Jewish Persecution



Pobieranie 1,67 Mb.
Strona1/19
Data24.02.2019
Rozmiar1,67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Prześladowania żydowskie NARZĘDZIEM planu dominacji świata międzynarodowych syjonistów

Jewish Persecution

TOOL of the International Zionists' Plan for World Dominion [2003]

Jackie Patru


http://www.sweetliberty.org/perspective/jewishpersecutionintro.htm
Wstęp

Steven Jacobson


W obecnym czasie orwellowski świat kontroli umysłu istnieje naprawdę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę ze stopnia w jakim społeczeństwo jest manipulowane i kontrolowane przez niewidzialne siły. Dużo z tego co wiemy jest zaprogramowane i wpajane w nasze mózgi we wczesnym dzieciństwie, tak, że wiele osób nawet nie pomyśli dlaczego wierzą w pewne rzeczy w które wierzą.
‘Żadne kłamstwo nie może trwać wiecznie’ powiedział egiptolog i poeta Gerald Massey. ‘Musi być trudno tym, którzy przyjęli siłę za prawdę, a nie prawdę za siłę’.
Ludzi można zmuszać by uwierzyli w coś co nie jest prawdą, kiedy informacja jest ostrożnie dawkowana, prezentowana przez szanowany autorytet i nieustannie powtarzana po to, by osiągnąć oczekiwaną reakcję. Wojna psychologiczna opiera się na myleniu znaczenia słów oraz infiltracji umysłu przez przeciwstawne sobie koncepcje.
‘Nowomowa’ i ‘podwójne myślenie’ są szczególnie interesujące, kiedy rozważa się temat otwierającej oczy, prowokującej myślenie i dokładnie zbadanej książki Jackie Patru Prześla-dowania żydowskie / Jewish Persecution.

Nie wątpię, że znajdą się tacy, którzy określą tę ważną pracę jako antysemicką dlatego, żeby odwrócić uwagę od szczegółów, które pomogą nam w rozumowaniu.


Żyd zawsze był zagadką dla siebie i dla świata, stworzoną przez przekupne i zakuli-sowe kapłaństwo.

Będąc z urodzenia Żydówką, zdawałam sobie sprawę z tej zagadki, jak również z nieprzyjaznego do nas stosunku nie-Żydów, podtrzymującej błędne koło, z jedną grupą przeciwko drugiej, jako mechanizm służący do sprawowania kontroli nad ludźmi.


To jest klasyczny przykład heglowskiej dialektyki w praktyce, kiedy stwarza się jakiś problem, kieruje się nim i otrzymuje się pożądane jego rozwiązanie. Wszystko to jest skoncentrowane wokół wzrastających wpływów talmudycznego judaizmu na cały świat, w celu skrzywdzenia zarówno żydów jak i nie-żydów.

Jezus był bardzo krytyczny wobec współczesnych mu autorytetów religijnych za tworzenie prawdy o duchu materialistycznym. Żydzi pod wpływem faryzeuszy spodziewali się politycz-nego mesjasza, który by ich uwolnił. Nie rozumieli duchowego wymiaru królestwa bożego, który można znaleźć w sobie.


W dzisiejszych czasach, pod pozorem chrześcijaństwa, ma miejsce oczekiwanie na poli-tycznego mesjasza by ustanowił i rządził światowym, materialnym królestwem, i w ten sposób promował rząd światowy pod inną nazwą jako królestwo Boga na ziemi.

Nasza prawdziwa tożsamość jest duchowa bez względu na nasz stan posiadania, naszą kulturę i religię w której wypadło nam się urodzić. Nie jesteśmy ciałem fizycznym. Jesteśmy duszą w fizycznym ciele. A więc jesteśmy wiecznymi istotami duchowymi wewnątrz czaso-wego ciała fizycznego, które podlega śmierci.


Po przeczytaniu tej książki zastanów się: świadomość duchowa jest jedynym rozwiązaniem wszystkich problemów spowodowanych świadomością materialną. Kiedy człowiek wyznaje najwyższy ideał religijny – miłość do Boga – nie będzie przeżywał konfliktów.
Steven Jacobson

Twórca słuchowisk dokumentalnych ‘Kontrola umysłu w USA’ i ‘Ameryko, obudź się’.
- 0 -

Dedykacja
Nesta Webster była wiarygodnym i szanowanym historykiem. I to jest fakt.
Kilka lat temu zdjęłam z półki liczącą 40 stron książkę, która zbierała kurz przez ponad rok. Jej tytuł – ‘Niemcy i Anglia’ autorstwa Nesty Webster, która rozpoczęła proces obalania mitów drugiej wojny światowej, a przede wszystkim prawdziwej przyczyny nienawiści między-narodowych bankierów wobec Adolfa Hitlera, którzy nienawidzili go tak bardzo, że w 1933 postanowili o tym że ‘Niemcy muszą być zniszczone’.

Na książkę trafiłam dzięki niedawno poznanej osobie w wyniku audycji w radio Sweet Liberty (Słodka wolność) prowadzonej przeze mnie przez kilka lat.


Ta mała książeczka dla mnie okazała się początkiem nowego etapu w moich długich poszu-kiwaniach ‘prawdy i zrozumienia’, i wtedy moja nowa przyjaciółka stała się integralną częścią mojego życia. Śmiejąc się myślałyśmy o tym, że być może spotkałyśmy się po raz pierwszy we wspaniałej bibliotece w jakimś innym wymiarze. Moja miłość do czytania, uczenia się, wiedzy i rozumienia jest minimalnie mniejsza od jej.
Podczas gdy moje poszukiwania zawsze były raczej duchowe, mało wiedziałam o świato-wym planie politycznym przebranym w religię, co stało się siłą zmuszającą mnie do szuka-nia, przede wszystkim części planu w formie wampiryzmu duchowego. Powiem tyle: prawda duchowa znana starożytnym została wyłączona z naszej świadomości przez nasze religie, i w jej miejsce zainstalowano nam oddzielenie nas – każdego z nas – od naszego stwórcy.    
Panna Effie Burnthorn miała umysł młodej osoby, kupowała i czytała wiele historycznych książek, o których większość z nas nie ma nawet pojęcia. Dlaczego nie znaliśmy tych książek? Ponieważ żadne z kontrolowanych przez syjonistów wydawnictw nie dotknęłoby takiej książki. Obecnie większość z nich jest dostępna na rynku dzięki odważnym i oddanym Amerykanom, którzy nie boją się ich publikować.
Jestem zaszczycona, że mogłam się stać odbiorcą skarbów panny Effie, która w jakiś Sposób wiedziała, że któregoś dnia odkryję to bogactwo informacji czekające mojego ich przejrzenia i zrobienia z tym ‘czegoś’. Wiara, którą we mnie pokładała poprzez oddanie ich w moje ręce, jest dla mnie honorem. Niniejszą pracę dedykuję jej z moim głębokim uczuciem i wdzięcznością, ponieważ gdyby nie ona, nigdy bym jej nie napisała. Dziękuję Effie ‘May’ z głębi serca.

Wasza oddana przyjaciółka – Jackie


P.S. Dziękuję również wszystkim słuchaczom I przyjaciołom, którzy przysłali mi książki I materiały, które zostały dodane do mojej skrzyni skarbów i pozwoliły wypełnić wiele luk. - J
Przedmowa
Muszę ją rozpocząć od przyrzeczenia wam, moim czytelnikom, bez względu na wyznawaną przez was religię: nie będziecie państwo czytać pracy antysemickiej. Będziecie zaś czytać o żydach, syjonistach, Judeo-chrześcijanach, oraz o machinacjach starożytnego kapłaństwa, które spowodowało tę całą niedorzeczną kontrowersję, razem z powstałymi w jej wyniku podziałem i chaosem, koniecznymi do przetarcia ścieżki dla ich planu zniszczenia i zniewo-lenia nas wszystkich. Powiedziawszy to, zacznijmy działać wszyscy razem.
Moja mama zwykła była siedzieć wieczorami całymi godzinami i szydełkować piękne i delikatne serwetki. Od czasu do czasu zatrzymywała się i oglądała dotychczasowy rezultat swojej pracy. Rozkładała ją na płasko, oglądała jako całość, potem sprawdzała jej fragmenty, a na końcu przeliczała jej rzędy i oczka. Czasami zauważała jakiś błąd kilka rzędów wcześ-niej. Wtedy wzdychała i zaczęła pruć swoje dzieło. Wielokrotnie widziałam kiedy chwytała nić – jedną nić – i zaczęła ją ciągnąć. Po chwili jej cała robótka, nad którą spędziła cierpliwie wiele godzin, została szybko spruta.
Często zastanawiam się, że pajęczyna kłamstw i oszustw, manipulacja umysłem, planowa-nie, knucie, intryga, szantaż, korupcja, mordy, samobójstwa, całe tysiące agencji, rad, orga-nizacji i tajnych stowarzyszeń, banków centralnych, banków światowych, rządów, parlamen-tów, konstytucji, religii i wywoływanych wojen… ten cały schemat dawno ułożonych planów, w celu stworzenia jednego światowego rządu, w niczym nie przypomina serwetek robionych z miłością przez moją mamę.
Plan o którym mówię nie powstał z miłości, ale na zimno, bez pasji, ale był metodycznie organizowany przez całe wieki przez niewidzialne siły, których celem jest despotyczne rządzenie planetą ziemią i jej mieszkańcami.
Jak ten ambitny zamysł wypada w porównaniu z serwetkami mamy? Kilka lat temu naszła mnie myśl, zakorzeniła się i odmawia bycia zignorowaną: jest jak nić – pojedyncza nić – która, kiedy ją odnajdziemy, pozwoli nam na zniszczenie tego misternego planu tak łatwo, jak były prute serwetki mamy.
A może zniszczenie tego planu zależy od naszej umiejętności ‘ujrzenia’ go takim jaki jest, oddzielenia kłamstwa od prawdy i kłamców od mówiących prawdę. Być może ta pojedyncza nić której szukamy, jest po prostu prawdą. I właśnie ta książka stanowi podstawę do rozpo-częcia procesu niwelacji tego planu zarówno dla mnie jak i dla jej czytelników.
Prześledźmy zatem fragmenty Protokołów Mędrców Syjonu.
Jak napisał Douglas Reed (Kontrowersje Syjonu – 1956) w rozdziale zatytułowanym Proto-koły, powinny one być czytane ze względu na ich zawartość. Zamieszczamy tu krótkie wyjaśnienie z tego rozdziału, jako podstawę nieostrożnego spełnienia pism, nieważne przez kogo stworzonych.

‘… w 1905 roku prof. Sergius Nilus, urzędnik Miinisterstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie, opublikował książkę, egzemplarz której, ze stemplem daty 10 sierpień 1906, znajduje się z Muzeum Brytyjskim w Londynie. ‘Jeden rozdział został przetłumaczony na angielski w 1920 (przez Victora E Marsden’a, korespondenta rosyjskiego Morning Post w Anglii). Należy tu zaznaczyć, że ponieważ oryginalna publikacja miała miejsce w 1905; cały zgiełk zaczął się kiedy ukazała się w języku angielskim w 1920. Ten jeden rozdział wydano w Anglii i Ameryce jako ‘Protokoly Mędrców Syjonu’.

‘… to ma bezcenną wartość, wykazaną przez dokładne zbadanie (i późniejsze wydarzenia), że jest prawdziwym dokumentem świadczącym o światowym spisku odkrytym po raz pierwszy w pracach Weishaupta’.

‘ … to przerasta wszystko inne. Dokładnie opisuje wszystko co wydarzyło się w ciągu 50 lat od jego publikacji, I co wydarzy się w ciągu następnych lat, chyba że w tym czasie siła tego spisku wywoła odpowiedniej siły sprzeciw.’


Amerykanie wciągnięci zostali w kolejną nie mającą końca wojnę z następnym iluzorycznym, nie do pokonania wrogiem. Obecnie tym zdeklarowanym ‘wrogiem’ jest terroryzm, jednakże, odwrotnie niż w przypadku wojen bez końca z ubóstwem, przestępczością, narkotykami i nienawiścią, Nowa Wojna Ameryki ma charakter otwarcie militarny. Zadeklarował ją obecny prezydent, bez poparcia uchwałą konstytucyjnego Kongresu.
Z przykrością zauważam, że od zakończenia drugiej wojny światowej, żołnierze USA stoczyli ponad 200 wojen, każda z nich pod płaszczykiem misji ‘wprowadzania pokoju’ lub ‘utrzyma-nia pokoju’ z jaskrawą niedbałością o straty w ludziach i pogwałceniem najwyższego prawa naszego kraju – konstytucji USA.
Niebieski kolor ONZ stał się kolorem śmierci w oczach ofiar ‘pokoju’, których życie zostało bezmyślnie i bezsensownie zakończone, kiedy każda pojedyncza śmierć zostawiała czarną plamę na sercach tych sił ONZ/USA, które ‘tylko wykonują rozkazy’.
Przed drugą wojną światową – zanim USA dołączyły do ONZ – Amerykanie oraz rządy innych państw wiedzieli, że wojnę mógł wypowiedzieć jedynie amerykański Kongres. Zostało to potwierdzone w przemówieniu brytyjskiego premiera Winstona Churchilla 18 grudnia 1941, kiedy W Brytania wypowiadała wojnę Japonii: ‘prezydent powiedział mi, że dzisiaj rano wyśle wiadomość do Kongresu,, który, jak wiadomo, jest instrumentem, konstytucyjnym instrumentem, jedynym który pozwala na wypowiedzenie wojny przez USA’Voices of History (Głosy historii)1941.
Z punktu widzenia ponad-konstytucyjnej możliwości podejmowania decyzji przez amerykańs-kich prezydentów od końca drugiej wojny światowej – wszystkie następne deklarowane były przez prezydenckie rozkazy lub ‘dyrektywy’ – i można dojść do wniosku, że ‘instrument konstytucyjny został zmieniony. Ale w przypadku wszczynania wojny taki wniosek jest niewłaściwy. A więc co się stało? W Protokole 10 czytamy:

"W niedalekiej przyszłości zostanie ustanowiona odpowiedzialność prezydentów.

"Niezależnie od tego nadamy prezydentowi prawo deklarowania wojny.

"To prawo obronimy tym, że prezydent jako dowódca armii musi mieć w swojej dyspozycji, w przypadku konieczności obrony nowej konstytucji republikańskiej’  


W dwu odrębnych rozmowach – z Brianem Merchantem w 1994 i z Billem Leary'm w 1960 – z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zostaliśmy poinformowani, że prezydenckie rozkazy ‘nie są prawem’, nie stają się prawem, ani też nie może zostać ukarany ten, kto odmówi jego wykonania
Brian Merchant uważał, że prezydent sprawuje władzę nad armią ponieważ jest ‘dowódcą Armii i Marynarki Wojennej’. W odpowiedzi na uwagę, że według konstytucji prezydent nie jest dowódcą, do czasu kiedy ‘zostanie powołany do służby w armii’ poprzez deklarację wojny wydaną przez Kongres, Brian Merchant powiedział:

‘Ale według prawa międzynarodowego, UTRZYMYWANIA POKOJU NIE UWAŻA SIĘ ZA WOJNĘ’.


George Orwell w książce ‘1984’ wyjaśnia ten ruch lekceważenia ręką (lekceważenia umysłu), który stworzył tę nagłą zmianę w niekonstytucyjnym prawie prezydenckim. Nazywa się to Nowomową prowadzącą do NowoMyślenia lub wręcz NieMyślenia. W logokracji, perfekcyjny język jest najważniejszy w perfekcyjnym systemie. Znawca języka Syme powiedział Winstonowi Smith w ‘1984’:

‘rewolucję będzie się uważać za dokonaną kiedy język jest perfekcyjny’.

‘… nawet slogany ulegają zmianie. Jak mógłbyś wymyślić slogan ‘wolność jest niewolą’ jeśli zlikwidowane zostałoby pojęcie wolności?’
Eric Blair, pod pseudonimem George Orwell, wiedział o czym napisał w książce opublikowanej po raz pierwszy w 1949. Zmarł po niedługim czasie. W Protokole 3 znajdujemy potwierdzenie tego:

"Słowo ‘wolność’ powoduje, że męska społeczność walczy przeciwko każdemu rodzajowi przemocy".

"Dlatego my, wszedłszy do naszego królestwa, będziemy zmuszeni wymazać go ze słownika życia".
I znowu Protokół 12:

‘Słowo ‘wolność’ interpretowane na wiele sposobów, przez nas określane jest następująco: wolność to prawo czynienia tego, na co zezwala prawo".


Do naszych umysłów powoli i skrycie wprowadzono nowy język: zmieniono definicje starych wyrazów, oraz wiele z nich po drodze wyrzucono. Gay już nie znaczy wesoły i szczęśliwy. Definicja tolerancji w dalszym ciągu znaczy ‘akceptacja tego co uznaje się za złe, akceptacja tego co nie jest akceptowane’. Ale definicja ta nie została sprawdzona w najnowszych słownikach.
Sabotaż narodowego języka, etyki, moralności, charakteru… razem z konstytucją zaplano-wane zostały dawno temu, i nie miałoby miejsca gdybyśmy byli ostrożni, włączali się w proces rządzenia na poziomie lokalnym i stanowym, gdzie zaczyna się prawdziwe rządzenie państwem.
Nie zważając na to, że obcy zdrajcy w części ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej amerykańskiego rządu, lub też w obcym interesie zainstalowani na ważnych stanowiskach w administracji, biurokracji i dyplomacji, niezależne narody wcześniej i teraz mają moc konsty-tucyjną instruowania senatorów i kongresmanów. Razem z nią występuje prawo odwołania senatorów, którzy nie głosują zgodnie z instrukcjami wydanymi przez ich rządy stanowe.
Prawo wydawania instrukcji zaczyna się kiedy my, naród, instruujemy nasze lokalne władze. Ponieważ prawo lokalne jest takie samo jak stanowe, musimy również instruować naszych reprezentantów stanowych, zwracając im uwagę, że całe prawo musi być zgodne z konsty-tucją, bez żadnych dowolnych interpretacji. My, naród, wydajemy im nasze instrukcje, a oni przekazują je do naszych reprezentantów federalnych. Takie jest prawdziwe znaczenie wyrazu reprezentant i taka jest kolejność według konstytucji USA.
‘Eksperci’ prawni ogłosili kłamstwo, że po podpisaniu 17 poprawki konstytucji, państwo straciło prawo do odwoływania senatorów. Ale tak naprawdę zmiana ta nie zmieniła niczego, za wyjątkiem sposobu wyboru senatorów – w drodze głosowania dokonywanego przez ludzi zamiast wyboru ich przez władze stanowe.
I dalej, według raportu Senatu zmiana ta nigdy nie była podpisana przez wymaganą liczbę stanów, to samo dotyczyło sprawy 16 poprawki. Philander Knox, ówczesny Minister Stanu, po prostu ogłosił obie zmiany jako podpisane. Zarządzone wtedy przez komisję stanową śledztwo mogłoby ochronić obywateli przed nieustannymi problemami na skutek popełnia-nych przez nich aktów zdrady.
Niestety, większość legislatorów stanowych nie zna swoich umocowań konstytucyjnych, prawa i obowiązków. Wielu z nich, większość szefów senatu i Kongresu – poddali się sile pieniądza i osobistych możliwości, a których instrukcje legislatorzy wykonują bez stawiania pytań.
‘Nowa wojna’ Ameryki, prowadzona w sposób militarny, zostawiająca po sobie zabite tysiące niewinnych ludzi, razem z instalowaniem nowych kukiełkowych władców i fikcyjnych rządów – tym samym jest wojną przeciwko Amerykanom. Afganistan ma nowego przywódcę i nowy rząd, dzięki marionetkom rządowym kontrolowanym przez syjonistów USA / ONZ.
Polityczne areny walki w Ameryce znajdują się w granicach stanów i samorządów lokalnych. Polityczny wróg Amerykanów? Wybrani urzędnicy którzy byli i nadal automatycznie zgadzają się na prawo, którego, jak sami przyznają, nie są autorami ani którego nie mają czasu czy-tać, przez co potwierdzają, że są tak groźni jak broń masowej zagłady w rękach uzbrojonego tłumu. Poprzez ustanowione prawo ludzie żyją lub umierają.

‘ …i nikt poza nami nie nada tej legislacji kierunku’ – Protokół 10.


Szczególnie niebezpieczne są przepisy odnośnie zagrożenia zdrowia (EHPA) już wprowa-dzone w większości stanów, co w niekonstytucyjny sposób dałoby gubernatorom prawo do ogłoszenia ‘stanu wyjątkowego’. To prawo pozwala gubernatorom przekazać wybranym biurokratom prawie nieograniczoną siłę nad każdym aspektem naszego życia.
Oprócz tego śmiertelnie groźnego prawa mamy tysiące przepisów odnośnie terroryzmu, ponownie definiujące wyraz ‘terroryzm’, zmiany w nazewnictwie przestępstw (zbrodnia i wykroczenie) na ‘akty terrorystyczne. W jednym stanie przepisy dot. terroryzmu, napad 1go i 2go stopnia – są uważane za czyny podlegające pod terroryzm. W innym, kradzież jest uważana za terroryzm. Kary mogą być od uwięzienia do odebrania własności.
W ramach tej nowe wersji idiotyzmu, małe dzieci są teraz nazywane terrorystami. The Washington Times Weekly (1-7 kwiecień 2002) zamieścił artykuł zatytułowany ‘Szkoły nie bawi to kiedy chłopcy bawią się w policjantów i bandytów’, informujący czytelników, że:

‘dwaj uczniowie drugiej klasy w Nowym Jorku… zostali zawieszeni i oskarżeni o bandytyzm za groźby terrorystyczne – celując papierowymi pistoletami i mówiąc ‘zabiję cię’.


Dzieci w drugiej klasie mają 7 lub 8 lat. Są jeszcze małymi dziećmi, i są oskarżani o terro-ryzm! Tym nowym ‘domowym terrorystą’ może być każdy kto otwarcie jest w opozycji do tych bezrozumnych morderstw oraz kto sprzeciwia się nadchodzącej tyranii wewnątrz naszych bram.
Dodatkowo, wszystkie stany są w procesie ogłoszenia nowych metod opodatkowania. W samej Pensylwanii odnośnie lat 2002-02, ponad 600 spraw oczekuje nowych przepisów. Są to rachunki służące kontroli zużycia wody, monitorujące studnie i nakładające kary za nad-mierne jej użycie. Jeszcze inne pogłębią proces regionalizacji, likwidujące granice polityczne na poziomie lokalnym, stanowym i państwowym, w przygotowaniu do powstania rządu światowego, ‘świata bez granic’ – wyobraźcie sobie to.
Ta nowa niekończąca się wojna z terroryzmem, przedłużenie światowej rewolucji rozpoczętej w naszych czasach krwawą rewolucją francuską w 1789, została przedłużona tak, że będzie stanowić końcowy konflikt w celu skonsumowania wielo-wiekowego programu DOMINACJI ŚWIATA – programu politycznego ukrytego przez co najmniej 25 stuleci w religii talmudystów.
Dominacja świata znaczy dokładnie właśnie, że JEST TO DOMINACJA NAD ŚWIATEM… każdy centymetr kwadratowy ziemi, bogactwa leżące pod jej powierzchnią i w oceanach, każda kropla wody, powietrze którym oddychamy, i najważniejsze każdy aspekt życia, umysłu, serca i duszy każdego człowieka na świecie.
Masz wątpliwości? Rozważ taką sytuację: podczas gdy moglibyśmy przetrwać bez bogactw ziemskich, żadna żywa jednostka nie może przetrwać bez zdrowej żywności, świeżej wody I czystego powietrza.
Żywność jest zmieniana genetycznie co spowoduje naturalną mutację organizmu w celu jego przeżycia. W dodatku do genetycznej inżynierii zapewniające zdrowie jedzenie i mięso są napromieniowane. Nowe zasady i przepisy zostają wprowadzane po to, by zniszczyć uprawy ekologiczne, a w zamian stosować nasiona nie hybrydowe. Każdy musi zostać złapany w ich sieć.
Właśnie zostaliśmy poinformowani na stronach sekcji ‘zdrowia’ Reutersa (10 maj 2002), że naukowcy wyhodowali genetycznie zmodyfikowaną marchew zawierającą szczepionkę przeciwko zapaleniu wątroby typu B. Wkrótce będziemy dostawać szczepionki w sklepie spożywczym. A może już je dostajemy…
Kto kontroluje żywność, kontroluje ludzi. To fakt dobrze znany sługusom w ONZ, takim jak Catherine Bertini, Dyrektor ONZ światowego Programu Żywności, która ogłosiła na Konferencji Kobiet w Bering (wrzesień 1995):

‘Żywność to potęga. Przy jej pomocy zmieniamy zachowanie. Niektórzy mogą to nazwać korupcją. I za to nie przepraszamy’.

Kariera Bertini poprzedza jej stanowisko w ONZ, gdyż była zaufanym asystentem guberna-tora stanu Nowy Jork – Nelsona Rockefellera. W ‘Następnych milionach lat’ (1952) Charles Galton Darwin, wnuk słynnego ewolucjonisty, przedstawia jasno ten cel:

"Nauki biologiczne proponują najbardziej ekscytujące możliwości. Sprecyzuję te, które mogą odegrać wielki wpływ na życie ludzkie.

Przedstawiłam możliwości zupełnie nowych źródeł żywności i nie będę więcej o nich mówił.

hormony, te wewnętrzne wydzieliny chemiczne w tak dużym stopniu regulujące funkcjo- nowanie ludzkiego organizmu. Stosowanie sztucznych hormonów wykazało ich duży wpływ na sposób zachowania zwierząt. … mogły by mieć podobny wpływ na człowieka.

‘… może być lekarstwo, które … wyeliminowało popęd płciowy, by w ten sposób przebie-gała reprodukcja ludzkości o statusie robotnic w ulu.

‘stworzyć efekty tego rodzaju musi być mistrz i to mistrz stojący wysoko i poza przedmiotem procedur wymuszanych na jego poddanych’.


Wytłuszczone powyżej wyrazy są ważne dla twojego życia. I nie czuj się oszukanym poprzez przechwałki, że w swoich eksperymentach używali zwierząt. My zawsze byliśmy ich królikami doświadczalnymi. Plan działa tak, jakby stworzyli go dzisiaj, mali grubi chłopcy mający celulit na brzuchach, wałki dookoła talii i piersi jak młode dziewczyny; zmniejszanie piersi jest dostępne dla młodych mężczyzn, dla tych w wieku poniżej 40 lat, oraz tych, którzy tracą pociąg płciowy. Wiele kobiet albo nie może zajść w ciążę, albo nie mogą jej donosić.
Od czasu publikacji tej książki ponad 50 lat temu, miliony ludzi cierpią na tysiące dolegliwości spowodowane na międzynarodową skalę zabawą, której przedmiotem są hormony ‘te wewnętrzne wydzieliny chemiczne w tak dużym stopniu regulujące funkcjonowanie organizmu ludzkiego’ razem z trawieniem i absorpcją osmotyczną ‘sztucznych hormonów z ponad 60,000 znanych źródeł.
Xenoestrogen / zenoestrogen jest syntetycznym estrogenem który stworzył na całym świecie przypadłość zwaną syndromem nadmiaru estrogenu’.
Jest on obecny w naszej ŻYWNOŚCI, WODZIE I POWIETRZU. Jemy go, oddychamy nim, pijemy go, myjemy się z nim, nosimy go, śpimy na nim i w nim i smarujemy nim siebie i nasze dzieci. Czyż nie jesteśmy malutkimi i posłusznymi pszczółkami-robotnicami?
Raport dr K Jansena z Kanady mówi, że:

‘przez ponad 50 lat widzieliśmy dramatyczny wzrost przypadków syndromu nadmiaru estrogenu, z których najbardziej powszechnymi są endormetriosis (zbytnie przerośnięcie ścianek pochwy), choroba przed-miesiączkowa, włókniaki pochwy, rak piersi, włóknista choroba piersi, guzy macicy i menorrhagioa (ciężkie miesiączki).

‘Te dolegliwości dotykają około 50% kobiet w wieku ponad 35 lat mieszkających w uprzemysłowionych krajach, niektóre z nich wyszukują szkodliwe i / lub radykalne metody leczenia. Choroby powiązane z nadmiarem estrogenu są skutkiem wysokiego poziomu estrogenu w stosunku do normalnego lub niskiego poziomu progesteronu.

Rośnie ilość zachorowań na nowotwór piersi; choruje nań 1 na 8 kobiet, podczas gdy 1 na 4 umrze z jej powodu. Inne choroby związane z nadmiarem estrogenu to niski popęd płciowy, ryzyko udaru mózgu i chorób serca, osteoporoza, nadwaga, nadczynność tarczycy, niepłodność oraz nowotwory jajników i macicy.

Wiele z chorób kobiecych ostatecznie doprowadza do całkowitej lub częściowej histerektomii (usunięcie macicy), a więc jest bardzo ważne by zrozumieć wpływ i zwiększoną ilość tych operacji’. www.enzymeuniversity.com
Dr Jensen mówi, że ilość przeprowadzanych histerektomii w Kanadzie jest jedną z najwyższych na świecie, zaraz po USA, i prawie podwójna w porównaniu do większości krajów europejskich. 47% kanadyjskich kobiet w wieku do 60 lat przejdzie histerotomii. A można byłoby ich uniknąć gdyby stosowano krem z naturalnym progesteronem ( a NIE sztuczne hormony na receptę).
Niektóre ‘nie wszystkie’ źródła zenoestrogenu zawiera poniższa lista:

‘Żródła zeno lub obcych nam hormonów (obcych dla funkcjonowania twojego organizmu) mogą pochodzić z wielu źródeł:


Środki pielęgnacji – mleczka kosmetyczne, mydło, szampony, oleje mineralne, perfumy, lakier do włosów, nowe dywany, pewne materiały budowlane, pewne rodzaje mebli i artyku-łów dekoracyjnych, plastykowe naczynia, odświeżacze pomieszczeń, nawet odzież itd. Mówiąc krótko wszystko powstałe na bazie produktów petrochemicznych są naładowane estrogenem




  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna