Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona27/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.11


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  INNOWACJA I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Ireneusz Bielski

  Przedmioty wprowadzające

  Marketing

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

10

10

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować i wyszukać determinanty funkcjonowania organizacji w dynamicznym środowisku.

  Umiejętności

  Po ukończeniu przedmiotu student posiądzie umiejętność właściwej percepcji zmiany w środowisku biznesu oraz kształtowania organizacji dla generowania, w odpowiednim czasie, reakcji innowacyjnej.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do wykorzystywania okazji oraz potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz kreowania przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, pytania i odpowiedzi, ćwiczenia laboratoryjne, metoda przypadków, gry dydaktyczne, symulacja Brain – storming.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  kolokwia i sprawdziany, przygotowanie dwóch projektów, esej.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Definiowanie przedsiębiorczości. Cechy przedsiębiorcy - A. Jay. Zasoby przedsiębiorstwa i ich możliwe kombinacje. Okazje biznesowe i ograniczenia ich wykorzystania. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Wymogi formalno-prawne umów. Definiowanie kluczowych czynników sukcesu jako przesłanka do transformacji przedsiębiorstwa. Outsourcing i organizacja wirtualna.

  Obszary i sposoby kształtowania przewag konkurencyjnych. Istota i miejsce innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absorpcja i transmisja wiedzy w przedsiębiorstwie. Okazje do innowacji. Otoczenie prawne i technologiczne jako źródła inspiracji. Metody i techniki pracy twórczej. Algorytmy wprowadzania zmian. Zarządzanie własnością intelektualną. Przedsiębiorczość a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zdolność do bisocjacji jako podstawowa cecha przedsiębiorcy. Strategia przedsiębiorcza a klasyczny model strategii. Model przedsiębiorstwa przyszłości.  Ćwiczenia audytoryjne

  Definiowanie miejsca firmy w strumieniu wartości. Organizacja i funkcjonowanie grup twórczych. Techniki inwentyczne. Poszukiwanie obszarów innowacji - inwentaryzacja stanu wiedzy, klasyfikacje, modele. Źródła danych i ich wykorzystanie - monitoring stanu środowiska. Wykorzystanie teorii gier w decyzjach strategicznych. Siatka relacji pomiędzy celami. Modele analizy strategicznej. Zakładanie przedsiębiorstwa. Umowy cywilno-prawne. Negocjacje handlowe. Analiza progu rentowności jako element bazowy dla BATNA. Business Plan by Rene de Bleis

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2000

Bielski I., Innowacja w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwa UTP, Bydgoszcz 2007

P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, . Praktyka i zasady , PWE, Warszawa 1992


Literatura uzupełniająca


Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA S.A., Warszawa 2000

Bielski I., Innowacje. Przewodnik dla twórców i menedżerów, Seria TQM, OPO, Bydgoszcz 1994

Penc J., Zarządzanie w Nowej Ekonomii, Przegląd Organizacji 2001, nr 11

STRATEGOR, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995Bielski I., Współczesny marketing, Studio Emka, Warszawa 2006


Wydział Zarządzania
Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Zarządzanie

GRUPA D1
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna