Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówPobieranie 0,94 Mb.
Strona5/14
Data15.02.2018
Rozmiar0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

82.

Przypisanie pracownikowi funkcji w systemie (lekarz, pielęgniarka, konsultant)

83.

Możliwość wprowadzenia informacji dodatkowych dla pracownika

84.

Definiowanie hierarchicznej struktury organizacyjnej jednostki Zamawiającego.

85.

Możliwość dodawania nowej jednostki organizacyjnej z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych:

 • kod i nazwa jednostki,

 • NIP, REGON,

 • dane adresowe,

 • rodzaj jednostki,

 • kod resortowy jedn. Organizacyjnej.

86.

Dostęp do listy struktury organizacyjnej z możliwością zmiany danych wybranej jednostki.

87.

Wyszukiwanie jednostki organizacyjnej według następujących kryteriów: kod jednostki, nazwa jednostki

88.

Widok struktury organizacyjnej w postaci drzewa hierarchii.

89.

Możliwość zdefiniowania profilu ksiąg, do których będą się odbywały automatyczne wpisy podczas operacji w systemie

90.

Export / import danych jednostek organizacyjnych do pliku

91.

Możliwość prezentacji i wygodnego wybierania najczęściej wykonywanych kodów ICD9

92.

Zarządzanie listą lekarzy kierujących

93.

Zarządzanie listą jednostek kierujących

94.

Zarządzanie wydrukami

ZARZĄDZANIE SŁOWNIKAMI RUCHU CHORYCH PACJENTÓW

95.

Definiowanie zakresu, rodzaju i struktury danych opisowych zbieranych podczas pobytu pacjenta w szpitalu. Dane są zgrupowane w postaci dynamicznych formularzy, które mogą być zmienione bez konieczności dokonywania zmian w kodzie źródłowym aplikacji.

96.

Możliwość zdefiniowania do każdego z formularzy grupujących dane opisowe, wydruków wg potrzeb zamawiającego. Wydruki mogą wyglądać odmiennie niż formularze i zawierać dane spoza formularza.

97.

Możliwość określenia uprawnień do zapisu, odczytu i modyfikacji każdego formularza Ponadto istnieje możliwość definiowania formularzy zastrzeżonych (np. z zakresu psychiatrii), które mogą być oglądane tylko w zakresie zespołu terapeutycznego z danej jednostki organizacyjnej.

98.

Definiowanie strukturyzowanych danych opisowych wizyty/pobytu pacjenta w formie formularzy

99.

Konfiguracja opcji aplikacji.

100.

System umożliwia zdefiniowanie liczby dostępnych łóżek na oddziale/ w sali.

101.

Zarządzanie słownikiem rodzajów łóżek z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji.

PULPIT LEKARZA

102.

Prezentacja informacji o:

 • pacjentach ambulatoryjnych - panel zawierający nazwę gabinetu, godzinę wizyty i jej status

 • dokumentacji medycznej, która wymaga uzupełnienia i która nie została zamknięta - panel zawierający nazwę dokumentu oraz nazwisko pacjenta z nim związanego

 • prezentacja wyników zleceń przygotowanych przez lekarza i / lub związanych z prowadzonym przez lekarza pacjentem - panel zawierający minimum nazwę badania, nazwisko pacjenta oraz status badania

 • prezentacja zadań zleconych przez innych użytkowników (np. operacja lub konsultacja) - panel zawierający nazwę zlecenia, pacjenta oraz status

 • prezentacja zleconych leków - panel prezentujący listę leków zleconych w zakresie: jednostka organizacyjna, pacjent, planowana data i godzina podania, lek, droga podania, dawka.

 • prezentacja usług zleconych do pracowni

103.

Ograniczenie dostępu do funkcji oraz danych pacjentów w zależności od profilu uprawnień użytkownika.

104.

Możliwość sortowania i filtrowania informacji prezentowanych na panelach po dowolnej kolumnie oraz możliwość eksportu przefiltrowanej listy do pliku Excell lub OpenOffice

105.

Możliwość automatycznego oraz ręcznego (po naciśnięciu przycisku 'Odśwież') odświeżania zawartości pulpitu

FORMULARZE MEDYCZNE

106.

Możliwość zdefiniowania formularzy związanych z obsługą pacjenta (z wyjątkiem dedykowanych modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi) na potrzeby Zamawiającego

107.

Możliwość definiowania strukturyzowanych formularzy zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe, zaznaczenia na rysunkach przypisanych do formularza oraz ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (np. minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie.

108.

Na wszystkich formularzach można umieścić pola opisowe, liczbowe, pola tekstowe, daty, słownikowe z własnymi słownikami, , pola wyboru wielokrotnego, pola wyboru jednokrotnego, grafikę z możliwością zaznaczania na niej, .

109.

Na wszystkich formularzach można umieścić przyciski lub pola umożliwiające wprowadzanie informacji o skalach medycznych na zasadzie pytanie - odpowiedź

110.

Parametry medyczne pacjenta (jak np. waga i wzrost) i ocena wg skal medycznych wprowadzone w ramach formularzy są zapisywane jako dane globalne i mogą być widziane z innych części systemu. Np. jeśli pielęgniarka wpiszę wagę pacjenta w formularzu to informację tą może zobaczyć lekarz w swojej części systemu

111.

Dla każdego formularza można zdefiniować kilka wariantów wartości domyślnych, które mogą być przypisane do określonych jednostek i/lub użytkowników

112.

Dla każdego formularza można zdefiniować kilka wariantów mapowania danych z innych wcześniej wypełnionych formularzy, które mogą być przypisane do określonych jednostek i/lub użytkowników

113.

W polach opisowych przy wypełnianiu w systemie formularzy istnieje możliwość dodania i użycia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów do późniejszego wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników z możliwością określenia ich dostępności:

 • ogólnodostępnych

 • ogólnodostępnych tylko w kontekście wybranej jednostki organizacyjnej (frazy są widoczne tylko w formularzach dla pacjentów przebywających w danej jednostce)

 • ogólnodostępnych tylko dla konkretnych typów użytkownika

 • ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika w kontekście jednostki organizacyjnej

 • ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora

 • ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora w kontekście jednostki organizacyjnej.

 • Frazy opisowe są zapisywane bezpośrednio w bazie danych Systemu i są dostępne na dowolnej stacji roboczej zalogowanej do Systemu.

114.

Możliwość skonfigurowania i podłączenia wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach. Wydruk może się różnić formą graficzną od formularza oraz może zawierać dane nie zawarte bezpośrednio w formularzu a istniejące w systemie.

115.

System umożliwia eksport oraz import formularzy do/z pliku zewnętrznego.

116.

System umożliwia kopiowanie wypełnionych formularzy.

117.

System umożliwia zdefiniowanie na formularzu pola tekstowego w taki sposób, aby użytkownik miał możliwość pobrania do pola tekstowego następujących informacji odnośnie pacjenta:

 • zleconych badań oraz ich wyników

 • zleconych leków

 • wykonanych procedur ICD9

 • zawartości pól z innego, wcześniej wypełnionego formularza – dowolnego dostępnego dla użytkownika

ZARZĄDZANIE RAPORTAMI I GENERATOR RAPORTÓW

118.

Zarządzanie raportami:

listą dostępnych zestawień danych, --- możliwość zdefiniowania raportu w formie tabeli – wyniku sparametryzowanego zapytania SQL, która może być eksportowane do Excela,

możliwość zdefiniowania dla każdego raportu specyficznej formy graficznej wydruku

możliwość zdefiniowania parametrów wykonania raportu oraz ich wartości domyślnych119.

Generator raportów stanowi integralną część Systemu

120.

Możliwość tworzenia nowych raportów w oparciu o dostępne w systemie widoki oraz język zapytań SQL

121.

Możliwość tworzenia raportów kolumnowych oraz formatowanych w oparciu o widoki dostępne w Systemie

122.

Możliwość przejścia z poziomu wykonanego raportu do danych pobytu pacjenta – o ile raport dotyczy pacjentów

123.

System umożliwia wyeksportowanie każdej tabeli obecnej w GUI do arkusza kalkulacyjnego

124.

System umożliwia tworzenie raportów według potrzeb, przez administratora systemu oraz jest wyposażony w generator wydruków

125.

Podczas tworzenia raportu administrator może skorzystać z gotowych widoków w bazie danych lub użyć zapytania stworzonego w formie sparametryzowanego SQL

126.

Utworzone raporty mogą być sparametryzowane w taki sposób, że po wybraniu raportu użytkownik uzyskuje listę parametrów raportu do wypełnienia (np. jednostka organizacyjna, zakres dat itp.)

127.

Parametry raportów powinny posiadać możliwość przypisania wartości domyślnych w szczególności:

 • W przypadku daty pojedynczej:

  • Data bieżąca

  • Data początku bieżącego miesiąca

  • Data początku poprzedniego miesiąca

  • Data końca poprzedniego miesiąca

 • W przypadku zakresu dat:

  • Poprzedni miesiąc

  • Bieżący miesiąc

  • Bieżący rok

 • W przypadku jednostki organizacyjnej – aktualnie wybrana jednostka w aplikacji

128.

Dla danego raportu system umożliwia użytkownikowi raportu wyłączenie poszczególnych warunków (np. bez warunku jednostki organizacyjnej – czyli wszystkie jednostki). W ramach raportu można skonfigurować czy jest dopuszczalne wyłączenie wszystkich warunków

129.

System umożliwia sparametryzowanie domyślnego sortowania raportu

130.

Po wykonaniu raportu jest on pokazywany w oknie aplikacji i może być przeglądany przez użytkownika bez konieczności eksportu o zewnętrznych formatów

131.

Wykonany, pokazany wynik raportu może być w oknie aplikacji filtrowany autofiltrem oraz umożliwia tworzenie filtrów zaawansowanych i filtrowanie po fragmencie tekstu w pojedynczej kolumnie lub we wszystkich kolumnach jednocześnie

132.

Wykonany, pokazany wynik raportu może być w oknie aplikacji dowolnie sortowany

133.

System umożliwia eksport wyniku raportu do arkusza kalkulacyjnego z uwzględnieniem ustawionego przez użytkownika filtrowania i sortowania

134.

System umożliwia administratorowi zdefiniowanie szablonu wydruku dla danego raportu

135.

Jeśli raport dotyczy hospitalizacji / porad – po jego wykonaniu system umożliwia szybkie przejście do danych wybranej hospitalizacji / porady

136.

System umożliwia ustawienie danego raportu jako check-listy. Oznacza to, że użytkownik w ramach danej jednostki, może oznaczać poszczególne wiersze raportu i ma możliwość ukrycia oznaczonych wierszy. Oznaczenie zostaje zachowane po ponownym wykonaniu raportu

137.

System umożliwia przypisanie uprawnień użytkowników do konkretnych raportów

138.

System jest wyposażony w generator wydruków dokumentacji indywidualnej. Przygotowany wydruk może być podpięty pod określony formularz dokumentacji lub fragment GUI użytkownika

GRAFIKI PRACY PERSONELU MEDYCZNEGO

139.

System umożliwia definiowanie grafików dostępności personelu lub urządzeń

140.

Grafiki są podstawą do wyznaczania terminów wizyt przez moduł rezerwacji

141.

Grafik definiowany jest dla urządzenia lub lekarza ze wskazaniem konkretnego gabinetu

142.

System umożliwia stworzenia dowolnej liczby grafików, również dla jednego lekarza lub gabinetu

143.

W ramach każdego grafika mogą być definiowane przedziały czasowe cykliczne (powtarzające się każdego tygodnia), a także definiowane na konkretny dzień.

144.

System umożliwia zdefiniowanie usług, które będą świadczone pacjentom w ramach danego grafika.

145.

System umożliwia zdefiniowanie dowolnego czasu trwania usługi w zależności od rodzaju usługi i typu wizyty (np. standardowa, pierwsza, kontynuacja)

146.

System umożliwia podzielenie slotów grafika na rodzaje dostępne dla określonych rodzajów wizyt – wizyta pilna pierwszorazowa, wizyta stabilna pierwszorazowa, wizyta pilna kolejna, wizyta stabilna kolejna. Wymieniony podział slotów nie blokuje jednak rejestracji innego rodzaju wizyty w danym terminie a jedynie ostrzega użytkownika w takiej sytuacji. Powyższy podział może być wykorzystywany przy obliczaniu pierwszych wolnych terminów na potrzeby sprawozdawczości do NFZ

147.

System umożliwia definiowanie blokad grafika z możliwością podania powodu blokady (urlop, zwolnienie, serwis sprzętu, …)

148.

System umożliwia edycję słownika powodów blokad grafika

149.

System umożliwia zarządzanie kalendarzem dni wolnych.

150.

System umożliwia zdefiniowanie czy dany grafik obowiązuje w dzień wolny od pracy

151.

System umożliwia przeglądanie grafików w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym

152.

System umożliwia przeglądanie grafików dostępności wybranego lekarza/urządzenia i/lub wybranej przychodni

153.

System umożliwia rejestrację wizyty poza grafikiem po wcześniejszym ostrzeżeniu użytkownika

154.

System umożliwia definiowanie szablonów tygodniowych i dziennych grafika o czasie obowiązywania węższym niż cały grafik.

155.

System umożliwia modyfikację cyklicznych przedziałów dziennych grafika w sposób umożliwiający określenie innych godzin dostępności zasobu w różnych okresach obowiązywania grafika

EDM - ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

EDM - ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA - OGÓLNE WYMAGANIA

156.

Moduł tworzy dokumentację elektroniczną w oparciu o elektroniczny rekord pacjenta prowadzony w systemie HIS

157.

Moduły przechowujące elektroniczną dokumentację medyczną działają w oparciu o ten sam motor bazy danych

158.

Interfejs użytkownika systemu jest zrealizowany jako aplikacja uruchamiana lokalnie na komputerze w architekturze klient – serwer, bez konieczności używania przeglądarki WWW

159.

Wytworzona dokumentacja elektroniczna w każdym momencie jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym; w szczególności na dzień prowadzenia postępowania przetargowego spełnia wszystkie wymagania Rozdziału 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

160.

Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego plany, o których mowa w §86 pkt. 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

161.

System umożliwia prowadzenie dokumentacji elektronicznej i zapewnia:

 • zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;

 • zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji;

 • stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;

 • identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian, w szczególności dla odpowiednich rodzajów dokumentacji przyporządkowanie cech informacyjnych;

 • udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie XML i PDF;

 • eksport całości danych w formacie XML

 • wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w rozporządzeniu

162.

System dla dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej:

 • zapewnia jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych;

 • chroni przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;

 • stosuje metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana

163.

Dokumentację stanowi:

 • dokumentacja indywidualna — odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych;

 • dokumentacja zbiorcza — odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych

164

Dokumentacja indywidualna obejmuje:

 • dokumentację indywidualną wewnętrzną — przeznaczoną na potrzeby Zamawiającego;

 • dokumentację indywidualną zewnętrzną — przeznaczoną na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zamawiającego

165.

Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowią w szczególności:

 • historia zdrowia i choroby;

 • historia choroby;

 • karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej

166.

Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią w szczególności:

 • skierowanie do szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

 • skierowanie na badanie diagnostyczne lub konsultację;

 • zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska;

 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego

167.

W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej system umożliwia dokonania wpisu o wydaniu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej lub załączenia jej kopii

168.

System umożliwia dokonanie wpisu w dokumentacji niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym

169.

Każdy wpis w dokumentacji system opatruje oznaczeniem osoby dokonującej wpisu. System opatruje dokumentację oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych. Minimalny zakres danych dla tych oznaczeń zawiera:

 • nazwisko i imię,

 • tytuł zawodowy,

 • uzyskane specjalizacje,

 • numer prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielęgniarki i innych zawodów medycznych, dla których wymagane jest PWZ

170.

Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, system umożliwia tworzenie historii zmian i naniesienie daty i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji

171.

W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są numerowane

172.

W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci elektronicznej, każda strona wydruku oznaczona jest co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta

173.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości pacjenta, w dokumentacji istnieje możliwość oznaczenia „NN”

174.

Do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej możliwe jest włączenie kopii przedstawionej przez pacjenta dokumentacji lub wprowadzenia adnotacji zawartych w niej informacji istotnych dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego. System umożliwia użycie skanera w celu wykonania tej czynności.

175.

Dokument włączony w systemie do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej nie może być z niej usunięty

176.

Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta

177.

System umożliwia prowadzenie dokumentacji indywidualnej wewnętrznej i zamieszczania w niej lub dołączania do niej:

 • cyfrowo odwzorowane oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia

 • cyfrowo odwzorowane oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

 • cyfrowo odwzorowane oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

178.

System osobie kierującej na badanie lub konsultację umożliwia zarejestrowanie na potrzeby przekazania podmiotowi, do którego kieruje pacjenta, wraz ze skierowaniem, informacji z dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta niezbędnych do przeprowadzenia tego badania lub konsultacji

179.

System umożliwia przeprowadzającemu badanie lub konsultację zarejestrowanie na potrzeby przekazania podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyników tych badań lub konsultacji

180.

System umożliwia Zamawiającemu rejestrowanie, prowadzenie danych w postaci elektronicznej niezbędnych, aby sporządzić w szczególności:

 • dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii choroby;

 • dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie:

  • księgi głównej przyjęć i wypisów,

  • księgi odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć,

  • listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego,

  • księgi chorych oddziału,

  • księgi raportów lekarskich,

  • księgi raportów pielęgniarskich,

  • księgi zabiegów,

  • księgi bloku operacyjnego albo sali operacyjnej,

  • księgi pracowni diagnostycznej;

 • dokumentację indywidualną zewnętrzną w formie:

  • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego,

  • skierowania lub zlecenia na świadczenia zdrowotne realizowane poza jednostkami Zamawiającego,

  • oraz dokumentacji dla celów określonych w odrębnych przepisach;

 • dokumentację zbiorczą zewnętrzną składającą się z dokumentacji prowadzonej dla celów określonych w odrębnych przepisach

181.

System rejestr danych Historii choroby zakłada niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do szpitala

182.

System wyświetla całą dokumentację medyczną pacjenta w sposób ustrukturyzowany, a prezentacja struktury odpowiada obowiązującym przepisom

183.

System umożliwia przeglądanie zawartości dokumentacji medycznej przez uprawnionych użytkowników

184.

Dostęp do dokumentów bezpośrednio ze skojarzonych z elektroniczną dokumentacją ekranów systemu medycznego mających taką możliwość

185.

System przechowuje informacje w sposób dający możliwość udostępnienia, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w formacie XML i PDF

186.

W przypadku, gdy istnieje potrzeba udostępniania w postaci papierowych wydruków dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, osoba upoważniona przez Zamawiającego ma możliwość potwierdzenia ich zgodności z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatrzenia swoim oznaczeniem

187.

Dokumentacja wydrukowana z systemu umożliwia identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych

188.

System uprawnień pozwalający na określenie obszarów dostępnych dla danego użytkownika pełniącego określoną rolę.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna