Jednostkowych całkowicie zawartych w pierwszej ćwiartcePobieranie 20,14 Kb.
Data04.11.2017
Rozmiar20,14 Kb.

Zadanie 1 [15 punktów]

W tym zadaniu badamy koła o promieniach jednostkowych całkowicie zawartych w pierwszej ćwiartce kartezjańskiego układu współrzędnych i o środkach w punktach o współrzędnych całkowitoliczbowych.  1. [5 punktów] Zaproponuj strukturę danych dla dynamicznego, skończonego zbioru kół S umożliwiającą wydajne wykonywanie następujących operacji:

Ini:: zainicjuj zbiór S jako pusty – operacja wykonywana tylko raz na samym początku;

Insert(a,b):: dodaj do S koło o środku w (a,b), gdzie a, b dodatnie liczby całkowite;

Delete(a,b):: usuń z S koło o środku w (a,b), gdzie a, b dodatnie liczby całkowite;

Find(x,y):: podaj do ilu kół w zbiorze S należy punkt o współrzędnych rzeczywistych (x,y).

  1. [10 punktów] Dany jest zbiór S zawierający n kół o współrzędnych mniejszych od n2 oraz para punktów o współrzędnych rzeczywistych P=(x1,y1), Q=(x2,y2). Zaproponuj efektywny algorytm, który sprawdzi, czy punkty P i Q można połączyć krzywą całkowicie zawartą w sumie teoriomnogościowej kół ze zbioru S.

Zadanie 2 [10 punktów]

Zaprojektuj strukturę danych dla dynamicznego, n-elementowego multizbioru liczb naturalnych S umożliwiającą wydajne wykonywanie następujących operacji:Ini:: S := {0,0, …, 0} – zainicjuj S z n zerami;

Inc(k):: wybierz k najmniejszych liczb w zbiorze i każdą z nich zwiększ o 1, 1<= k <= n;

Max:: podaj wartość największego elementu w zbiorze;

Min:: podaj wartość najmniejszego elementu w zbiorze.

Zadanie 3 [15 punktów]

Dany jest ciąg A, n parami różnych liczb całkowitych a1, a2, …, an oraz kształt drzewa poszukiwań binarnych T powstającego w wyniku wstawienia do początkowo pustego drzewa kolejno liczb a1, a2, …, an. Czy informacja o kształcie drzewa T pomaga w posortowaniu liczb a1, a2, …, an? Załóżmy, że o T wiemy tylko, że jest drzewem o wysokości n-1.  1. [2 punkty] Udowodnij, że posortowanie A wymaga w pesymistycznym przypadku, co najmniej n-1 porównań pomiędzy elementami ciągu.

  2. [3 punkty] Zaproponuj algorytm sortowania A wykonujący, co najwyżej n-1 porównań pomiędzy elementami ciągu.

  3. [5 punktów] Zaproponuj optymalny algorytm znajdujący przez porównania maksimum w ciągu A.

  4. [5 punktów] Załóżmy, że n=2k, dla pewnego, całkowitego k > 0, a o T wiemy tylko, że jest drzewem, w którym skrajnie prawa ścieżka składa się z dokładnie k węzłów, z których każdy posiada lewego syna. Udowodnij, że w tym przypadku do posortowania A potrzeba w pesymistycznym przypadku Ω(nlog n) porównań.

Uwaga: każde zadanie oddajemy na oddzielnej kartce; uzasadnij poprawność swoich rozwiązań i dokonaj analizy złożoności obliczeniowej zaproponowanych algorytmów.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna