Karta zgłoszeniaPobieranie 3,5 Mb.
Strona1/2
Data13.06.2018
Rozmiar3,5 Mb.
RodzajReferat
  1   2

MIEJSCE KONFERENCJI

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy EXPLORIS

w Jastarni

84-104 Jastarnia, ul. Mickiewicza 2-4

Opłata konferencyjna wynosi 800,00 PLN

W ramach opłaty konferencyjnej organizator zapewnia: publikację referatu w czasopiśmie Logistyka, materiały konferencyjne, dwa noclegi, wyżywienie podczas konferencji, serwis konferencyjny, udział w imprezach towarzyszących. Koszt publikacji dodatkowego referatu 200,00 PLN.


Koszt publikacji jednego referatu bez udziału w konferencji wynosi 300,00 PLN

Adres do korespondencji:

Komitet Organizacyjny

III Konferencji Naukowej Logistyka Morska

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Akademia Marynarki Wojennej

ul. Śmidowicza 69

81-103 Gdynia

Tel. (058) 626 26 75, (058) 626 28 14

Fax. (058) 626 28 02

e-mail: logmare@amw.gdynia.plNumer konta konferencji:

Akademia Marynarki Wojennej

81-103 Gdynia

KREDYT BANK Filia nr 4 O/Gdynia

95 1500 1881 1210 2003 3251 0000

NIP: 586-010-46-93

Z dopiskiem: „konferencja Log-MareINFORMACJE OGÓLNE

Referaty będą opublikowane w formie elektronicznej na płycie CD w czasopiśmie Logistyka wydawanym przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (6 punktów). Warunkiem koniecznym zamieszczenia referatu w czasopiśmie Logistyka jest nadesłanie pełnego tekstu w nieprzekraczalnym terminie do 09.09.2011 roku.INFORMACJE DLA AUTORÓW

Referaty przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej (dokument programu Word 2007 lub Word 97-2003). Zalecana objętość referatu 12-16 stron formatu B5, czcionka Times New Roman 11 pkt. tekst wyjustowany, pojedyncze odstępy między wierszami. Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego Konferencji. Szczegółowe informacje o konferencji, karta zgłoszenia oraz wymogi redakcyjne zamieszczone zostały na stronie Akademii Marynarki Wojennej.

Zgłoszenie proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres:

logmare@amw.gdynia.pl

lub na nr fax.: (058) 626 28 02TERMINARZ KONFERENCJI

do 30.06.2011 zgłoszenie udziału w konferencji

i przesłanie streszczenia referatu

w języku polskim i angielskim.

do 08.07.2011 komunikat nr 2, akceptacja tematyki

referatów.do 31.08.2011 wniesienie opłaty konferencyjnej.

do 09.09.2011 – przesłanie pełnego tekstu referatu.

do 30.09.2011 – komunikat nr 3, program.
Szczegółowe informacje na stronie:
www.amw.gdynia.pl

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Konferencje

AKADEMIA

MARYNARKI WOJENNEJ
III

KONFERENCJA NAUKOWA

LOGISTYKA MORSKA  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna