Jmb Marek Baranowki, 00-185 Warszawa, ulPobieranie 6,61 Mb.
Strona7/10
Data15.02.2018
Rozmiar6,61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
W oknie „Kalibracja paliwa” w kolumnie „pojemność” należy wpisać, od dołu:

   1. 0 (zero) wartość odpowiadająca pustemu zbiornikowi

   2. W drugim polu od dołu wartość X.

   3. W trzecim obliczoną wartość 2 razy X, czwartym 3 razy X itd.

   4. W ostatnim, najwyższym: (9 razy X plus Y).

Jeżeli procedura kalibracji w pojeździe była przeprowadzona prawidłowo, wykres wejścia 6, na rysunku zielony, powinien zawierać jedenaście wyraźnie widocznych ustabilizowanych poziomów napięcia, odpowiadających kolejno: pustemu zbiornikowi, zbiornikowi z wlaną ilością X, 2 razy X, 3 razy X, ..., aż do 9 razy X plus Y.


Należy odczytać jedenaście wartości napięcia we 6 odpowiadających opisanym wyżej poziomom ustabilizowanym. Napięcie to jest podawane w oknie „Wykresy” na dole, po środku w poziomie.

Po wskazaniu kursorem miejsca na wykresie w opisanym miejscu jest wskazywana wartość napięcia we. 6 odpowiadająca wskazanemu miejscu wykresu.


11 odczytanych w ten sposób wartości należy wpisać w oknie „Kalibracja paliwa” w kolumnie „we 6” odpowiednio do wpisanych wcześniej poziomów wyrażonych w litrach.
„Dodatkowe wygładzanie ...” nie powinno być zaznaczone.
Pole „Dopuszczalna zmiana” wpisuje się wartość, określającą, ile procent zmiany poziomu paliwa program ma uznać za tankowanie albo spust paliwa.
O zaznaczeniu pola „Używaj tylko 8 bit....” decyduje serwis operatora monitoringu.
Nie należy używać przycisku „Wylicz charakterystykę liniową”
O użyciu przycisku „Odwróć charakterystykę” decyduje serwis operatora monitoringu.
Po zakończeniu kalibracji, w oknie „Kalibracja paliwa” należy wcisnąć przycisk OK.

Rozdział 9: Logi dodatkowe


Niezależne okno logów dodatkowych cMap LogView jest włączane z menu „Plik -> Logi dodatkowe w tle” albo zaznaczonym na rysunku przyciskiem.


Kolejne przyciski w górnej części okna to:


#1 wyświetlanie logów dodatkowych na mapie

#2 załadowanie na listę nowego logu

#3 przesunięcie wybranego logu na liście w górę (kolejność na liście decyduje o kolejności wyświetlania na mapie)

#4 przesunięcie wybranego logu na liście w dół

#5 skasowanie wybranego logu z listy
Pod listą znajdują się opcje dotyczące wybranego logu:


 1. wyświetlanie pojedynczego logu na mapie (jeśli równocześnie jest włączony przycisk ogólny #1)

 2. kolor punktów na mapie (kliknięcie w obrębie umożliwia zmianę koloru)

Na dole okna można określić, jaka część czasowa dodatkowych logów podlega wyświetlaniu na mapie. Jeżeli np. zostanie ustawiony czas 0d 2h 0m, to będą wyświetlane tylko te punkty, których czas pomiaru nie różni się więcej niż 2 godziny od aktualnego punktu głównego logu w cMap LV.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna