Kalisz, dnia 30 stycznia 2006 rokuPobieranie 167,05 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar167,05 Kb.K
alisz, dnia 08 listopada 2010 roku


Wykonawcy biorący udział
w postępowaniuI N F O R M A C J A


dot. postępowania na sukcesywne dostawy elementów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy wraz z dzierżawą fakoemulsyfikatora

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:
 1. (poz. 1a) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „pompę perystaltyczną sterowaną cyfrowo”?

Odpowiedź: Pompa, której ruch obrotowy (w obu kierunkach) jest sterowany i kontrolowany przez układy cyfrowe (najczęściej mikroprocesorowe).

 1. (poz. 1b) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia umożliwiającego chwilowe podniesienie przepływu aspiracyjnego do 100cc/min?

Odpowiedź: NIE

 1. (poz. 1c) Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające regulację podciśnienia w zakresie 0-650+ mmHg?

Odpowiedź: TAK

 1. (poz. 2b) Czy Zamawiający dopuści głowicę pracującą w zależności od ustawień z częstotliwością 32kHz lub 43kHz?

Odpowiedź: NIE

 1. (poz. 2b) Czy Zamawiający dopuści częstotliwość pracy głowicy 28-32 kHz?

Odpowiedź: NIE

 1. (poz. 2c) Czy Zamawiający dopuści igły proste i zakrzywione pod kątem 22°, o kątach ścięcia 30° i 45°, średnicach zewnętrznych 0,9 mm i 1,1 mm oraz o różnych typach zakończeń jak np. flared, mini-flared, tapered?

Odpowiedź: TAK

 1. (poz. 2c) Czy Zamawiający dopuści igły zakrzywione o średnicy zewnętrznej 1,05 mm i skosie 30 stopni?

Odpowiedź: TAK

 1. (poz. 2d) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia umożliwiającego regulację podciśnienia w zakresie 0-650+ mmHg?

Odpowiedź: TAK

 1. (poz. 2f) Czy Zamawiający wymaga urządzenia umożliwiającego podniesienie przepływu aspiracyjnego do 60cc/min?

Odpowiedź: NIE

 1. (poz. 2g) Czy Zamawiający dopuści trzy zestawy parametrów dla trybu fako?

Odpowiedź: NIE

 1. (poz. 2h) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o tipach wyposażonych w system Aspiration Bypass System, który odpowiada za chłodzenie tipa czym ogranicza wzrost temperatury

Odpowiedź: NIE

 1. (poz. 2h) Czy Zamawiający dopuści aparat z systemem obniżania temperatury w komorze przedniej podczas pracy głowicy, przy ustawionej pulsacyjnej pracy głowicy, cykl zimnotemperaturowej fakoemulsyfikacji z funkcją elektronicznej regulacji pracy głowicy w nastepujących zakresach: - ultradźwięki 0,15 ms do 1800 ms; - czas chłodzenia: przerwa 2,5 ms do 24,75 ms?

Odpowiedź: NIE

 1. (poz. 2j) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „elektroniczny system stabilizujący komorę oka podczas zerwania okluzji”?

Odpowiedź: Elektroniczny system kontrolujący pracę pompy w obu kierunkach, zapobiegający spłycaniu się komory oka podczas zerwania okluzji.

 1. (poz. 2k) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „system modularnej fakoemulsyfikacji z aktywnym schładzaniem pola operacyjnego”?

Odpowiedź: W trybie zimnotemperaturowej fakoemulsyfikacji przy włączonej ciągłej pracy głowicy możliwość wydłużania bądź hamowania czasu pracy i czasu chłodzenia tipa sterownikiem nożnym w sposób liniowy.

 1. (poz. 2k) Czy Zamawiający dopuści aparat bez modelowania pulsów w pierwszej milisekundzie jego trwania? Oferowany aparat umożliwia aktywne chłodzenie pola operacyjnego przy wykorzystaniu płynu irygacyjnego. Do oferowanego aparatu można zamówić sztywniejszy rękaw irygacyjny, który dodatkowo zabezpiecza rogówkę przed kontaktem z igłą.

Odpowiedź: NIE

 1. (poz. 2l) Czy Zamawiający dopuści system zmniejszający podciśnienie w drenach, do zadanej wartości w przypadku okluzji?

Odpowiedź: TAK

 1. (poz. 3a) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych witrektomów przednich, pneumatycznych o zakresie pracy do 2500 cięć/min?

Odpowiedź: NIE

 1. (poz. 3a) Czy Zamawiający dopuści witrektom elektryczny wielokrotnego użytku z ostrzem gilotynowym, z zakresem pracy 0-1200 cięć/min?

Odpowiedź: TAK

 1. (poz. 3e) Czy Zamawiający dopuszcza w witrektomii rozwiązanie bimanualne (nie współosiowe)?

Odpowiedź: NIE

 1. (poz. 4c) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z liniowo regulowaną bądź ustawioną na stałe wartością diatermii?

Odpowiedź: NIE

 1. (poz. 4c) Czy Zamawiający dopuści diatermię bez możliwości BURST? Oferowany aparat umożliwia dodatkowo (tj. do trybu Panel oraz Liniowa) tryb pracy diatermii umożliwiający wykonanie kapsuloreksji oraz zabiegów przeciw jaskrowych (końcówki do zabiegów przeciwjaskrowych stanowią wyposażenie opcjonalne).

Odpowiedź: NIE

 1. (poz. 4d) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „dwa zestawy parametrów dla trybu diatermii”?

Odpowiedź: Możliwość ustawienia innej, różnej pracy diatermii w ustawieniu nr 1 i nr 2.

 1. (poz. 5b) Czy Zamawiający wymaga bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania z dodatkowym podświetleniem?

Odpowiedź: NIE

 1. (poz. 5c) Czy Zamawiający wymaga, aby wózek oraz maszt kroplówki były zintegrowane z urządzeniem?

Odpowiedź: TAK

 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych zestawów operacyjnych zawierających kasetę, tip oraz osłonkę wraz z komorą testową, które drastycznie wpływają na ograniczenie ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych?

Odpowiedź: NIE

Z poważaniem:

===================================================================================

centrala 62 765 12 51, zamówienia publiczne 62 765-13-97, fax. 62 757 13 23Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna