Kod przedmiotuPobieranie 2,95 Mb.
Strona1/98
Data29.12.2017
Rozmiar2,95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


Wydział Zarządzania
Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Zarządzanie
GRUPA A
PRZEDMIOTY OGÓLNE

 1. Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.1.1


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  Język angielski

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność
  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  Mgr Hanna Szwalbe

  Przedmioty wprowadzające
  Wymagania wstępne

  Poziom średniozaawansowany potrzebny do realizacji programu upper - intermediate

  Poziom pre - intermediate potrzebny do prowadzenia programu intermediate 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III30


1

IV30


1

V30


1

VI30


2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po dwuletniej nauce rozpoczynającej się na drugim roku studiów a kończącej na trzecim roku student posiada stosownie do realizowanego poziomu nauczania kompetencje komunikacyjne, werbalne i pisemne, posiada pewną znajomość słownictwa specjalistycznego z zakresu zarządzania i ekonomii, którą zdobywa tłumacząc teksty specjalistyczne za pomocą i. in. słowników.

  Umiejętności

  Student stosownie do realizowanego poziomu posiada określoną poziomem umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych, posiada ponadto umiejętność mniej lub bardziej swobodnego mówienia i pisania na tematy ogólne. Potrafi napisać CV, potrafi rozmawiać w sprawie pracy.

  Postawy

  Po zakończeniu nauki student jest przygotowany do rozwijania nabytych kompetencji komunikacyjnych, korzystając już zupełnie samodzielnie z dostępnych mu źródeł anglojęzycznych, wykorzystując w pracy zawodowej bądź kontynuując studia korzysta z wszelkich sposobności komunikowania się w języku angielskim.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Dyskusje, teksty specjalistyczne, teksty o charakterze ogólnym, dialogi, wypowiedzi pisemne.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Podstawą zaliczenia przedmiotu jest kolokwium mające charakter pisemny, ponadto brane są pod uwagę umiejętności tłumaczenia tekstu specjalistycznego i aktywność na zajęciach.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Dyskusje związane z wiedzą ogólną, quizy, pytania, odpowiedzi, ćwiczenia gramatyczne zawarte w realizowanych podręcznikach, zdania do tłumaczenia z języka polskiego na język angielski w oparciu o przerabiany materiał gramatyczny i leksykalny, dyskusje i pytania związane z przerabianymi tekstami, ćwiczenia ze słuchu, słownictwo idiomatyczne związane z wielorakimi sytuacjami.

  Słownictwo związane ze światem rynku, handlu, słownictwo marketingowe.

  Tematy poruszane to m. in. :

  - marketing innowacyjny – zakłady Forda w Detroit stosujące Internet w sprzedaży (blogi, online video)

  - kryzys finansowy (Europa’s debt crises, Japanis disaster) artykuł analizujący kryzys z bogatym materiałem leksykalnym (ekonomicznym)

  - style zarządzania – zarządzanie klubem sportowym w Barcelonie, w którym promuje się lokalne zasoby ludzkie i lokalne tradycje.

  Rozmowy w sprawie pracy.


 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Soars, Liz&John, New Headway, Upper-Intermediate, Student’s Book (the third edition)

Soars, Liz&John, New Headway, Intermediate, Student’s Book (the third edition)Literatura uzupełniająca

Ekonomiczne czasopisma specjalistyczne


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna