Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1


Kod przedmiotu………… Pozycja planu: A.1.2Pobieranie 2,95 Mb.
Strona2/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98

Kod przedmiotu………… Pozycja planu: A.1.2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  Język niemiecki

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Studium Języków Obcych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  mgr Dorota Grabecka, mgr Barbara Matuszczak


  Przedmioty wprowadzające

  Język niemiecki

  Wymagania wstępne

  Znajomość języka na poziomie A2

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III30


1

IV30


1

V30


1

VI30


2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:

  - objaśniać zasady funkcjonowania firmy, przemysłu ,poszczególnych branż

  - scharakteryzować swoją firmę, działy w firmie oraz ich zadania

  - przedstawiać siebie i swoich współpracowników

  - scharakteryzować profil firmy, jej historię

  - zdefiniować zlecenie, ofertę, zapytanie oraz potwierdzić zlecenie,

  - formułować list handlowy,

  - stosować takie zagadnienie gramatyczne jak:

  - odmianę przymiotnika z rodzajnikiem określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika;

  - formy czasowe ( Perfekt i Plusquamperfekt)

  - przyimki z celownikiem i biernikiem

  - stopniowanie przymiotnika

  - konstrukcje bezokolicznikowe

  - strona bierna w czasach, z czasownikami modalnymi

  - zdania podrzędnie złożone z różnymi spójnikami.


  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:

  -sporządzić notatkę z rozmowy, krótkie sprawozdanie

  - negocjować terminy, odrzucić propozycję lub ją zaakceptować

  - nazwać zakresy i kompetencje poszczególnych działów

  - opisać wyposażenie biura i jego funkcjonowanie

  - polecić restaurację, danie

  - prowadzić konwersację na temat rodziny, świąt, czasu wolnego

  - opisać drogę na zewnątrz i wewnątrz budynku

  - przeliterować swoje nazwisko

  - kupić bilet na lotnisku, dworcu

  - prowadzić rozmowy z partnerami biznesowymi

  - umie się zachować na targach, wystawach

  - przetłumaczyć teksty fachowe


  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny językowo w stosunku do partnerów rozmów;, chętny do podejmowania rozmów;, kreatywny w doborze słownictwa;, otwarty na pytania;, współpracuje z kolegami; jest zdolny do rozmowy, tłumaczenia tekstów związanych z pracą,; świadomy popełnianych błędów; chętny do współpracy.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Test leksykalno- gramatyczny, zaliczenie ustne i pisemne, przygotowanie prezentacji

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Test leksykalno- gramatyczny, zaliczenie ustne i pisemne, przygotowanie prezentacji

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Ćwiczenia laboratoryjne

  1.Zagadnienia gramatyczne

  1. Odmiana przymiotnika; 2. Konstrukcje bezokolicznikowe ; 3. Czas Perfekt i Plusquamperfekt; 4. Przyimki; 5. Stopniowanie przymiotnika;6 Strona bierna

  2. Przedstawianie się, wizyta 1. Pozdrowienia ; 2. Przedstawianie się i innych; 3. Omawianie programu pobytu w firmie;

  3. Przedsiębiorstwo i produkty 1. Branże; 2. Struktura przedsiębiorstwa; 3. Spółki; 4. Produkty firmy

  4. Ustalanie terminów 1.Zaproszenie do restauracji; 2. Polecenie restauracji; 3. Odwołanie terminu

  5.Rozmowy o wolnym czasie, urlopie 1.Wydatki na wolny czas; 2.Informacje o zabytkach w mieście; 3. Rozmowy o zainteresowaniach

  6.Struktura przedsiębiorstwa 1. Działy w firmie; 2. Zadania poszczególnych działów; 3.Opis drogi wewnątrz w budynku

  7.Zakres odpowiedzialności pracowników 1. Opis zadań pracowników i odpowiedzialności; 2. Opis wyposażenia biura; 3. Mówienie o nastawieniu do pracy

  8. Telefonowanie 1. Przedstawienie sprawy; 2. Przeliterowanie nazwiska; 3.Pozostawienie informacji na sekretarce automatycznej

  9. Pobyt i konferencja w hotelu 1. Polecenie hotelu; 2. Negocjowanie cen za organizację konferencji; 3. Zarezerwowanie hotelu i odwołanie rezerwacji

  10. Lotnisko 1. Zakup biletu; 2. Zachowanie się na lotnisku; 3. Opis drogi do lotniska

  11. Targi 1. Wyposażenie stoiska; 2. Nawiązywanie kontaktów; 3. Po targach; 4. Porównanie produktów

  12. Warunki handlowe 1. Warunki sprzedaży; 2. Warunki dostawy; 3. Warunki płatności

  13. Korespondencja handlowa 1. Pisanie listu motywacyjnego; 2. Pisanie życiorysu; 3. Pisanie oferty; Pisanie maili, faksów itp

  14. Słownictwo fachowe 1. Listy handlowe; 2. Oferty

  15. Słownictwo fachowe 1. Teksty reklamowe 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Conlin C.: Unternehmen Deutsch Neubearbeitung Lehrbuch, Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, 2003

Conlin C: Unternehmen Deutsch Neubearbeitung Arbeitsbuch, Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, 2003

Braunert Jörg, Schlenker Wolfram: Unternehmen Deutsch Aufbaukurs Lehrbuch, Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005


Literatura uzupełniająca


Bęza Stanisław: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2005


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna