Katowice, 3 stycznia 2017 r nr sprawy: os pz. 7222. 00053. 2016Pobieranie 1,6 Mb.
Strona3/11
Data14.02.2018
Rozmiar1,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6.2. Kubaturowe źródła emisji hałasu do środowiska.
Tabela. Parametry akustyczne i czas pracy kubaturowych źródeł emisji hałasu do środowiska.


Lp.

Oznacz

źródła

Nazwa źródła

Typ źródła

Poziom dźwięku* LAWEW w dB

Czas pracy

47

Bd-1

Płyciarnia (obiekt nr 9 i obiekt nr 27)

B

82

24 godz.

48

Bd-2

Montownia mała (obiekt nr 3a)

B

75

24 godz.

49

Bd-3

Montownia duża (obiekt nr 4), Formacja (obiekt nr 5)

B

79

24 godz.

50

Bd-4

Formacja (obiekt nr 7)

B

79

24 godz.

51

Bd-5

Montaż końcowy (obiekt nr 24)

B

74

24 godz.

52

Bd-6

Kompletacja prostowników (obiekt nr 23)

B

72

24 godz.

53

Bd-7

Duża hala Montowni (obiekt nr 4 cd)

B

79

24 godz.

* - w odległości 1m od ściany  1. W części III decyzji: „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji”, punkt III a. „Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza” otrzymuje nowe brzmienie:

IIIa. WPROWADZANIE PYŁÓW I GAZÓW DO POWIETRZA.


1. Źródła emisji, urządzenia ochronne oraz miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.


    1. Instalacje IPPC.
Lp.

Obiekt

Źródło emisji

Charakterystyka urządzeń oczyszczających

Wydajność wentylatora [m3/h]

Symbol

emitora

1

2

3

4

5

6

1

Odlewnia


odciągi z instalacji walców młynów ołowiu 3 i 4

automaty odlewnicze: Wirtz typu 370 (2szt),

HAGEN (2szt), HADI"-" (4szt),

piece topialne tyglowe (2szt)

młyny ołowiu (2szt.), silosy minii (3szt) i PbO (6szt)
automaty odlewnicze: Wirtz typu 310C (2szt),

HADI"-" (2szt), HADI"+" (9 szt)filtr patronowy o skuteczności filtracji dla cząstek 0,5um =99,99% oraz II stopniowy system filtrów kasetowych klasy G4 i H13 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,3um =99,95%25 000

E1

filtry zmywalne metalowe siatkowe, po których powietrze zanieczyszczone pyłem z zawartością ołowiu odprowadzone zostanie do emitora przez filtry kieszeniowe F7 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,4um 60%, oraz II stopniowy system filtrów kasetowych klasy H13 i H13 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,3um =99,95%

45 000

E2

automaty odlewnicze HADI "+" (3szt) 

filtry zmywalne metalowe siatkowe, po których powietrze zanieczyszczone pyłem z zawartością ołowiu odprowadzone zostanie do emitora przez filtry kieszeniowe F7 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,4um 60%, oraz II stopniowy system filtrów kasetowych klasy H13 i H13 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,3um =99,95%

15 000

E3

spryskiwanie środkiem adhezyjnym

filtry metalowe (siatkowe) tłuszczowe oraz kasetowe F3 i F5

14 000

E16

spryskiwanie środkiem adhezyjnym

filtry metalowe (siatkowe) tłuszczowe oraz kasetowe F3 i F5

21 880

E17

2

Młynownia

młyn ołowiu 3  

filtry workowe oczyszczane oraz II stopień filtrów kasetowych w klasie H13 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,3um =99,95%

8000

E53

młyn ołowiu 4 (nowy) 

filtry workowe oczyszczane oraz II stopień filtrów kasetowych w klasie H13 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,3um =99,95%

8000

E56

3

Montownia

zespół linii COS (1 szt. - nowy)

filtr patronowy oczyszczany oraz filtr w klasie F5 F7 i H13 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,3um =99,95%

30 000

E30

zespoły linii COS (2 szt.)

stół podwójny WG

stoły pojedyncze LIPA (2szt)


II stopniowy system filtrów kasetowych klasy H13 i H13 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,3um =99,95%

60000

E31

zespoły linii COS (2 szt.)

stoły pojedyncze LIPA (2szt)filtr patronowy oczyszczany o skuteczności filtracji dla cząstek 0,5um =99,999% oraz filtr w klasie F5 F7 i H13 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,3um =99,95%

60000

E51    1. Instalacje inne niż IPPC (nie wymagające pozwolenia zintegrowanego).
Lp.

Obiekt (operacja)

Źródło emisji

Charakterystyka urządzeń oczyszczających

Wydajność wentylatora [m3/h]

Symbol

emitora

1

2

3

4

5

6

1

Produkcja mas czynnych

mieszarka SMS masy aktywnej - 1szt


urządzenia składają się z:

filtra absorbera oraz filtra kasetowego H13 o skuteczności oczyszczania dla cząstek 0,3um 99,95%6000

E4

mieszarka SMS masy aktywnej - 1szt


urządzenia składają się z:

filtra absorbera oraz filtra kasetowego H13 o skuteczności oczyszczania dla cząstek 0,3um 99,95%8000

E5

mieszarka SMS masy aktywnej - 1szt 


urządzenia składają się z:

filtra absorbera oraz filtra kasetowego H13 o skuteczności oczyszczania dla cząstek 0,3um 99,95%8000

E19

2

Pastowanie i suszenie płyt


linia pastownicza

z piecem OS20x Flash Drying Oven
urządzenia składają się z:

- filtra workowego oczyszczanego sprężonym powietrzem, a następnie filtra 3 stopniowego G4/F7/H13 o skuteczności oczyszczania dla cząstek 0,3um =99,95%

-filtra z panelem stałym oczyszczanym sprężonym powietrzem, a następnie filtra 3 stopniowego G4/F7/H13 o skuteczności oczyszczania dla cząstek 0,3um =99,95%,


15000

E6

linia pastownicza

z piecem Tyo Schwankurządzenia składają się z:

- filtra workowego oczyszczanego sprężonym powietrzem, a następnie filtra 3 stopniowego G4/F7/H13 o skuteczności oczyszczania dla cząstek 0,3um =99,95%

-filtra z panelem stałym oczyszczanym sprężonym powietrzem, a następnie filtra 3 stopniowego G4/F7/H13 o skuteczności oczyszczania dla cząstek 0,3um =99,95%,


15000

E7

3

Zasypywanie płyt


utrząsarka płyt TUDOR - 3 szt.

filtr patronowy o skuteczności filtracji dla cząstek 0,5um =99,99% oraz II stopniowy system filtrów kasetowych klasy G4 i H13 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,3um =99,95%

25 000

E8

utrząsarka płyt TUDOR - 3 szt.

filtr patronowy o skuteczności filtracji dla cząstek 0,5um =99,99% oraz II stopniowy system filtrów kasetowych klasy G4 i H13 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,3um =99,95%

25 000

E9

4

Cementacja płyt w elektrolicie


wanna procesowa

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

2000

E10

5

Pakowanie i suszenie płyt

 


stanowisko pakowania płyt


II stopniowy filtr klasy H13 o skuteczności oczyszczania =99,5% dla cząstek 0,3um

22400

E11

komory suszarnicze (elekr.) - 2szt


filtry kieszeniowe klasy F7 i kompaktowy klasy H12 o skuteczności oczyszczania =99,5% dla cząstek 0,3um

3600

komory suszarnicze (elekr.) - 3szt


filtry kieszeniowe klasy F7 i kompaktowy klasy H12 o skuteczności oczyszczania =99,5% dla cząstek 0,3um

4500

E13

komory suszarnicze (elekr.) - 3szt


filtry kieszeniowe klasy F7 i kompaktowy klasy H12 o skuteczności oczyszczania =99,5% dla cząstek 0,3um

4500

E14

komory suszarnicze (elekr.) - 3szt


filtry kieszeniowe klasy F7 i kompaktowy klasy H12 o skuteczności oczyszczania =99,5% dla cząstek 0,3um

4500

E15
komory suszarnicze (elekr.) - 3szt 

filtry kieszeniowe klasy F7 i kompaktowy klasy H12 o skuteczności oczyszczania =99,5% dla cząstek 0,3um

4500

E22

centralny odkurzacz Nederman  

filtr workowy oraz H13 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,3um =99,95%

1700

E18

6

Formacja


moduł formacyjny - 1 szt.

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

3000

E34

moduł formacyjny - 1 szt.

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

3000

E35

moduł formacyjny - 2 szt.

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

7 000

E36

moduł formacyjny - 5 szt.

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

12 000

E37

moduł formacyjny - 4 szt.

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

10000

E38

moduł formacyjny - 4 szt.

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

9000

E43

moduł formacyjny - 3 szt.

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

9000

E44

moduł formacyjny - 2 szt.

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

6000

E45

moduł formacyjny - 2 szt.

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

6000

E52

moduł formacyjny - 3 szt.

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

9000

E54

moduł formacyjny - 3 szt.

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

9000

E55

moduł formacyjny - 3 szt.

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

9000

E57

7

Laboratorium

testy laboratoryjne ogniw i baterii

płuczka wodna o skuteczności absorpcji = 90%

3000

E39

składowanie i formowanie testowe

8

Kompletacja prostowników

stanowiska montażu okablowania

z użyciem lutów miękkichbrak urządzenia redukcyjnego

533

E41

9

Montaż ogniw


zgrzewarka elektryczna - 2 szt

zgrzewanie PEfiltry zmywalne metalowe siatkowe

2800

E32

zgrzewarka elektryczna - 2 szt

filtry zmywalne metalowe siatkowe

2800

E46

zgrzewanie PE

zgrzewarka elektryczna - 2 szt

zgrzewanie PEfiltry zmywalne metalowe siatkowe

2800

E48

zgrzewarka elektryczna - 2 szt

filtry zmywalne metalowe siatkowe

2800

E49

zgrzewanie PE

 

 

zgrzewarka elektryczna - 2 szt

filtry zmywalne metalowe siatkowe

2800

E50

zgrzewanie PE

naprawa płyt

filtr workowy o skuteczności odpylania = 80%

25000

E25

stanowisko montażu (stół podwójny)

II stopniowy system filtrów kasetowych klasy H13 i H13 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,3um =99,95%

50000

E26

centralny odkurzacz Nederman

filtr workowy oraz H13 o skuteczności filtracji dla cząstek 0,3um =99,95%

1500

E33


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna