Katowice, 3 stycznia 2017 r nr sprawy: os pz. 7222. 00053. 2016Pobieranie 1,6 Mb.
Strona1/11
Data14.02.2018
Rozmiar1,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Katowice, 3 stycznia 2017 r.

nr sprawy: OS PZ.7222.00053.2016nr pisma: OS-PZ.KW-00002/17

(za dowodem doręczenia)Decyzja nr 16/OS/2017
Organ wydający:

Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie

zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego

Na podstawie

art. 154 § 2 w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) i art. 378 ust.2a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.),

Orzekam
zmieniam na wniosek EnerSys Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Regon: 240025215, NIP: 937-244-34-60, warunki pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego znak: ŚR/IV/6618/27/15/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 2334/OS/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r., nr 910/OS/2008 z dnia 26 marca 2009 r., nr 1880/OS/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r., nr 3982/OS/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r., nr 2736/OS/2010 z dnia 2 lipca 2010 r., nr 4093/OS/2012 z dnia 30 września 2010 r., nr 5460/OS/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r., nr 1065/OS/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r., nr 2151/OS/2011 z dnia 19 lipca 2011 r., nr 785/OS/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r., nr 86/OS/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r., nr 1921/OS/2012 z dnia 13 lipca 2012 r., nr 1976/OS/2013 z dnia 12 września 2013 r., nr 769/OS/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r., nr 2552/OS/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., nr 70/OS/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. oraz postanowieniami Marszałka Województwa Śląskiego nr 607/OS/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r., nr 957/OS/2010 z dnia 12 października 2010 r., nr 364/OS/2011 z dnia 17 maja 2011 r.), dla instalacji odlewania metali nieżelaznych o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę ołowiu zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 73, w następujący sposób:


 1. W części I decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, punkt 1. „Rodzaj prowadzonej działalności” otrzymuje nowe brzmienie:

1. Rodzaj prowadzonej działalności.


EnerSys Sp. z o.o. w Bielsku-Białej to światowy lider w produkcji akumulatorów trakcyjnych, prostowników do akumulatorów trakcyjnych oraz akumulatorów wagonowych. Zakład posiada zdolności produkcyjne na poziomie 170 000 baterii akumulatorowych na rok o średnim napięciu 36 V lub ich ekwiwalentu w postaci ogniw luzem.


 1. prowadzący instalację:
Lp.

Nazwa prowadzącego instalację IPPC

Siedziba prowadzącego instalację

REGON

NIP

ulica i numer

kod

miasto

1

EnerSys Sp. z o.o.

ul. Leszczyńska 73

43-300

Bielsko-Biała

240025215

937-244-34-60
 1. instalacje IPPC objęte ww. pozwoleniem zintegrowanym:
Lp.

Nazwa instalacji IPPC

Adres instalacji

Branża IPPC (rozp. MŚ z 27.08.14r.)


Kwalifikacja przedsięwzięcia (rozp. RM z 9.11.10r.)

Liczba instalacji

Numery ewidencyjne działek na których zlokalizowana jest dana instalacja

ulica i numer

kod

miasto

1

Instalacja do wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali

ul. Leszczyńska 73

43-300

Bielsko-Biała

2.6Rozp. §2 ust. 1 pkt 14

Poś art. 378 ust.2a

1

(w hali Odlewni) na działce 197/28

2

Instalacja odlewania w liniach COS

ul. Leszczyńska 73

43-300

Bielsko-Biała

2.6

1

(w hali Montownii) na działce 197/28

3

Instalacja przygotowania proszku ołowiu

ul. Leszczyńska 73

43-300

Bielsko-Biała

2.6

1

(w hali Młynowni) na działce 197/28 1. W części I decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, punkt 2. „Opis instalacji i stosowanej technologii” otrzymuje nowe brzmienie:

2. Opis instalacji i stosowanej technologii:


Obecnie jako instalacje IPPC eksploatowane są:

 • instalacja do wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali – lutu i balastu (Odlewnia),

 • instalacja odlewania w liniach COS (Montownia),

 • instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia).

Pozwoleniem zintegrowanym objęte są następujące instalacje pomocnicze, które nie kwalifikują się jako instalacje IPPC: • instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – młyny ołowiu,

 • instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia) – zasobniki proszku ołowiu i minii,

 • instalacja zasypywania płyt (Płyty pancerne),

 • instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt),

 • instalacja Elektroliciarni,

 • instalacja produkcji mas czynnych (Mieszalnia),

 • instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) – linie pastownicze,

 • instalacja pastowania i suszenia płyt (Paściarnia) – komory suszarnicze,

 • instalacja centralnego systemu odkurzania obiektu nr 9,

 • instalacja formacji (Formacja),

 • laboratorium,

 • instalacja kompletacji prostowników (Hala kompletacji prostowników),

 • instalacja montażu ogniw (Montownia),

 • Instalacja centralnego systemu odkurzania Montowni,

 • instalacja pakowania produktów (Pakownia),

 • podczyszczalnia ścieków przemysłowych.
 1. W części I decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 2. „Opis instalacji i stosowanej technologii”, podpunkt 2.1. „Instalacje IPPC” otrzymuje nowe brzmienie:

2.1. Instalacje IPPC.


2.1.1. Instalacja wtórnego wytopu i odlewania kratek, rdzeni i detali (Odlewnia).
W skład instalacji wchodzą:


 1. Urządzenia do odlewania kratek ołowianych (płyty ujemne „-„).
Rodzaj urządzenia

Moc pieca topialnego

Rodzaj energii

Ilość

Automat grawitacyjny Wirtz typ 310C (1 szt.) z 1 piecem topialnym tyglowym

Zdolność produkcyjna – 4,5 Mg/dobę

----------------------------------------------

Grzałka elektryczna do ogrzewania zaworu podawczego
60 kW


---------------

20 kW

elektryczna

----------------

elektryczna

1 szt.


-----------

1 szt.


Automat grawitacyjny Wirtz typ 310C (1 szt.) z 1 piecem topialnym tyglowym

Zdolność produkcyjna – 4,5 Mg/dobę

----------------------------------------------

Grzałka elektryczna do ogrzewania zaworu podawczego


60 kW


---------------

20 kW

elektryczna

----------------

elektryczna

1 szt.


-----------

1 szt.


Automat grawitacyjny Wirtz typ 370 (1 szt.) z 2–ma piecami topialnymi tyglowymi

Zdolność produkcyjna – 4,5 Mg/dobę/piec


----------------------------------------------

Grzałka elektryczna do ogrzewania zaworu podawczego

2 x 125 kW

---------------

20 kW

Gaz ziemny GZ-50

Zużycie: 16 m3/h

(1 piec)

----------------

elektryczna

2 szt.


-----------

2 szt.Automat grawitacyjny Wirtz typ 370 (1 szt.) z 1 piecem topialnym tyglowym

Zdolność produkcyjna – 4,5 Mg/dobę/piec

----------------------------------------------

Grzałka elektryczna do ogrzewania zaworu podawczego


60 kW
---------------

20 kW

Elektryczna


----------------

elektryczna


1 szt.
-----------

Nie dotyczy


Automat grawitacyjny HAGEN

– 2 szt. z wspólnym piecem topialnym tyglowym

Zdolność produkcyjna – 4,5 Mg/dobę/piec


84 kW

Elektryczna

2 szt.

Automat grawitacyjny HADI „-„ do odlewania kratek z 1 piecem topialnym tyglowym (6 szt.)

Zdolność produkcyjna – 4,5 Mg/dobę/piec

----------------

2 szt. ogrzewane gazowo2 x 45 kW

1 x 30 kW

3 x 45 kW


Elektryczna

----------

Gaz ziemny GZ-50

Zużycie: 7 m3/h (1 piec)6 szt.
.
 1. Urządzenia do odlewania lutu.
Rodzaj urządzenia

Moc pieca topialnego

Rodzaj energii

Ilość

Piec topialny tyglowy (1 szt.)

Zdolność produkcyjna – 0,7 Mg/dobę20kW

Elektryczna

1 szt. 1. Urządzenia do odlewania balastu.
Rodzaj urządzenia

Moc pieca topialnego

Rodzaj energii

Ilość

Piec topialny tyglowy (1 szt.)

Zdolność produkcyjna – 0,7 Mg/dobę20kW

Elektryczna

1 szt.
 1. Urządzenia do odlewania rdzeni (płyta dodatnia „+”).
Rodzaj urządzenia

Moc pieca topialnego

Rodzaj energii

Ilość

Automat ciśnieniowy HADI”+” do odlewania rdzeni z 1 piecem topialnym tyglowym

Zdolność produkcyjna – 3,0 Mg/dobę/piec


----------------------------

Spryskiwanie formy środkiem antyadhezyjnym (SUMIDERA 105)30kW

---------

Nie dotyczy


Elektryczna

------------------

Elektryczna


12 szt.

-------------

Nie dotyczy2.1.2. Instalacja odlewania w liniach COS (Montownia – obiekt nr 4).
W skład instalacji wchodzą następujące urządzenia:


Rodzaj urządzenia

Moc palnika gazowego

Rodzaj energii

Ilość

Półautomatyczna Linia montażowa ogniw COS

– linia automatyczna COS każda wyposażona w zbiornik z ołowiem (piec tyglowy) przepompowywanym do form łączenia płyt, podgrzewanym palnikiem gazowym

(COS 2 szt. mają palnik elektryczny)
Zdolność produkcyjna – 5,0 Mg/dobę

20 kW


Gaz ziemny GZ-50

Zużycie: 3 m3/h

(1 palnik)


5 szt.

Stanowisko montażu ręcznego – stół podwójny (WG)1 szt.

Stanowisko montażu ręcznego – stół pojedynczy (LIPA)4 szt.


2.1.3. Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia – obiekt nr 9, 27).


Rodzaj urządzenia

Moc palnika gazowego

Rodzaj energii

Ilość

Młyn ołowiu nr 3
Piec topialny tyglowy w linii młyna nr 3 – palnik gazowy do ogrzewania tygla
------------------------

Młyn ołowiu nr 3 (mielenie)

Zdolność produkcyjna – 24,0 Mg/dobę

------------------------

Młyn ołowiu nr 3 – instalacja do zmiany kształtu surowca wejściowego do młyna z postaci gąsek do kształtu walców o mniejszych wymiarach

250 kW

-----------

Nie dotyczy


---

Gaz ziemny GZ-50

Zużycie: 30 m3/h


---------

Nie dotyczy
---


1 szt.

--------


1 szt.
---

Młyn ołowiu nr 4
Piec topialny tyglowy w linii młyna nr 4 – palnik gazowy do ogrzewania tygla
------------------------

Młyn ołowiu nr 4 (mielenie)

Zdolność produkcyjna – 24,0 Mg/dobę

------------------------

Młyn ołowiu nr 4 – instalacja do zmiany kształtu surowca wejściowego do młyna z postaci gąsek do kształtu walców o mniejszych wymiarach

250 kW
-----------

Nie dotyczy

---


Gaz ziemny GZ-50

Zużycie: 30 m3/h

---------

Nie dotyczy

---

1 szt.
--------

1 szt.


---
 1. W części I decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 2. „Opis instalacji i stosowanej technologii”, podpunkt 2.2. „Instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego” otrzymuje nowe brzmienie:

2.2. Instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego.


2.2.1. Instalacja przygotowania proszku ołowiu (Młynownia – obiekt nr 9).


Rodzaj urządzenia

Rodzaj energii

Ilość

Młyn ołowiu 18 Mg/dobę

Elektryczna

2 szt.


2.2.2. Instalacja przygotowania proszku ołowiu – zasobniki proszku ołowiu i minii (Młynownia – obiekt nr 9).


Rodzaj urządzenia

Pojemność

Rodzaj energii

Ilość

Zasobnik proszku ołowiu

19 Mg

-

4 szt.

Zasobniki proszku ołowiu

40 Mg

-

2 szt.

Zasobnik minii

19 Mg

-

1 szt.

Zasobniki minii

35 Mg

-

2 szt.


2.2.3. Instalacja zasypywania płyt (Płyty pancerne – obiekt nr 9).


Rodzaj urządzenia

Rodzaj energii

Ilość palników

Utrząsarka elektryczna płyt TUDOR (6 szt.)


Elektryczna

6 szt.2.2.4. Instalacja cementacji płyt w elektrolicie (Cementacja płyt – obiekt nr 9).


Rodzaj urządzenia

Pojemność wanny

Rodzaj energii

Ilość wanien

Wanna procesowa - zbiornik w kształcie walca z kwasem siarkowym o gęstości 1,11g/cm3 (przetrzymywanie płyt)

3 m3

Nie dotyczy


1 szt.

Wanna płucząca - zbiornik w kształcie walca z wodą zdemineralizowaną (płukanie)

3 m3

Nie dotyczy


1 szt.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna