Katowice, 3 stycznia 2017 r nr sprawy: os pz. 7222. 00053. 2016Pobieranie 1,6 Mb.
Strona10/11
Data14.02.2018
Rozmiar1,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  1. Odpady inne niż niebezpieczne
Lp.

Kod

odpadu

Rodzaj

odpadu

Miejsce i sposób
magazynowania odpadów


Sposób dalszego
gospodarowania
odpadami
08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

Magazyn odpadów niebezpiecznych - Obiekt nr 22 - zamykany i oznakowany pojemnik umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub odzysku -zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.10 04 99

Inne niewymienione odpady

Magazyn odpadów niebezpiecznych - Obiekt nr 22 - zamykany i oznakowany pojemnik umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub odzysku - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

Magazyn odpadów niebezpiecznych - Obiekt nr 22 - zamykany i oznakowany pojemnik.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie odzysku - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Plac przy Obiekt nr 23 - zamykany, oznakowany kontener.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub odzysku -zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Plac przy Obiekt nr 23 - oznakowane zamykane worki (separatory) oraz zamykany i oznakowany kontener.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub odzysku -zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.15 01 03

Opakowania z drewna

Magazyn zużytych palet na placu pomiędzy obiektem nr 22 i 25 – luzem w uporządkowany sposób na utwardzonym placu.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub odzysku odpadów bądź też osobom fizycznym do zagospodarowania na własne potrzeby - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.15 01 04

Opakowania metali

Boks nr 25 - oznakowany kontener.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie przetwarzania -zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.16 01 18

Metale nieżelazne

Magazyn odpadów niebezpiecznych - Obiekt nr 22 - zamykany i oznakowany pojemnik umieszczony na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowej.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub odzysku - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione 16 02 09 do 16 02 13

Obiekt nr 9a – Warsztat elektryczny, Narzędziownia - małe odpady na oznakowanych regałach, - duże odpady w oznakowanych pojemnikach.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie przetwarzania (odzysku) - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

Obiekt nr 1 - małe odpady na oznakowanych regałach,

- duże odpady w oznakowanych pojemnikachObiekt nr 9a – narzędziownia

- oznakowany pojemnik.Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie przetwarzania -zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

Obiekt nr 9a – narzędziownia – szczelny, oznakowany pojemnik.

Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie odzysku - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.16 06 04

Baterie alkaliczne (wyłączeniem 16 06 03)

Budynek administracyjno-biurowy - Obiekt nr 1

Przy biurze mistrzów wydziału Płyciarni - Obiekt nr 9

- zamykany, oznakowany pojemnik.Odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

Magazyn odpadów niebezpiecznych – Obiekt nr 22

- magazynowany w szczelnych, oznakowanych workach typu big-bag lub luzem w uporządkowany sposób umieszczonych na szczelnej i przystosowanej do zmywania posadzce betonowejOdpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania - zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna