Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona86/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.3


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  OCHRONA KONKURENCJI I PRAW KONSUMENTA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  4. Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Zakład Prawa Gospodarczego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Andrzej Chajęcki

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  brak

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Seminaria

Ćwiczenia projektowe

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(S)

(P)

(T)

ECTS

IV

15
1

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi posługiwać się instrumentami ocennymi w zakresie udziału i pozycji przedsiębiorstwa na rynku, potrafi określać podstawowe zagrożenia w zakresie konkurencji, potrafi wskazać przyczyny funkcjonowania monopoli naturalnych, potrafi informacje na temat procedury reklamacyjnej na rynku i zna instrumenty prawne w tym zakresie.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi formułować wniosek reklamacyjny do producenta wyrobu, potrafi dokonać prawidłowej oceny barier wejścia i wyjścia na rynek, potrafi praktycznie korzystać z pomocy prawnej Powiatowego Rzecznika Praw Ochrony Konsumentów, potrafi sporządzać analizę dotyczącą substytucyjności produktu.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest przygotowany do przeprowadzenia analizy pozycji monopolistycznej i dominującej na rynku, jest świadomy w zakresie przysługujących mu praw konsumenckich.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  test

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład


Ochrona konkurencji w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cel ustawy – regulacja prawna kwestii zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Działania profilaktyczne w zakresie szeroko rozumianej ochrony interesów sektora publicznego przedsiębiorców i klientów. Zakres stosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: pojęcie konkurencji, pojęcie nieuczciwej konkurencji, pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji, katalog czynów nieuczciwej konkurencji, reklama w nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialność cywilna za czyny nieuczciwej konkurencji, praktyki ograniczające konkurencje – koncentracja przedsiębiorstw, organizacja ochrony konsumentów, zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wspólnotowe prawo ochrony konsumentów.

 1. LITERATURA

Literatura podstawowa


Anna Fornalczyk „Biznes a ochrona konkurencji”, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007

Stanisław Gronowski „Ustawa antymonopolowa – komentarz” C.H.Beck, Warszawa 1999

Tadeusz Skoczny „Ochrona konkurencji a prawa konsumentów” Wyd. UW, Warszawa 2004

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007


Literatura uzupełniająca


Irena Wiszniewska „Nieuczciwa reklama”, Wyd. UW, Warszawa, 2002

Irena Wiszniewska „Używanie znaków towarowych w reklamie”, Wyd. UW, Warszawa, 2002

Jerzy Walczak „Ochrona konsumenta”, Warszawa 2006

Mariusz Trela „Ochrona konsumenta, teoria i praktyka” Wyd. UMK. Toruń 20061   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna