Klasyfikacja kks aby możliwe było starowanie należyPobieranie 0,61 Mb.
Strona1/5
Data04.12.2017
Rozmiar0,61 Mb.
  1   2   3   4   5

Klasyfikacja KKS

Aby możliwe było sterowanie procesem należy określić :  • zadania sterowania

  • zdefiniować wielkości wej. (sterujące)

  • wielkości wyj. (sterowane)

  • zakłócenia

  • wskaźniki jakości sterowania

Podział ze względu na powiązania z procesem :

a) systemy nadzorowani, systemy centralnej rejestracji i przetwarzania danych (monitorowania)

b) systemy sterowania automatycznego

- systemy sterowania bezpośredniego

- systemy sterowania nadrzędnego

- systemy wbudowane (ES – embedded systems)
W systemie sterowania bezpośredniego system cyfrowy spełnia rolę wielokanałowego regulatora procesu. Systemy te umożliwiają stosowanie złożonych algorytmów sterowania zapewniają dużą dokładność sterowania, mogą sterować procesami szybkozmiennymi.
Systemy sterowania nadrzędnego oddziaływają na konwencjonalne układy regulacji przez dobór nastaw, zamiany wartości zadanych. System cyfrowy spełnia funkcję nadrzędną w stosunku do automatyki konwencjonalnej.
System wbudowany jest integralnie związany z procesem i nie można go od niego oddzielić.

System sterowania bezpośredniego (Direct Digital Control)


System cyfrowy realizuje tu takie same funkcje, jakie mogą być wykonywane przez konwencjonalne regulatory.

System wejściowy doprowadzony do systemu cyfrowego podlega operacjom oblicz.

a) wartość zmierzona przekształcona jest w Algorytmie Przekształcenia w taki sposób, aby liczbowo reprezentowała wielkość regulowaną w jednostkach technicznych

b) wyznaczenie uchybu regulacji w oparciu o pamiętaną wartość zadaną w (PAC) i zmierzoną wartość regulowaną

c) na podstawie wartości uchybu wyznaczona jest nowa wartość sygnału sterującego za pomocą tzw. Algorytmu Sterowania
Sygnał sterujący wysyłany jest do obiektu w odpowiednim momencie czasu ? chwilą impulsowania.

System sterowania nadrzędnego (SPC – Supervisory Control)


Dziedzina sterowania nadrzędnego jest bardziej „otwarta”. Rozwijanie sterowania nadrzędnego może być realizowana na bieżąco.

W dziedzinie obliczeń (SPC)

a) dedukowanie bieżących wartości zmiennych procesu, których wie można bezpośrednio zmierzyć

b) realizacja wyspecjalizowanych procedur obliczeniowych dotyczących sterowania

c) predykcja stanów procesów

d) zostawienie danych, dokumentacja


Uwagi ogólne dotyczące KSS :

Wejście :

1. Prawidłowa praca KSS zależy od dobrej informacji

2. Dla KSS możliwe jest wyznaczanie pewnych wartości parametrów w oparciu o inne.

3. Możliwość zmniejszenia wymagań.


Wyjście :

1. Możliwość wybiórczej informacji dla operatora.

2. Analiza ?

3. Prosta realizuje ewentualnego ręcznego sterowania.

4. Niezawodność

Podział ze względu na strukturę logiczną :

1. System prosty (simplex)

zalety:


- prosta struktura

- niska cena

wady :

- duża awaryjność (szeregowa struktura)2. System prosty z procesorem wej.-wyj.

wada : system szeregowy

3. System Master-Slave

Master musi mieć bardzo silnie rozbudowane układy wej-wyj i nie musi mieć dużej mocy obliczeniowej, Slave odwrotnie.

4. System podwójny

5. Systemy sieciowe

W tym systemie wykorzystuje się systemy (struktury) sieci (pierścień, magistrala, itp.)

Przykład : system sterowania sieci kanalizacji Kopenhagi.

Cechy sprzętu KSS:

1. Rozbudowany system przerwań

- wielopoziomowy

- priorytety

Rodzaje przerwań

- zewnętrzne (zasilanie, czujniki, itp.)

- wewnętrzne (generowane przez procesor)

- programowe (rozkazy)

Maskowanie przerwań

Zmiana poziomów i priorytetów


2. Pamięć operacyjna

- krótkie słowo

- adresowalna pamięć słowem krótszym niż maszynowe

- wirtualizacja pamięci


3. Metody ochrony pamięci :

- wydzielenie obszaru wyłącznie do dyspozycji SO

- ochrona w oparciu o rejestry LIMIT i DATUM (podają wartości adresów początku i końca obszaru chronionego

- maski ochrony pamięci (1 lub 2 bitowe)

- klucz ochrony pamięci (przy danym bloku pamięci ? się identyfikator programu, który może z niego korzystać)
4. Rozbudowane kanały wejścia-wyjścia

a) inicjalizacja kanału :

- adres urządzenia zew.

- kierunek transmisji

- miejsce w pamięci początku danych

- liczba słów

b) rodzaje kanałów

- selektorowy (łączy wybrane urz. zew. z jedn. centr. na cały czas trwania transmisji)

- multiplekserowy (połączenie na czas jednej ramki informacji)

- znakowy (wymaga zainicjowania i zakończenia transmisji po każdym słowie)

Kanał automatyki (połączenie pomiędzy obiektem a jednostką centralną):
I. Układ wyjść analogowych

zadanie - przekazuje dyskretne informacja na analogowe urządzenia nastawcze

Umożliwia :

- sterowanie zmiennych procesorowych typu ciągłego

- sterowanie przyrządów wskazujących typu analogowego i rejestratorów
Wyróżniamy dwie struktury

a) indywidualny przetwornik C/A

b) z jednym przetwornikiem C/A
Źródło sygnału odniesienia :

- napięciowe

- prądowe
Dokładność przetworzenia zależy od stabilności układu ? odniesienia.

Parametry :

- stabilizacja temperatury

- stabilizacja wzmocnienia

- stabilizacja dryftu 0 (zmiana poziomu odniesienia w czasie)
Układ przełączników anal. – układy diodowe lub półprzewodnikowe, sterowane, umożliwiające załączanie i rozłączanie poszczególnych elementów deszyfratora.

Kiedy zależy nam na bardzo dokładnym przełączaniu stosujemy przełączniki na bazie tranzystorów polowych.


Deszyfratory :

a) z wagami 2n

b) drabinkowe

ze źródłami

- napięciowymi

- prądowymi


Deszyfratory napięciowe Deszyfrator drabinkowy

z nap. źródłem odniesienia 2n:Deszyfrator z prądowym Deszyfrator drabinkowy
  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna