Karta informacyjna dla pacjentekPobieranie 13,51 Kb.
Data24.02.2018
Rozmiar13,51 Kb.

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta.

Karta informacyjna dla pacjentek:

WSKAZANIE DO STOSOWANIA LEKU Diane-35

Diane-35 stosowany jest w leczeniu chorób skóry, takich jak trądzik, bardzo tłusta skóra i nadmierne owłosienie u kobiet w wieku rozrodczym. Ze względu na właściwości antykoncepcyjne lek ten powinien zostać przepisany pacjentce tylko, jeśli lekarz uzna, że leczenie hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi jest właściwe.

Pacjentka powinna stosować lek Diane-35 w leczeniu trądziku wyłącznie wtedy, gdy nie nastąpiła poprawa stanu chorobowego skóry po zastosowaniu innych terapii przeciwtrądzikowych, w tym leczenia miejscowego i leczenia antybiotykami.

WAŻNE INFORMACJE O LEKU DIANE-35 i RYZYKU ZAKRZEPÓW KRWI

Wszystkie produkty złożone zawierające estrogen i progestagen, takie jak Diane-35, zwiększają ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi. Ogólne ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi związane ze stosowaniem produktu leczniczego Diane – 35 jest małe, jednakże wystąpienie zakrzepu może mieć poważne skutki, a w bardzo rzadkich przypadkach może nawet prowadzić do zgonu.Bardzo ważne jest, aby pacjentka wiedziała, kiedy może być bardziej zagrożona wystąpieniem zakrzepu krwi, na jakie objawy należy zwracać uwagę i jakie działanie należy podjąć.

W jakich sytuacjach ryzyko zakrzepu krwi jest największe?

 • w pierwszym roku stosowania leku Diane-35 (w tym w przypadku ponownego rozpoczynania stosowania po przerwie trwającej 1 miesiąc lub dłużej)

 • w przypadku otyłości (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2)

 • jeśli pacjentka jest w wieku powyżej 35 lat

 • jeśli bliski krewny pacjentki miał zakrzep krwi we względnie młodym wieku (np. poniżej 50 lat)

 • jeśli pacjentka urodziła dziecko w ciągu kilku ostatnich tygodni

Jeśli pacjentka pali papierosy i jest w wieku powyżej 35 lat, zdecydowanie zaleca się zaprzestanie palenia lub stosowanie innego niż hormonalne leczenia trądziku i (lub) nadmiernego owłosienia.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską:

 • Silny ból lub obrzęk jednej z nóg, któremu może towarzyszyć tkliwość, ocieplenie lub zmiany koloru skóry, takie jak bladość, zaczerwienienie lub zsinienie. U pacjentki może występować zakrzepica żył głębokich.

 • Nagła, niewyjaśniona duszność lub szybkie oddychanie; silny ból w klatce piersiowej, który może się nasilać wraz z głębokim oddychaniem; nagły kaszel bez wyraźnej przyczyny (z możliwym odkrztuszaniem krwi); u pacjentki może występować poważne powikłanie zakrzepicy żył głębokich, nazywane zatorowością płucną. Występuje ona, jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi do płuca.

 • Ból w klatce piersiowej, często ostry, ale czasami tylko dyskomfort, ucisk, uczucie ciężkości, dyskomfort w górnej części ciała, promieniujący do pleców, żuchwy, gardła, ramienia, któremu towarzyszy uczucie pełności, niestrawności lub dławienia; pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy. U pacjentki może występować zawał serca.

 • Osłabienie lub zdrętwienie twarzy, ramienia lub nogi, zwłaszcza po jednej stronie ciała; trudności z mówieniem lub rozumieniem; nagłe splątanie; nagła utrata wzroku lub niewyraźne widzenie; silny ból głowy/migrena, większy niż normalnie. U pacjentki może występować udar mózgu.


Należy zwracać uwagę na objawy zakrzepu krwi, zwłaszcza w przypadku:

 • niedawno przebytej operacji

 • długotrwałego unieruchomienia (np. z powodu kontuzji lub choroby lub unieruchomienia nogi za pomocą gipsu)

 • długiej podróży (np. lot długodystansowy)

Należy pamiętać, aby powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub chirurgowi o przyjmowaniu leku Diane-35 w przypadku:

 • planowanej lub przebytej operacji

 • pytania od pracownika ochrony zdrowia dotyczącego przyjmowania jakichkolwiek leków.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy przeczytać ulotkę informacyjną dla pacjenta dołączoną do opakowania produktu leczniczego Diane – 35 lub odwiedzić stronę internetową Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, www.urpl.gov.pl
W razie podejrzenia występowania działania niepożądanego związanego ze stosowaniem tego leku można to zgłosić fachowemu personelowi medycznemu.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna