Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.7Pobieranie 2,95 Mb.
Strona25/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.7


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  prof. Ludosław Drelichowski

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15E

-

30

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśnić podstawowe zagadnienia z zakresu systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Rozróżnia dostępne na rynku pakiety zintegrowane oraz przeznaczenie poszczególnych modułów zawartych w pakiecie zintegrowanym.

  Umiejętności

  Po ukończeniu przedmiotu student będzie potrafił objaśnić i przeanalizować podstawowe zagadnienia związane z przepływem dokumentów w przedsiębiorstwie.

  Posiądzie umiejętność wykonania wybranych dokumentów, planowania i kontrolowania zasobów pracy.  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy możliwości wykorzystania systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem i zdolny do współpracy z menadżerami i zarządzającymi organizacją gospodarczą.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, zaliczenie ustne w trakcie laboratoriów

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Podstawowe pojęcia, Ewolucja systemów zarządzania BOM/MRPII/ERP/ERPII, Procesy i inżynieria procesów, Integracja procesów, Workflow, Funkcjonalność systemów zarządzania, Finanse i księgowość, Środki trwałe, Gospodarka materiałowa, Sprzedaż, Dystrybucja, Zarządzanie personelem, Gospodarka remontowa,

  Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (Enterprice Resource Planning - ERP). Kształcenie w zakresie informatyki w zarządzaniu. Zadania informatyki w zarządzaniu. Struktura systemu informacyjnego w organizacji. Elementy informatyzacji w zarządzaniu. Integracja systemów informatycznych. Cykl życia systemu informatycznego zarządzania jako jego implementacja w organizacji, eksploatacja i modyfikacja oraz wymiana na system nowej generacji. Technologie sieci komputerowych do przetwarzania danych w przedsiębiorstwach. Internet, intranet i ekstranet w organizacji podstawą interaktywnej komunikacji w zarządzaniu projektami. Serwis internetowy. Procesy algorytmiczne.  Ćwiczenia laboratoryjne

  Wprowadzanie informacji o kontrahentach, pracownikach, definiowanie kart produktów i procesów technologicznych, wystawianie zapotrzebowania, generowanie planu amortyzacji, wystawianie dokumentów, planowanie biznesowe (Business Planning – BP), zarządzanie popytem (Demand Management – DEM), planowanie sprzedaży (Sales and Operation Planning – SOP), planowanie potrzebnych zasobów (Resorce Requirement Planning – RRP), wstępne planowanie zdolności produkcyjnej (Rough-cut Capacity Plan­ning – RCCP), harmonogramowanie spływu produkcji (SRS – Scheduled Receipts Sub­sys­tem – SCR), zarządzanie stanowiskiem roboczym (Input /Output Control), zarządzanie pomocami warsztatowymi (Tooling Planning and Control – TPC), planowanie zasobów dystrybucyjnych (Distribution Resource Planning – DRP), interfejs do modułów finansowych (Financial Planning Interfaces – FPI), symulacje (Simulation), pomiar działania systemu (Performance Measurement), przyjmowanie zamówień i planowanie ich realizacji i dystrybucji, harmonogramowanie produkcji (w tym obsługa harmonogramu głównego), planowanie zapotrzebowania materiałowego, obsługę zaopatrzenia, zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi, sterowanie produkcją wydziałów, w tym obsługę harmonogramowania warsztatowego, rejestrację wykonania produkcji, w tym nadzorowanie produkcji w toku. Wybrane informatyczne systemy dziedzinowe. Obsługa procesów logistycznych - zakup, magazynowanie tworzenie zbiorów transakcyjnych, zasady rozliczania kosztów materiałowych. Integracja procesów logistycznych z podsystemem finansów księgowości w systemie zintegrowanym SIMPLE ERP. Tworzenie dokumentów zleceń na wyroby bądź usługi w organizacji dla potrzeb planowania i rozliczania produkcji. Wykonanie procesów integracji zleceń produkcyjnych na dokumenty kadrowo – płacowe i sporządzanie listy płac powiązanych z emisją określonych dokumentów finansowo-księgowych. Raportowanie informacji z systemów transakcyjnych, jako jedna z podstawowych funkcji zasileń informacyjnych systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Archiwizacja dokumentów źródłowych systemu.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Drelichowski L., (2000) Elementy teorii i praktyki zarządzania z technikami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uczelniane ATR. Bydgoszcz s.192, r. 12 ark. wyd.

Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1, Zintegrowane systemy transakcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podrecznik akademicki, PWN,

Warszawa 2010

Kisielnicki J., MIS systemy informatyczne zarzadzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008


Literatura uzupełniająca


Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla

zarzadzania. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005

Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003

Januszewski A., Informatyka w przedsiębiorstwie, Systemy i proces informatyzacji, WSZiF, 2001
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   98


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna