Kod: 04 E. Rg przedmiot: transakcje w handlu międzynarodowymPobieranie 9,17 Kb.
Data07.01.2018
Rozmiar9,17 Kb.

KOD:

04.3.E.RG

PRZEDMIOT: TRANSAKCJE W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

Punkty ECTS:


Rok:

5


Semestr:

9


Liczba godz.:

20


Status: obligatoryjny

Język wykładowy:

polski


Prowadzący: dr Danuta Balsewicz-Schleifer; dr Tomasz Nowosielski

Opis przedmiotu: formy transakcji w międzynarodowych relacjach handlowych; fazy transakcji towarowych – przygotowanie transakcji, zawarcie kontraktu, realizacja umowy eksportowej i importowej, zamknięcie transakcji; inne formy transakcji handlu zagranicznego – franchising, leasing, transakcje kompensacyjne, wiązane, barterowe, inwestycje bezpośrednie

Formy nauczania: wykład/ćwiczenia

Forma zaliczenia: egzamin/zaliczenie na ocenę

Bibliografia: Białecki K., Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2002; Organizacja i technika transportu morskiego pod red. J. Kujawy, UG, Gdańsk 2001; Transport i spedycja w handlu zagranicznym, pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 2002

Wymogi:

Informacje dodatkowe:
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna