Karta przedszkolakaPobieranie 32,89 Kb.
Data08.02.2018
Rozmiar32,89 Kb.

Punkt Przedszkolny Klub Malucha

Raz Dwa Trzy
KARTA PRZEDSZKOLAKA
Dziękujemy za staranne wypełnienie tej karty

DZIECKO
IMIĘ: …………………………………….………. …………………………………………...
NAZWISKO:………………….......………………………………………………………......
DATA URODZENIA: ………………………………………………………………………...
ADRES:……………………………………………………………………………….............

RODZINA DZIECKA

IMIĘ, NAZWISKO TATY: ……………………………………….......................................


ZAWÓD: …………………………….…………………….................................................
MIEJSCE PRACY: …………………………………………………………………………..

IMIĘ, NAZWISKO MAMY: ………………………………………............................ …….


ZAWÓD: …………………………….…………………….................................................
MIEJSCE PRACY:……………………………………………………………………………
RODZEŃSTWO: (imiona, nazwiska, daty urodzin)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

TELEFONY KONTAKTOWE W PILNYCH PRZYPADKACH
W wyjątkowych przypadkach, punkt przedszkolny zawiadamia rodzinę korzystając z numerów telefonów podanych przez rodzinę w tym dokumencie. W razie ich zmiany w trakcie roku szkolnego prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym.
Telefon domowy: …………………………........……………………………………………………………
Telefon komórkowy mamy:…………………........................................................................................
E-mail : ………………………...............................................................................................................
Telefon komórkowy taty: ………….........………………………………………………………………….
E-mail : ……………………..................................................................................................................
Inna osoba upoważniona:

Imię, nazwisko: …………............................…………………………………..........................................

Kim jest (opiekunka, babcia etc.): ……......................................................……………………………..

Adres : …………………………………………………............ Telefon : ……...............………………....


UPOWAŻNIENIE DO DZIAŁANIA W NAGŁYCH WYPADKACH
LEKARZ RODZINNY LUB PEDIATRA

Imię, nazwisko: …………………………..…………………....................................................................

Telefon:………………………………..………………………………………………………………………..

Adres przychodni: …………………………………………………………………………………………….

UPOWAŻNIENIA (niepotrzebne skreślić):
W nagłym wypadku, dziecko chore lub po wypadku będzie przewiezione przez pogotowie ratunkowe do szpitala, a jeżeli stan zdrowia na to pozwoli, poczeka na osobę upoważnioną do odebrania go z punktu przedszkolnego.

Jeżeli życzycie sobie Państwo, by dziecko zostało odwiezione do wskazanego przez Was szpitala prosimy podać jego nazwę i adres poniżej:

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


Postępowanie w razie wypadku:

Wyrażam zgodę na to, by ekipa pedagogiczna podjęła ewentualne działania, w wypadku zagrożenia stanu zdrowia mojego dziecka: wezwanie lekarza, pogotowia ratunkowego, odwiezienie do szpitala:

TAK NIE
Narkoza i operacja chirurgiczna:

Wyrażam zgodę na operację chirurgiczną w wypadku zagrożenia stanu zdrowia mojego dziecka:

TAK NIE

Podpis Rodzica lub osoby upoważnionej


KARTA ZDROWIA DZIECKA
Imię, nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………………….
Data urodzenia:………………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………
Informacje o stanie zdrowia dziecka
Czy dziecko jest na coś leczone:

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………


Przebyte choroby zakaźne:

……………………………………………………………………….............................................……………………………………………………………………………………………………………………………..

Szczepienia obowiązkowe:

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Alergie: ........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jeśli dziecko nosi okulary, to powinno je nosić: stale / tylko podczas zajęć


Czy dziecku podawane są jakieś leki w ciągu dnia: TAK NIE
Jeśli tak jakie i jak należy je podawać:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Dziękujemy za podanie dodatkowych istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka:

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..

.............................................................................................................................................................

Podpis Rodzica lub osoby upoważnionej


Punkt przedszkolny i klub malucha „Raz Dwa Trzy” nie świadczy usług medycznych z wyjątkiem zajęć logopedycznych, jeśli jest taka potrzeba.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna