Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona80/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.17


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SYSTEMY BAZ DANYCH

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  3. Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Hubert Zarzycki, dr inż. Grzegorz Dzieża

  Przedmioty wprowadzające

  Informatyka w zarządzaniu

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

15

-

30

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśnić podstawowe zagadnienia z zakresu implementacji i projektowania systemów baz danych dla wybranych zastosowań.

  Umiejętności

  Po ukończeniu przedmiotu student będzie posiadał umiejętności wykorzystania uniwersalnego języka manipulacji danymi SQL (Structural Query Language) do operacji na relacyjnych bazach danych. Student będzie potrafił obsługiwać wybrane bazy danych na poziomie użytkownika jak i przeprowadzać niektóre działania na poziomie administracyjnym.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy możliwości wykorzystania baz danych i zdolny do współpracy z programistami, administratorami i analitykami baz danych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin w formie testu, kolokwium

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  Wprowadzenie do tematyki baz danych. Podstawowe informacje o różnych rodzajach baz danych ze względu na strukturę organizacji danych; bazy relacyjne, obiektowe, strumieniowe, temporalne. Charakterystyka technologii relacyjnych baz danych. Cechy systemu zarządzania bazą danych (SZBD). Wymagania stawiane bazą danych. Wybrane informacje o najbardziej rozpowszechnionych systemów zarządzania bazą danych tj. Oracle, MySQL, MS Access, MS SQL Server, DB2 oraz PostgreSQL. Zasady i pojęcia związane z systemami zintegrowanymi. Podstawowe zasady i zagadnienia z modelowania danych i projektowania relacyjnych baz danych. Zależności funkcyjne. Rozkłady schematów relacji. Postacie normalne schematów relacji. Uzasadnienie wprowadzania postaci normalnych. Zasady zachowania spójności bazy danych. Podstawy języka zapytań do baz danych SQL (Structured Query Language). Składnia i zasady stosowania najpopularniejszych komend SQL oraz przykłady implementacji wybranych procedur. Zarządzanie i selekcja danych z poziomu użytkownika. Podstawowe zastosowania obsługi bazy danych na poziomie administracyjnym. Pojęcia: tabele, kwerendy, relacje, formularze, raporty, moduły, strony dostępu do danych. Zasady tworzenia intuicyjnego interfejsu użytkownika dla MS Access. Optymalizacja zapytań w systemach baz danych. Przykłady zastosowania baz danych wykorzystywane w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz w jednostkach administracji samorządowej i usługach.

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Wykonanie oprogramowania aplikacji bazodanowej w MS Access zawierającego niezbędne elementy, takie jak wejścia i wyjścia danych, tabele, kwerendy, formularze, raporty, makra, relacje. Zaprojektowanie i utworzenie kwerend wybierających i funkcjonalnych. Kolejność tworzenia elementów baz danych. Implementacja projektu bazy danych w MS Access dla konkretnych zastosowań. Opracowanie i wykonanie interfejsu użytkownika.

  Manipulowanie danymi i strukturami danych za pomocą SQL i systemu MySQL przy zastosowaniu najpopularniejszych komend języka. Tworzenie i usuwanie tabel i widoków, weryfikacja danych. Modyfikacja danych i struktur danych. Definiowanie kluczy głównych i obcych. Utworzenie i wykorzystanie relacji pomiędzy tabelami. Więzy integralności danych w tabelach. Użytkowanie bazy danych jako administrator w tym przydzielanie i odbieranie praw użytkownikom. 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


D. Mendrala, M. Szeliga: Access 2003 PL . Gliwice, Helion 2003

C. J. Date, H. Darwen, "SQL. Omówienie standardu języka", WNT 2000

H. Garcia-Molina, J. Ulmann, J. Widom, "Implementacja systemów baz danych", WNT 2003


Literatura uzupełniająca


W. Chmielarz, Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2000

M. Whitehorn, B. Marklyn, Relacyjne bazy danych, 2003, HelionL. Banachowski, A. Chądzyńska, K. Matejewska: Relacyjne bazy danych. Wykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo PJWSTK, 2004

1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna