Klasyfikacja sieci szerokopasmowychPobieranie 21,73 Kb.
Data21.04.2018
Rozmiar21,73 Kb.

Temat: Podział sieci szerokopasmowychSieci szerokopasmowe możemy podzielić w następujący sposób:

 1. Ze względu na żądane przez abonament pasmo:

  1. sieci głosowe – tradycyjna telefonia

  2. sieci teledacyjne – dane internetowe

  3. sieci HDTV (High Definition TV ) – telewizja cyfrowa o bardzo wysokiej jakości obrazu i dźwięku., korzysta z kompresji MPEG-2.,telewizja o dużej wyrazistości obrazu.

  4. sieci SHD – telewizja bardzo wysokiej jakości. Systemy SDH stopniowo wypierają systemy PDH z rynku telekomunikacyjnego, gdyż gwarantują wyższe przepływności (powyżej 1Gb/s) z zastosowaniem światłowodów. Gwarantują synchroniczną transmisję zgodnie z głównym zegarem systemu
   o dokładności 10-11.Stałe lub zmienne poślizgi fazy w punkcie odbiorczym sygnału wynikające ze zmieniających się warunków światłowodów transmisyjnych poprawia się za pomocą znaczników AU przyporządkowanych do kontenera wirtualnego VC.

  5. sieci VOD (Video On Demand) - telewizji na żądanie, IVOD (Interactive Video On Demand ) - interaktywna telewizja na żądanie. Z usługą "biblioteki wideo", nazywaną też "wideo na żądanie są związane dwa pojęcia:

 • "video prawie na żądanie" (NVOD - Near Video On Demand) - możliwy jest wybór programów z ograniczonej ich liczby i w określonych momentach czasowych,

 • "interaktywne video na żądanie" (IVOD - Interactive Video On Demand) - możliwość dowolnego wyboru w całym zakresie oferty programowej
  i w dowolnym czasie.


 1. Ze względu na szybkość transmisji – w zależności od medium transmisyjnego:

  1. sieci z dostępem analogowym - sieci telefoniczne, centrale abonenckie PBX, publiczne systemy komutacji

  2. sieci o cyfrowym dostępie – telefonia cyfrowa, video fonia,

 • terminale ISDN (Integrated Services Digital Network) w tłumaczeniu na język polski to Cyfrowa Sieć z Integracją Usług. Oznacza to możliwość korzystania
  z różnych usług telekomunikacyjnych za pomocą tylko jednego łącza (numeru). Różne formy informacji: głos, obraz, dane komputerowe przesyłane są
  w sposób cyfrowy a więc z dużą odpornością na zakłócenia., cyfrowy system telekomunikacyjny z usługami zintegrowanymi, urządzenia

 • DSL (Digital Subscriber Line) - cyfrowych łączy abonenckich – cyfrowy dostęp abonencki, systemy komutacyjne, sieci pakietowe, skalowalne (DTM), sieci komputerowe

  1. sieci o dostępie optycznym:

 • FITL (Fibre In The Loop) dostępowe sieci w szerokim zakresie wykorzystują technikę światłowodową, uznaną i sprawdzoną w kablowych liniach teletransmisyjnych. FITL oparte są o pasywne sieci optyczne. Pozwala to na minimalizację kosztów utrzymania i nadzoru sieci, co w przypadku sieci abonenckich jest zagadnieniem niezwykle istotnym, sieci o bezpośrednim dostępie światłowodowym do użytkownik,

 • PON – sieci światłowodowe bierne i pasywne

  1. sieci o dostępie hybrydowym:

 • HFC (Hybrid Fibre-Coax) - światłowodowa sieć hybrydowa wywodzą się
  z telewizyjnych sieci kablowych CATV. W części magistralnej sieci HFC wykorzystują technikę światłowodową. Sieci HFC są bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla operatorów chcących obok usług telefonicznych i transmisji danych, świadczyć usługi dystrybucji programów telewizyjnych w postaci analogowej lub cyfrowe

 • CATV – sieć hybrydowa- telewizja kablowa

  1. Sieci o dostępie bezprzewodowym

 • sieci radiowe ich zaletą jest elastyczność, potencjalnie krótki czas potrzebny do zainstalowania sieci, ekonomicznie uzasadniona możliwość obsługi terenów rzadko zaludnionych.

 • technologia WRN , RLN, sieci radiowe wykorzystywane do komunikacji głosowej i transmisji danych

 • DECT – radiowe sieci krótkiego zasięgu na częstotliwości 1,9 GHz

 • HIPER LAN – sieci standardowe z bezprzewodowym dostępie do LAN (sieci lokalnych) medium transmisyjne to fale radiowe

 • sieci przywoławcze

  1. sieci komórkowe o analogowym dostępie ( NTM, AMPS – standard ameryki), sieci już nie używane

  2. sieci komórkowe o dostępie cyfrowym:

 • DCS (Digital Comunic System) – rozszerzenie systemu GSM działające
  w paśmie 1,8 GHz

 • technologia PCS (Personal Communication Service). W tym systemie połączenia każdorazowo będą realizowane bez świadomości klienta, za pomocą różnych dróg transmisyjnych, w zależności od aktualnych możliwości technicznych, dostępności połączeń i ekonomiczności ich wykorzystania.

 • sieci PCN (Personal Communication Network) domowa sieć komunikacyjna

  1. sieci o globalnym dostępie :

 • VSAT (Very Small Aperture Terminal). – sieci dostępowe z antenami parabolicznymi korzystające z kanałów satelitarnych. VSAT - satelitarna transmisja danych znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie tradycyjna telekomunikacja nie jest wystarczająca, gdzie istnieje konieczność szybkiej transmisji danych, konieczność natychmiastowego przekazu informacji, System VSAT zapewnia łączność pomiędzy centralą a oddziałami firm w terenie
  i uzyskiwanie danych z centralnego komputera. Usługa VSAT polega na wykupieniu pasma satelitarnego do przesyłania danych.

 • sieci UMTS (Uniwersal Mobil Comunication System) Uniwersalny System Komunikacji Ruchomej, UMTS , to system komunikacji ruchomej
  i bezprzewodowej trzeciej generacji, umożliwiający w szczególności realizację nowatorskich usług multimedialnych w skali wykraczającej poza możliwości systemów drugiej generacji (GSM). UMTS pozwala na szybki dostęp do Internetu (z prędkością do dwóch megabitów na sekundę), dokonywanie skomplikowanych operacji bankowych i zakupów. Właściciel telefonu - terminala UMTS będzie miał możliwość oglądania rozmówcy.

 • FPL MTS – publiczny ogólnoświatowy system łączności radiowych dla abonamentów w ruchu

 • ITM 2000 – globalny system komunikacji osobistej, projektowany system IMT 2000 będzie spełniał uniwersalne funkcje systemów stacjonarnego
  i ruchomego, dając dotychczasowemu klientowi stacjonarnemu korzyści
  w zakresie mobilności, a klientowi ruchomemu możliwość realizacji prawie tego samego typu transmisji co w szerokopasmowych sieciach stacjonarnych, na przykład w zakresie dostępu do multimediów lub Internetu.

 • GPS (Global Positing System),radionawigacje satelitarne duże systemy satelitarne, satelity

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna