Karta informacyjna operacjiPobieranie 153,95 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar153,95 Kb.


KARTA INFORMACYJNA OPERACJI

dotycząca:
NAZWA DZIAŁANIA

ODNOWA I ROZWÓJ WSITYTUŁ OPERACJI


NUMER WNIOSKU

(Z REJESTRU WNIOSKÓW LGD)
NAZWA I ADRES WNIOSKODAWCY


NUMER IDENTYFIKACYJNY WNIOSKODAWCY


Wnioskodawca wypełnia czytelnie wyłącznie białe pola karty informacyjnej.


Opis wpływu operacji na zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru.** Opisać, w jakim zakresie operacja spowoduje zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru i przyczyni się do zainteresowania turystów.
Opis wpływu operacji na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.**
** Opisać, w jakim zakresie operacja spowoduje zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru i przyczyni się do zainteresowania inwestorów. (brak inwestorów, od 1 do 3 inwestorów, od 4 do 5 inwestorów, powyżej 5 inwestorów)

Opis trwałości operacji. ***
*** Opisać, w jakim stopniu realizacja operacji przyczyni się do jej trwałości.
Doświadczenie wnioskodawcy ****
**** Opisać swoje doświadczenie w realizacji operacji o podobnym charakterze.
Zgodność z katalogiem przedsięwzięć kluczowych *****
***** Opisać, w jakim zakresie operacja wpisuje się w przedsięwzięcia kluczowe Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Katalog przedsięwzięć:

  1. Obszar LGD przyjazny przedsiębiorcom.

  2. Lokalne zasoby naturalne szansą na rozwój działalności gospodarczej.

  3. Produkt lokalny - wizytówka LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”.

  4. Droga Mennonitów- poznajemy dziedzictwo kulturowe i historyczne.

  5. Turystyka i rekreacja dla ciekawych i aktywnych.

  6. Ścieżka dydaktyczna szlakiem historycznym.

  7. Edukacja szansą na przyszłość.

  8. Aktywna wieś.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna