Katowice, 3 stycznia 2017 r nr sprawy: os pz. 7222. 00053. 2016Pobieranie 1,6 Mb.
Strona6/11
Data14.02.2018
Rozmiar1,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


2.2.2. Instalacje inne niż IPPC (niewymagające pozwolenia zintegrowanego).


Lp.

Obiekt (operacja)

Symbol emitora

Źródła emisji

Substancja

Emisja dopuszczalna [kg/h]

1

Produkcja mas czynnych

E4

mieszarka SMS masy aktywnej - 1szt

pył ogółem

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

 

ołów

nie określa się

 

 

kwas siarkowy

nie określa się

E5

mieszarka SMS masy aktywnej - 1szt


pył ogółem

nie określa się

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

ołów

nie określa się

 

kwas siarkowy

nie określa się

E19

mieszarka SMS masy aktywnej - 1szt

 


pył ogółem

nie określa się

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

ołów

nie określa się

 

kwas siarkowy

nie określa się

2

 

  

 

  

 

  

 

 Pastowanie i suszenie płyt

 

  

 

  

 

  

  


E6

linia pastownicza

z piecem OS20x Flash Drying Oven

 

 

  

pył ogółem

nie określa się

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

ołów

nie określa się

 

dwutlenek azotu

0,050

 

tlenek węgla

nie określa się

E7

linia pastownicza

z piecem Tyo Schwank 

 

  

pył ogółem

nie określa się

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

ołów

nie określa się

 

dwutlenek azotu

0,050

 

tlenek węgla

nie określa się

3

Zasypywanie

E8

utrząsarka płyt TUDOR - 3 szt.

pył ogółem

nie określa się

 

płyt 

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

 

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

 

 

ołów

nie określa się

 

 

E9

utrząsarka płyt TUDOR - 3 szt.

pył ogółem

nie określa się

 

 

 

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

 

 

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

 

 

 

ołów

nie określa się

4

Cementacja płyt w elektrolicie  

E10

wanna procesowa

pył ogółem

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 
ołów

nie określa się

 

 

kwas siarkowy

nie określa się

5

Pakowanie i suszenie płyt

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 E11

1 stanowisko pakowania płyt

komory suszarnicze (elekr.) - 2szt

 

 

 pył ogółem

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

 

ołów

nie określa się

 

E13

komory suszarnicze (elekr.) - 3szt

 

  

pył ogółem

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

 

ołów

nie określa się

 

E14

komory suszarnicze (elekr.) - 3szt
 

 


pył ogółem

nie określa się

 

 


 

 


pył zawieszony PM10

nie określa się

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

 

ołów

nie określa się

 

E15

komory suszarnicze (elekr.) - 3szt

 

  

pył ogółem

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

 

ołów

nie określa się

 

E22

komory suszarnicze (elekr.) - 3szt

 

  

pył ogółem

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

 

ołów

nie określa się

 

E18

 

  

centralny odkurzacz Nederman

 

  

pył ogółem

nie określa się

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

ołów

nie określa się

6

Formacja

E34

moduł formacyjny - 1 szt.

kwas siarkowy

nie określa się

 

 

E35

moduł formacyjny - 1 szt.

kwas siarkowy

nie określa się

 

 

E36

moduł formacyjny - 2 szt.

kwas siarkowy

nie określa się

 

 

E37

moduł formacyjny - 5 szt.

kwas siarkowy

nie określa się

 

 

E38

moduł formacyjny - 4 szt.

kwas siarkowy

nie określa się

 

 

E43

moduł formacyjny - 4szt.

kwas siarkowy

nie określa się

 

 

E44

moduł formacyjny - 3 szt.

kwas siarkowy

nie określa się

 

 

E45

moduł formacyjny - 2 szt.

kwas siarkowy

nie określa się

 

 

E52

moduł formacyjny - 2 szt.

kwas siarkowy

nie określa się

 

 

E54

moduł formacyjny - 3 szt.

kwas siarkowy

nie określa się

 

 

E55

moduł formacyjny - 3 szt.

kwas siarkowy

nie określa się

 

 

E57

moduł formacyjny - 3 szt.

kwas siarkowy

nie określa się

7

Laboratorium

E39

testy laboratoryjne ogniw i  baterii

kwas siarkowy 

nie określa się

 

 

ładowanie i formowanie testowe

8

Kompletacja prostowników

 

  

 


E41

stanowiska montażu okablowania

z użyciem lutów miękkich

 

 

  

 

 pył ogółem

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM10

nie określa się

 

 

pył zawieszony PM2,5

nie określa się

 

 

ołów

nie określa się

 

 

cyna

nie określa się

 

 

dwutlenek azotu

0,0080

 

 

tlenek węgla

nie określa się

 

 

węglowodory alifatyczne do C12

nie określa się

9

Montaż ogniw

E32

 


zgrzewarka elektryczna - 2 szt.

zgrzewanie PEwęglowodory alifatyczne do C12

nie określa się

 

 

węglowodory aromatyczne

nie określa się

 

 

E46

 


zgrzewarka elektryczna - 2 szt.

zgrzewanie PEwęglowodory alifatyczne do C12

nie określa się

 

 

węglowodory aromatyczne

nie określa się

 

 

E48

 


zgrzewarka elektryczna - 2 szt.

zgrzewanie PEwęglowodory alifatyczne do C12

nie określa się

 

 

węglowodory aromatyczne

nie określa się

 

 

E49

 


zgrzewarka elektryczna - 2 szt.

zgrzewanie PEwęglowodory alifatyczne do C12

nie określa się

 

 

węglowodory aromatyczne

nie określa się

 

 

E50

 


zgrzewarka elektryczna - 2 szt.

zgrzewanie PEwęglowodory alifatyczne do C12

nie określa się

 

 

węglowodory aromatyczne

nie określa się

 

 

E25

naprawa płyt

 

  

 


pył ogółem

nie określa się

 

 

 

pył PM10

nie określa się

 

 

 

pył PM2,5

nie określa się

 

 

 

ołów

nie określa się

 

 

 

dwutlenek azotu

0,00406

 

 

E26

stanowisko montażu (stół podwójny)

 

  

 


pył ogółem

nie określa się

 

 

 

pył PM10

nie określa się

 

 

 

pył PM2,5

nie określa się

 

 

 

ołów

nie określa się

 

 

 

dwutlenek azotu

0,00306

 

 

E33

centralny odkurzacz Nederman

 

  

pył ogółem

nie określa się

 

 

 

pył PM10

nie określa się

 

 

 

pył PM2,5

nie określa się

 

 

 

ołów

nie określa się


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna