywności. Rodzaje węglowodanów i ich rola w ustroju. Znaczenie odżywcze tłuszczów i ich rola w ustroju. Witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach, ich rola fizjologiczna oraz skutki niedoborów i nadmiarów. Zapotrzebowanie organizmu na składniki mineralne i ich rola w ustroju. Wzbogacanie żywności i jej suplementacja. Składniki antyodżywcze i zanieczyszczenia żywności. Tolerancja pokarmowa oraz alergie pokarmowe. Dietetyka w stanach chorobowych człowieka. Mody i systemy żywieniowe.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Bilans energii - podstawa i całkowita przemiana materii. Tabele składu produktów spożywczych jako źródło informacji o ich wartości odżywczej. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia na przykładzie własnym. Zasady układania jadłospisów. Układanie jadłospisów o zróżnicowanym koszcie. Układanie jadłospisów dla odbiorcy o zwiększonej działalności fizycznej. Dieta w wybranych schorzeniach. Znakowanie produktów spożywczych. Informacja żywieniowa. Główne źródła energii i składników odżywczych w średniej dziennej racji pokarmowej (wg wyników badań budżetów gospodarstw domowych).

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Jan Gawęcki, Lech Hryniewiecki, PWN

Podstawy nauki o żywieniu człowieka. Przewodniki do ćwiczeń. Wojciech Roszkowski, SGGW

Wybrane zagadnienia z nauki o żywieniu człowieka. Jadwiga Biernat, UWP


Literatura uzupełniająca


Podstawy dietetyki. Jacek Bujko, SGGW

Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Helena Ciborowska, Anna Rudnicka, PZWL1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna