Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.10Pobieranie 2,29 Mb.
Strona26/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.10


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  BADANIA MARKETINGOWE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Ewa Koreleska, dr inż. Małgorzata Gotowska

  Przedmioty wprowadzające

  Marketing

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych pojęć i koncepcji marketingu

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

10

10

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student będzie definiował i klasyfikował badania marketingowe. Student pozna etapy procesu badawczego.

  Umiejętności

  Po ukończeniu przedmiotu student potrafi zaprojektować badania marketingowe, w tym określić założenia badawcze, wielkość i metodę doboru próby, metodę zbierania i opracowania wyników, konstruować narzędzia badawcze, obliczyć koszty realizacji badań.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student nabywa umiejętności pracy w grupie, potrafi świadomie i kreatywnie poszukiwać metod odpowiednich do problemu badawczego.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  np. wykład multimedialny, pokaz, dyskusja, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Kolokwium, przygotowanie i prezentacja projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Dane i informacje marketingowe. Zakres przedmiotowy i funkcje badań marketingowych. Etapy procesu badawczego. Planowanie badania marketingowego. Badania marketingowe wtórne i pierwotne. Źródła i analiza danych w badaniach wtórnych. Metody gromadzenia danych w badaniach pierwotnych – rodzaje, charakterystyka i zasady stosowania. Badania reprezentacji – metody doboru próby w badaniach marketingowych. Analiza
  i interpretacja danych. Opracowanie raportu z badań. Organizacja badań marketingowych. Współczesny rynek badań marketingowych.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Projektowanie badań marketingowych. Źródła danych. Metody zbierania danych. Proces doboru próby do badań. Budowa instrumentu pomiarowego. Metody redukcji i analizy danych. Błędy popełniane w trakcie badań. Nowoczesne zastosowanie badań marketingowych.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


1.Kaczmarczyk S.: badania marketingowe, metody i techniki PWE, Warszawa 2001.

2.Sagan A. Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. AE Kraków 2004.Literatura uzupełniająca


1.Kaczmarczyk S.: Zastosowanie badań marketingowych, PWE, Warszawa 2007.


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   77


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna