Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówPobieranie 0,94 Mb.
Strona11/14
Data15.02.2018
Rozmiar0,94 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Integracja HIS  RIS

(dot. Zakresu II poz. 1 i 2)
Wymogi integracji 1. Dotyczy zlecenia badań diagnostycznych w systemie HIS a realizowanych w systemie RIS. W takiej sytuacji system RIS odsyła wynika badania pod identyfikatorem zlecenia z HIS.

 2. Dotyczy wyników wykonanych badań diagnostycznych nie zleconych w systemie HIS. W takiej sytuacji system RIS również odsyła wynik badania identyfikując je własnym identyfikatorem zlecenia.

 3. Dotyczy anulowania zleceń badań diagnostycznych jak również aktualizacji danych zlecenia lub wyniku. Wyżej wymienione anulowanie i aktualizacja może wystąpić z inicjatywy zarówno HIS jak i RIS. System aktualizujący dane ma obowiązek przetworzyć niezwłocznie te komunikaty i jeśli to możliwe zaktualizować dane w swojej bazie danych.

 4. Dotyczy dostarczenia do systemu HIS przez system RIS, możliwości obejrzenia przez użytkownika wyniku w formie dokumentu (np. PDF) z opcją użycia podpisu elektronicznego przez lekarza sporządzającego wynik. System HIS musi mieć możliwość prezentacji wyniku w formie dokumentu bez konieczności logowania się użytkownika systemu HIS do innego systemu.

 5. Dotyczy dostarczenia przez RIS do systemu HIS możliwości prezentacji obrazów diagnostycznych dla otrzymywanych wyników w przeglądarce DICOM. Przeglądarka nie może wymagać logowania się użytkownika HIS do innego systemu.

 6. Integracja polega na wymianie komunikatów w formacie HL7 pomiędzy systemami HIS i RIS. Wersja używanego standardu oraz szczegółowa specyfikacja techniczna podlega indywidualnemu ustaleniu pomiędzy integrującymi się stronami.

 7. Zarówno zlecenie jak i wynik powinny zawierać komplet informacji o pacjencie pozwalający na jego identyfikację zgodnie z wymogami stawianymi dokumentacji elektronicznej.

 8. Zarówno zlecenie jak i wynik powinny zawierać komplet informacji o zleceniu (lekarz zlecający, zlecająca jednostka, zlecany lub wykonany rodzaj badania, numer dokumentacji medycznej jeśli występuje, data zlecenia) zgodnie z wymogami stawianymi dokumentacji medycznej.

 9. Wynik badania w formie udostępnienia przeglądarki obrazów jest wysyłany z RIS do HIS możliwie szybko po prawidłowym wykonaniu badania.

 10. Wynik badania w formie opisowej jest wysyłany z RIS do HIS po jego zatwierdzeniu przez lekarza opisującego

 11. Komunikacja pomiędzy systemami jest logowana przez oba systemy i możliwa do wglądu i analizy dla administratora systemu np. w celu wychwycenia komunikatów, które nie zostały prawidłowo obsłużone.

 12. Integracja musi zostać przetestowana przez uruchomieniem produkcyjnym, oraz opatrzona stosowną dokumentacją zawierającą protokoły ustaleń i testów.

 13. Komunikacja jeśli to możliwe odbywa się wewnątrz sieci komputerowej zamawiającego a jeśli istnieje konieczność przekroczenia granic bezpiecznej sieci należy użyć narzędzi typu VPN.


Przebieg integracjiHIS

RIS

Niezwłocznie po zatwierdzeniu zlecenia przez lekarza, wysyła zlecenie badania w formie komunikatu HL7: ORM^O01 NW

Odpowiada potwierdzeniem transportowym HL7 oraz ewentualnie potwierdzeniem aplikacyjnym HL7.

 

Przetwarza zlecenie i prezentuje je użytkownikowi w rejestracji celem weryfikacji i ustalenia terminu badania

Odpowiada potwierdzeniem transportowym HL7 oraz ewentualnie potwierdzeniem aplikacyjnym HL7.

W przypadku anulowania zlecenia wysyła komunikat HL7: ORM^O01 CA

W przypadku anulowania zlecenia przez lekarza niezwłocznie wysyła komunikat anulowania: ORM^O01 CA

Odpowiada potwierdzeniem transportowym HL7 oraz ewentualnie potwierdzeniem aplikacyjnym HL7

W przypadku aktualizacji danych zlecenia niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian przez lekarza wysyła komunikat aktualizacji: ORM^O01 XO CM

Odpowiada potwierdzeniem transportowym HL7 oraz ewentualnie potwierdzeniem aplikacyjnym HL7

Odpowiada potwierdzeniem transportowym HL7 oraz ewentualnie potwierdzeniem aplikacyjnym HL7

W przypadku wykonania badania zleconego przez HIS / zatwierdzenia wyniku, niezwłocznie wysyła komunikat wyniku badania ORU^RO1

Odpowiada potwierdzeniem transportowym HL7 oraz ewentualnie potwierdzeniem aplikacyjnym HL7. Poprzednie dane wyniku są oznaczane jako nieaktualne. Dodawana jest nowa wersja wyniku badania i oznaczana jako aktualna wraz z odpowiednią adnotacją o zmianach.

W przypadku dodania/zmiany wyniku badania niezwłocznie wysyła komunikat wyniku badania ORU^RO1

Odpowiada potwierdzeniem transportowym HL7 oraz ewentualnie potwierdzeniem aplikacyjnym HL7. Dane wykonanego badania zostają zarejestrowane w systemie HIS i są dostępne do wglądu dla lekarza do którego w przyszłości zgłosi się pacjent

W przypadku wykonania badania/zatwierdzenia wyniku badania, które nie było zlecone z HIS, przesyła do HIS jego wynik w komunikacie ORU^RO1, wraz segmentami umożliwiającymi identyfikację pacjenta, lekarza zlecającego, jednostki zlecającej oraz wykonanego rodzaju badania

Umożliwia obejrzenie dokumentu PDF z wynikiem poprzez użycie mechanizmu dostarczonego przez RIS lub bezpośrednio przez otwarcie dokumentu, bez konieczności logowania się użytkownika HIS do innego systemu

Dostarcza możliwość obejrzenia dokumentu z wynikiem dla wysyłanych wyników badań (np. formie PDF) z opcją podpisu elektronicznego, bez konieczności logowania się użytkownika HIS do innego systemu

Umożliwia obejrzenie obrazów w przeglądarce DICOM poprzez użycie mechanizmu dostarczonego przez RIS, bez konieczności logowania się użytkownika HIS do innego systemu

Dostarcza możliwość podglądu obrazów dla odsyłanych wyników badań w przeglądarce DICOM, bez konieczności logowania się użytkownika HIS do innego systemu


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna