Katedra Fizykochemii I Metalurgii Metali NieżelaznychPobieranie 118,21 Kb.
Data04.12.2017
Rozmiar118,21 Kb.


Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Laboratorium, paw. A-2, p. 304.


ĆWICZENIE NR 3

Rozkład termiczny węglanówI. Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się procesem termicznego rozkładu węglanu cynku i magnezu.


II. Wykonanie ćwiczenia:
UWAGA !!! Wszelkie operacje umieszczenia próbki w piecu wysokotemperaturowym oraz zmiany temperatury na sterowniku należy wykonywać w obecności prowadzącego.


 1. uruchomić program WAGAWIN sterujący wagą i rejestrujący zmiany masy próbki

 2. badaną próbkę umieścić w naczyńku pomiarowym zawieszonym pod wagą (masa próbki 0,20 ÷ 0,25g)

 3. opuścić próbkę do pieca aż do ogranicznika znajdującego się na prowadnicy i rozpocząć rejestrację naciskając przycisk START na panelu kontrolnym programu

 4. pomiar należy zakończyć jeżeli masa próbki ustabilizuje się (masa może oscylować wokół wartości średniej)

 5. po zakończeniu pomiaru próbkę ostrożnie ściągnąć za pomocą szczypiec i umieścić kolejną, powtarzając czynności opisane powyżej

 6. proces rozkładu węglanów cynku i magnezu należy prowadzić w trzech temperaturach: 400, 500 i 600 oCII. Opracowanie sprawozdania:
1. Karta tytułowa ćwiczenia.

2. Podpisane przez prowadzących karta wyników pomiarowych.

3. Wprowadzenie teoretyczne.

4. Część eksperymentalna.

4.1. Metodyka pomiaru i schemat stosowanej aparatury.

4.2. Obserwacje własne.

5.Obliczenia.

5.1. Obliczenia stopnia rozkładu (przykłady obliczeń)

5.2. Wyniki pomiarów i obliczeń przedstawić wykresie tabelach oraz na wykresie

zależności stopnia rozkładu od czasu dla różnych temperatur i badanych węglanów5.3. Na podstawie danych termodynamicznych obliczyć zmianę entalpii swobodnej

i lg KP dla reakcji MgCO3 = MgO + CO2(g) oraz ZnCO3 = ZnO + CO2(g)

w zakresie temperatur 400 – 1100 K.

5.4. Wyznaczyć temperaturę inwersji dla każdego z badanych węglanów.
6. Przedyskutować otrzymane wyniki i przedstawić wnioski.

7. Stosowana literatura.
Obowiązująca literatura:

 1. Wykład Prof. M. Kucharski „ Procesy metalurgii ekstrakcyjnej ”,

 2. A. Staronka, Chemia fizyczna.

 3. Chodkowski,

 4. Szczygieł

Główne zagadnienia: 1. Temperatura inwersji (definicja,wyprowadzenie wzoru, wyznaczanie graficzne)

 2. Etapy rozkładu węglanów, reakcje.

KARTA WYNIKOWA
Numer zespołu:


Zespół:Data wykonania ćwiczenia:
Temperatura, oC

ZnCO3

MgCO3

Masa początkowa, g

Masa

końcowa, gMasa początkowa, g

Masa

końcowa, g400

500

600
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna