Katowice, 3 stycznia 2017 r nr sprawy: os pz. 7222. 00053. 2016Pobieranie 1,6 Mb.
Strona9/11
Data14.02.2018
Rozmiar1,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


3.2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów, sposób dalszego gospodarowania odpadami.


  1. Odpady niebezpieczne
Lp.

Kod

odpadu

Rodzaj

odpadu

Miejsce i sposób
magazynowania odpadów


Sposób dalszego
gospodarowania
odpadami
06 01 01*

Kwas siarkowy i siarkawy

Nie będą magazynowane - bezpośrednio po wytworzeniu oddawane będą uprawnionemu odbiorcy.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.10 04 02*

Kożuchy żużlowe i zgary produkcji pierwotnej wrnej

Magazyn odpadów niebezpiecznych – Obiekt nr 22 - szczelny oznakowany pojemnik umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub odzysku - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.10 04 04*

Pyły z gazów odlotowych

Magazyn odpadów niebezpiecznych – Obiekt nr 22 - szczelny oznakowany pojemnik umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub odzysku - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.10 04 05*

Inne cząstki pyły

Magazyn odpadów niebezpiecznych – Obiekt nr 22 - szczelny oznakowany pojemnik umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub odzysku - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.11 01 05*

Kwasy trawiące

Obiekt nr 8 - szczelne, kwasoodporne, zamykane i oznakowane tanko-palety umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub odzysku - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.11 01 11*

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

Obiekt nr 8 - szczelne, kwasoodporne, zamykane i oznakowane tanko-palety umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie przetwarzania - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.11 01 16*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

Nie będą magazynowane - bezpośrednio po wytworzeniu oddawane będą uprawnionemu odbiorcy.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub odzysku - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.12 01 08*

Odpadowe emulsje roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

Magazyn odpadów niebezpiecznych - Obiekt nr 22 - oznakowana, szczelna beczka, umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.12 01 09*

Odpadowe emulsje roztwory z obróbki metali niezawierace chlorowców

Magazyn odpadów niebezpiecznych - Obiekt nr 22 - oznakowana, szczelna beczka, umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przeadniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorgani-cznych

Kompresorownia - Obiekt nr 9 - specjalistyczny, oznakowany, szczelny zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 800 dm3, wykonanym z materiałów trudno palnych, odpornym na działanie olejów odpadowych, odprowadzającym ładunki elektryczności statycznej, wyposażonym w szczelne zamknięcie, zabezpieczonym przed stłuczeniem, umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przeadniowe i smarowe

Kompresorownia - Obiekt nr 9 - specjalistyczny, oznakowany, szczelny zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 800 dm3, wykonanym z materiałów trudno palnych, odpornym na działanie olejów odpadowych, odprowadzającym ładunki elektryczności statycznej, wyposażonym w szczelne zamknięcie, zabezpieczonym przed stłuczeniem, umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Magazyn odpadów niebezpiecznych - Obiekt nr 22, Utwardzony plac przy Obiekcie nr 23 - zamykany i oznakowany kontener zabezpieczony przed wydostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Sorbenty, filtry:

Magazyn odpadów niebezpiecznych - Obiekt nr 22 - szczelny, zamykany i oznakowany pojemnik umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Czyściwo:

Prasokontener Averman (na placu przy obiekcie nr 2) - szczelny, zamknięty i oznakowany kontener.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Obiekt nr 9 – magazyn UR - lampy w zamkniętym i oznakowanym pojemniku zabezpieczającym odpady przed uszkodzeniem.

Obiekt nr 1 – magazyn działu IT - Monitory i sprzęt komputerowy magazynowane są luzem, w sposób uporządkowany, na oznakowanych regałach lub w kartonach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania (odzysku) -zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.
16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

Obiekt nr 8 - specjalistyczny, kwasoodporne, szczelny i oznakowany zbiornik umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.16 06 01*

Baterie akumulatory ołowiowe

Magazyn odpadów niebezpiecznych - Obiekt nr 22, Obiekt nr 24 - szczelny, kwasoodporny, zamykany i oznakowany pojemnik umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub odzysku - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.19 08 13*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

Magazyn odpadów niebezpiecznych – Obiekt nr 22

- magazynowany w szczelnych, oznakowanych workach typu big-bag umieszczonych na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowejOdpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna