Język baz danych sqlPobieranie 452,5 Kb.
Strona1/7
Data05.11.2017
Rozmiar452,5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Baza danych – zbiór danych

SZBD – database management system
System zarządzania bazą danychModyfikacja Zapytania Aktualizacje

schematu


PROCESOR ZAPYTAŃ


MODUŁ ZARZĄDZANIA TRANZAKCJAMI


MODUŁ ZARZĄDZANIA


PAMIĘCIĄ

MEGA DANE

DANE
Dane – służy do zapisu danych oraz indeksów, które reprezentują strukturę danych

Moduł zarządzania pamięcią – wybiera właściwe dane z pamięci. Składa się:
Moduł zarządzania plikami – przechowuje dane o miejscu zapisywania plików

z danymi na dysku i na polecenie modułu zarządzania buforami przesyła zawartość bloku z dysku do pamięci operacyjnej.


Moduł zarządzania buforami – obsługuje pamięć operacyjną. Wybiera z pamięci

strony przydzielone do wybranych z dysku

bloków.

Moduł zarządzania zapytaniami – obsługuje realizacje zapytań a le nie tylko również aktualizacji danych. Przetwarza zapytania i operacje wyrażone w języku wysokiego poziomu (np. SQL) na ciąg poleceń określonych danych (np. danych do aktualizacji). Optymalizacja zapytania - optymalne przeszukiwanie danych.


Moduł zarządzania transakcjami – gwarantuje określone (specjalne) wykonanie niektórych operacji.
Własności transakcji:

 1. niepodzielność – cała transakcja musi być wykonana

 2. izolacja – wykonywanie dwóch transakcji jednocześnie jest blokowane

 3. trwałość – jeśli transakcja się zakończy to jej wynik nie może być utracony z powodu awarii.

Mechanizmy gwarantujące spełnienie powyższych własności: 1. blokady – blokowanie elementu, którego dotyczy transakcja (np.

równoczesny dostęp do konta)

 1. logi – moduł zarządzania transakcjami dokumentuje wszystkie operacje, tzn. rozpoczęcie każdej transakcji, zmiany w bazie danych dokonane przez transakcje oraz zakończenie transakcji. Zapis ten nazywa się logiem. Log jest przechowywany w pamięci stałej. , co zapewni przetrwanie danych w przypadku awarii.

 2. zatwierdzenie transakcji – w chwili gdy transakcja zakończy działanie, jest gotowa do zatwierdzenia, zmiany są kopiowane do logu. Dopiero potem następuje aktualizacja danych.


Relacyjny model danych

Model relacyjny dostarcza tylko jednego sposobu reprezentowania danych: jest nim dwuwymiarowa tabela, nazywana relacją.


1.Relacja (nazwa)

2.Atrybut (nazwa, typ, dziedzina)

3. Krotka (wartość atrybutów)


Relacja Film

Tytuł

Rok

Długość

TypFilmu

NazwaStudia

Gwiezdne wojny

1997

124

Kolor

Fox

Potężne Kaczory

1991

104

Kolor

Disney

Swiat Wayne’a

1992

95

Kolor

ParamountSchemat relacji - nazwa relacji oraz zbiór atrybutów

Film (tytuł, rok, długość, typFilmu, NazwaStudia)
Krotka relacji – wiersz relacji

(Gwiezdne wojny, 1977, 124, kolor, Fox)


Dziedzina – każdy atrybut musi mieć określony typ atomowy, tzn. jego typ musi należeć do typów elementarnych, całkowity, znakowy itp. Nie może być ani tablicą, ani strukturą ani zbiorem ani inną strukturą, którą można podzielić na wiele części.
Instancja relacji – zbiór krotek

Relacja Gwiazda
Tytuł

Rok

Nazwisko Gwiazdy

Gwiezdne wojny

1997

Carrie Fischer

Gwiezdne wojny

1997

Mark Hamill

Gwiezdne wojny

1997

Harrison Ford

Potężne Kaczory

1991

Emilio Estevez

Swiat Wayne’a

1992

Dana Carvey

Swiat

Wayne’a


1992

Mike MeyersRelacja samochód

Model

Rok

Kolor

Cena

Dane


Relacja książka
Nr

Tytuł

Autor

Rodzaj

Cena

Wydawnictwo

Zbiór identyfikującym relacji R = { A1,A2, ..., An } nazywamy zbiór atrybutów S R, który jednoznacznie identyfikuje wszystkie krotki relacji o schemacie R.
Kluczem K schematu relacji R nazywamy minimalny zbiór idenfikujący, tzn. taki, że nie istnieje K’  K będące zbiorem identyfikującym schematu R. Klucze dzielą się na klucze proste i złożone.


Klucz prosty, Klucz złożony, Klucz potencjalny, Klucz głównyAtrybut podstawowy, Atrybut wtórny

Normalizacja relacji ma na celu takie przekształcenie by nie posiadała ona cech niepożądanych:


1. Redundancja danych,

2. Brak możliwości wyszukiwania danych według określonego warunku
Przykład
Szkoła ( nazwa przedmiotu, imię, nazwisko, adres prowadzącego)

Krotka (j. Angielski, Lucyna, Nowak, ul. Cicha 8 Warszawa)

 1. Adres składa się z kilku części

 2. Redundancja danych jeden prowadzący może mieć zajęcia z kilku przedmiotów

 3. Zmiana jednej z informacji o prowadzącym (np. adresu) powoduje konieczność zmiany wszystkich krotek zawierających te dane w celu zachowania integralności

 4. Nie jest możliwe wprowadzenie informacji o prowadzącym, który w danym semestrze nie ma żadnych zajęć

 5. Usuniecie przedmiotu może spowodować również usuniecie wszelkich informacji o prowadzącym.

Utrzymanie integralności takiej bazy jest bardzo trudne.
Dekompozycja relacji Szkoła na dwie relacje Nauczyciel i Przedmiot
Nauczyciel (Id_prowadzącego , imię, nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, ulica)

Przedmiot (nazwa przedmiotu, Id_prowadzącego)

Nauczyciel  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna