Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona78/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.15


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ANALIZA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  3. Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Ewa Chojnacka

  Przedmioty wprowadzające

  Finanse, Finanse jednostek samorządu terytorialnego

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstaw finansów publicznych oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

15E

30

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student potrafi swobodnie poruszać się w zagadnieniach dotyczących finansowego wymiaru działalności jednostek samorządu terytorialnego.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować i oceniać sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny świadomy specyfiki finansów jednostek samorządu terytorialnego, mającej wpływ na wyniki analizy finansowej.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, projekt analizy finansowej

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Finansowe obszary działalności jednostek samorządu terytorialnego. Zadania i funkcje charakterystyczne dla działalności analizowanych jednostek a uwarunkowania zastosowania określonych elementów analizy finansowej. Zasady rachunkowości budżetowej oraz istota klasyfikacji budżetowej jako podstawa analizy finansowej podmiotów sektora publicznego. Planowanie, ewidencja i kontrola budżetowa. Obszary zastosowania analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego

  Ćwiczenia audytoryjne

  Przeprowadzenie analizy finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca


Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, red. B. Samojlik, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.

A. Zysnarska, Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk 2003.1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna