JednostkaPobieranie 127 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar127 Kb.


13.11.2018 r.
Wrodzone zarośnięcie przełyku – jedyny taki przewodnik w Polsce
Wrodzone zarośnięcie przełyku to wada, która każdego roku dotyka około 200 polskich dzieci. Choć dotyczy tak specyficznej części ciała, może rzutować na funkcjonowanie niemal całego organizmu. Z myślą o lekarzach, ale także rodzicach dzieci z tym schorzeniem, powstał jedyny w Polsce poradnik, który w 2018 roku doczekał się drugiej, poprawionej edycji.
Przewodnik wydany nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu gromadzi wiedzę lekarzy z całej Polski, pod naukową redakcją eksperta od chorób rzadkich prof. Roberta Śmigla i uznanego w Europie specjalisty od dziecięcej chirurgii laparoskopowej prof. Dariusza Patkowskiego. Mimo stosunkowo wąskiej tematyki, pierwsze wydanie książki rozeszło się błyskawicznie, a obecne zostało uaktualnione o nową wiedzę medyczną oraz treści przeznaczone dla opiekunów dzieci ze zrostem przełyku.
Wychodzimy z założenia, że w przypadku chorób rzadkich często to rodzice są największymi specjalistami w kwestii choroby swego dziecka, więc oni także potrzebują edukacji i uaktualnienia ich wiedzy. Właśnie z myślą o nich w nowym wydaniu poradnika pojawił się rozdział pielęgniarski, zawierający praktyczne uwagi mogące ułatwić opiekę nad dzieckiem z tą wadą – mówi prof. Robert Śmigiel.
Zrośnięcie przełyku jest chorobą rzadką, choć skala jej występowania nie jest mała. Mowa o jednym noworodku na 5 tysięcy żywych urodzeń, co daje około 200 dzieci rocznie w Polsce, w tym kilkoro we Wrocławiu. Wiele z nich trafia na operację właśnie do Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej prof. Patkowskiego, która jest europejskim liderem w dziedzinie laparoskopowych operacji tej najczęstszej wady rozwojowej układu pokarmowego u najmłodszych.
Zabieg wykonywany przy zrośnięciu przełyku zawsze budzi emocje, nawet gdy mowa o ośrodku tak doświadczony w tej sferze, jak nasz – mówi prof. Dariusz Patkowski. – Z mojej perspektywy, dla chirurga dziecięcego możliwość wykonania takiej operacji jest swoistą nobilitacja, ponieważ wymaga umiejętności na wysokim poziomie. W naszej klinice zabiegi tego typu wykonujemy niemal rutynowo, w sposób wystandaryzowany i z rzadkimi powikłaniami, co wynika przede wszystkim z doświadczenia, jakie nabraliśmy w tej sferze.
Opieka nad dzieckiem z zarośnięciem przełyku może przebiegać dwojako. Jeśli wada ogranicza się do przełyku, opieka pooperacyjna dotyczy układu pokarmowego i oddechowego. Jednak w połowie przypadków wada ma charakter złożony i współtowarzyszy innym schorzeniom, co często ma tło genetyczne i wymaga zupełnie innego postępowania. Staje się chorobą na całe życie, która trwale rzutuje na sferę psychoruchową i intelektualną.
W sprawie tej publikacji pisali do nas rodzice i lekarze z całej Polski, więc decyzja o powstaniu drugiego wydania była oczywista. Rozważamy także stworzenie wersji anglojęzycznej w przyszłości, ponieważ nasza wiedza w tej sferze jest wyjątkowa również na skalę europejską – mówi prof. Śmigiel.
Książkę docenili nie tylko rodzice, którzy intensywnie dopytywali specjalistów o kolejne wydanie, ale również recenzenci z dziedziny neonatologii, chirurgii dziecięcej czy pediatrii. Publikacja „Wrodzone zarośnięcie przełyku - praktyczny przewodnik” jest dostępna na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Pobieranie 127 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna