Kierunek: filologiaPobieranie 0,68 Mb.
Strona1/21
Data01.03.2018
Rozmiar0,68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU

PROGRAM NAUCZANIA 3 – LETNICH (6 – SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH

KIERUNEK: FILOLOGIA

SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ANGIELSKASPECJALIZACJA: TŁUMACZENIOWA

STUDIA NIESTACJONARNE rok akademicki 2009/2010

Spis treści:


Historia filozofii 2

Język łaciński 3

Technologia informacyjna 4

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 5

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 7

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 9

Wstęp do językoznawstwa z elementami wiedzy o nauce i akwizycji języków 10

Gramatyka opisowa 11

Gramatyka kontrastywna 14

Historia języka 16

Teoria literatury z elementami poetyki 17

Historia Wielkiej Brytanii 18

Historia USA 19

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego 20

Historia literatury brytyjskiej do końca XX wieku 21

Historia literatury amerykańskiej do końca XX wieku 23

Teoria tłumaczenia 24

Przekład ogólny 25

Edukacja medialna – wykorzystywanie komputerów w przekładzie 26

Problematyka tłumaczenia tekstów specjalistycznych 27

Business English 29

Legal English 31

Przekład ustny 32

WDW-Słowotwórstwo we współczesnym języku angielskim 32

WDW-Język a kultura 33

WDW-Word-formation in contemporary English 34

WDW-Wprowadzenie do Językoznawstwa Korpusowego 35

WDW-Współczesne teorie językoznawcze 35

WDW-Zmienność w języku – perspektywa socjolingwistyczna 37

Proseminarium 37

Proseminarium 38

Proseminarium 39

Proseminarium (językoznawstwo) 40

Proseminarium 41

Proseminarium – Literatura Brytyjska 42

Seminarium dyplomowe 43

Opisy przedmiotów:
Nazwa przedmiotu:

Historia filozofii


Kod przedmiotu:

09.0 HIF 662

Formuła przedmiotu:

Wykład

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Zakład, instytut:

Zakład Filologii Angielskiej, Instytut HumanistycznySemestry:

1

2

3

4

5

6

Liczba godzin w semestrze:
18

Punkty ECTS:
3

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza humanistyczna

Język wykładowy:

Język polski

Cel nauczania:

Pogłębianie wiedzy humanistycznej, pogłębianie zrozumienia procesów kulturowych kształtujących oblicze współczesnego świata, pełniejsze uczestnictwo w dziedzictwie kulturowym

Metody nauczania:

Wykład, prezentacje multimedialne

Treści merytoryczne przedmiotu:

Tematyka wykładów koncentruje się wokół tych filozoficznych wątków, które wniosły istotny wkład w ukształtowanie się intelektualnej tradycji Zachodu. Wskazują na związki między filozofią i powstaniem naukowej interpretacji świata a także na jej znaczenie w procesie budowania emocjonalno-intelektualnej tożsamości człowieka ( wątek egzystencjalny).

Metody i formy oceny pracy studenta:

Egzamin ustny i pisemny

Spis zalecanych lektur:

Literatura obowiązkowa

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III, wydanie dowolne

E. Gilson, T. Langan, A. A. Maurer, Historia filozofii współczesnej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1977.

Filozofia współczesna, t. 1-2, seria Myśli i ludzie, red. Z. Kuderowicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983

E. Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1968

Literatura nadobowiązkowa

E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Wydawniczy PAX, warszawa 1968Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982

W. A. Luijpen, Fenomenologia egzystencjalna, Wydawniczy PAX, warszawa 1972

Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu. Wybrane teksty z historii filozofii, teksty wybrał i wstępem opatrzył J. Legowicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna