Katowice, 3 stycznia 2017 r nr sprawy: os pz. 7222. 00053. 2016Pobieranie 1,6 Mb.
Strona8/11
Data14.02.2018
Rozmiar1,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Odpady inne niż niebezpieczne
Lp.

Kod

odpadu

Rodzaj

odpadu

Charakterystyka
odpadów


Podstawowy skład
chemiczny
i właściwości odpadów
08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

Opis odpadu: utwardzony klej, powstały podczas natrysku do form odlewniczych w maszynach odlewniczych;

Źródła powstawania:

Podstawowy skład
chemiczny
: biopolimery celulozy, chlorek sodu;

Właściwości: stałe lub półpłynne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.10 04 99

Inne niewymienione odpady

Opis odpadu: Złom ołowiu metalicznego, powstaje w trakcie obcinania nadlewów, kratek, w trakcie wymiany wsadu w piecach topialnych;

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – obiekt nr 9 i 27; Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia) – obiekt nr 4],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja suszenia płyt (Susznie) komory suszarnicze – obiekt nr 9; Instalacja centralnego systemu odkurzania - obiekt nr 9; Instalacja kompletacji prostowników (Hala kompletacji prostowników) – obiekt nr 23; Instalacja montażu ogniw (Montowania) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja pakowania płyt (Pakownia) – obiekt nr 9].

Podstawowy skład
chemiczny
: ołów, dodatki antymon, bizmut, srebro, miedź;

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

Opis odpadu: Zużyte materiały szlifierskie;

Źródła powstawania:

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt) – obiekt nr 9; Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja kompletacji prostowników (Hala kompletacji prostowników) – obiekt nr 23; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4].

Podstawowy skład
chemiczny
: tlenek glinu, węgiel, krzemionka, celuloza, polifenole;

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Opis odpadu: zużyte opakowania po surowcach i materiałach używanych w procesie produkcyjnym (kartony, przekładki, itp.);

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia)].

Podstawowy skład
chemiczny
: celuloza;

Właściwości: palne, biodegradowalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opis odpadu: zużyte opakowania po surowcach i materiałach używanych w procesie produkcyjnym (tworzywa sztuczne, naczynia, separatory, poliester-folia);

Źródła powstawania:

 • instalacja pomocnicza - Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja kompletacji prostowników (Hala kompletacji prostowników) – obiekt nr 23].

Podstawowy skład
chemiczny
: polimery syntetyczne;

Właściwości: palne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.15 01 03

Opakowania z drewna

Opis odpadu: uszkodzone palety drewniane, kawałki drewna;

Źródła powstawania:

 • instalacja pomocnicza - Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja kompletacji prostowników (Hala kompletacji prostowników) – obiekt nr 23].

Podstawowy skład
chemiczny
: celuloza, lignina, hemiceluloza;

Właściwości: palne, biodegradowalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.15 01 04

Opakowania metali

Opis odpadu: Metalowe paski stanowiące opakowania z gąsek ołowiu;

Źródła powstawania:

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9].

Podstawowy skład
chemiczny
: żelazo i węgiel, aluminium;

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.16 01 18

Metale nieżelazne

Opis odpadu: Złom ołowiu metalicznego w postaci wadliwie wykonanych elementów lub ich fragmentów;

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – obiekt nr 9 i 27; Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia) – obiekt nr 4],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja suszenia płyt (Susznie) komory suszarnicze – obiekt nr 9; Instalacja centralnego systemu odkurzania - obiekt nr 9; Instalacja kompletacji prostowników (Hala kompletacji prostowników) – obiekt nr 23; Instalacja montażu ogniw (Montowania) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja pakowania płyt (Pakownia) – obiekt nr 9].

Podstawowy skład
chemiczny
: ołów, dodatki antymon, bizmut, srebro, miedź;

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione 16 02 09 do 16 02 13

Opis odpadu: Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (komputery, drukarki, czujniki, mierniki, itp.);

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia) – obiekt nr 4; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – obiekt nr 9 i 27],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt) – obiekt nr 9; Instalacja Elektroliciarni, Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja suszenia płyt (Susznie) komory suszarnicze – obiekt nr 9; Instalacja centralnego systemu odkurzania - obiekt nr 9; Instalacja formacji (Formacja) – obiekt nr 5 i 7; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja centralnego systemu odkurzania Montowni - obiekt nr 3].

Podstawowy skład
chemiczny
: żelazo, aluminium, miedzi, krzem, nikiel, cynk, glinokrzemiany, węglan sodu, węglan wapnia, celuloza, polimery;

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

Opis odpadu: Elementy usunięte ze zużytych urządzeń nie zawierające substancji niebezpiecznych;

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia) – obiekt nr 4; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – obiekt nr 9 i 27],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt) – obiekt nr 9; Instalacja Elektroliciarni, Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja suszenia płyt (Susznie) komory suszarnicze – obiekt nr 9; Instalacja centralnego systemu odkurzania -obiekt nr 9; Instalacja formacji (Formacja) – obiekt nr 5 i 7; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja centralnego systemu odkurzania Montowni - obiekt nr 3].

Podstawowy skład
chemiczny
: żelazo, aluminium, miedzi, krzem, nikiel, cynk, glinokrzemiany, węglan sodu, węglan wapnia, celuloza, polimery;

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

Opis odpadu: Zużyte gaśnice;

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia) – obiekt nr 4; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – obiekt nr 9 i 27],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt) – obiekt nr 9; Instalacja Elektroliciarni, Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja suszenia płyt (Susznie) komory suszarnicze – obiekt nr 9; Instalacja centralnego systemu odkurzania - obiekt nr 9; Instalacja formacji (Formacja) – obiekt nr 5 i 7; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja centralnego systemu odkurzania Montowni - obiekt nr 3].

Podstawowy skład
chemiczny
: żelazo, aluminium, polimery syntetyczne, związki węglanowe lub fosforanowe;

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.16 06 04

Baterie alkaliczne (wyłączeniem 16 06 03)

Opis odpadu: Zużyte baterie alkaliczne;

Źródła powstawania:

 • instalacja IPPC [Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia); Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia) – obiekt nr 4; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – obiekt nr 9 i 27],

 • instalacja pomocnicza - Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) młyny ołowiu – obiekt nr 9; Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) zasobniki proszku ołowiu i minii – obiekt nr 9; Instalacja napełniania płyt dodatnich (Płyty pancerne) – obiekt nr 9; Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt) – obiekt nr 9; Instalacja Elektroliciarni, Instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia) – obiekt nr 9; Instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) linie pastownicze – obiekt nr 9; Instalacja suszenia płyt (Susznie) komory suszarnicze – obiekt nr 9; Instalacja centralnego systemu odkurzania - obiekt nr 9; Instalacja formacji (Formacja) – obiekt nr 5 i 7; Instalacja montażu ogniw (Montownia) – obiekt nr 3 i 4; Instalacja centralnego systemu odkurzania Montowni - obiekt nr 3].

Podstawowy skład
chemiczny
: tlenek manganu, żelazo, cynk, węgiel, miedź, kadm, kobalt, srebro, polimery;

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

Opis opadu: Szlamy nie zawierające substancji niebezpiecznych

Źródła powstawania:

• instalacja pomocnicza - Podczyszczalnia ścieków przemysłowychPodstawowy skład

chemiczny: związki ołowiu, związki sodu, polichlorek glinu, woda

Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna