Kod: 04 E. Rg przedmiot: transakcje w handlu międzynarodowymPobieranie 9.17 Kb.
Data07.01.2018
Rozmiar9.17 Kb.

KOD:

04.3.E.RG

PRZEDMIOT: TRANSAKCJE W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

Punkty ECTS:


Rok:

5


Semestr:

9


Liczba godz.:

20


Status: obligatoryjny

Język wykładowy:

polski


Prowadzący: dr Danuta Balsewicz-Schleifer; dr Tomasz Nowosielski

Opis przedmiotu: formy transakcji w międzynarodowych relacjach handlowych; fazy transakcji towarowych – przygotowanie transakcji, zawarcie kontraktu, realizacja umowy eksportowej i importowej, zamknięcie transakcji; inne formy transakcji handlu zagranicznego – franchising, leasing, transakcje kompensacyjne, wiązane, barterowe, inwestycje bezpośrednie

Formy nauczania: wykład/ćwiczenia

Forma zaliczenia: egzamin/zaliczenie na ocenę

Bibliografia: Białecki K., Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2002; Organizacja i technika transportu morskiego pod red. J. Kujawy, UG, Gdańsk 2001; Transport i spedycja w handlu zagranicznym, pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 2002

Wymogi:

Informacje dodatkowe:

Pobieranie 9.17 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu