Jan Maria SzymańskiPobieranie 1,99 Mb.
Strona23/26
Data23.10.2017
Rozmiar1,99 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Rozdział 22.

PARADYGMAT MONIZMU ENERGETYCZNEGO


CZĘŚĆ DRUGA: HIPOTEZY I TEORIE
6. Słynne poglądy hipotetyczne

William James powiedział, że my wszyscy jesteśmy jak wyspy, oddzielne na powierzchni a połączone w głębi. Jest to jednak tylko poetycka przenośnia, która nie dodaje niczego do naszej wiedzy o całości zjawisk energetycznych. Taka wiedza naukowa jeszcze nie istnieje, mamy tylko nadzieję, że osiągnęliśmy jej punkt startowy. Wszystko co mamy, to tylko luźne hipotezy. Hipotetyczne poglądy opisane niżej ujmują przedmiot z różnych punktów odniesienia, wydając się mniej lub więcej kompatybilne. Pozwalają nam zbliżyć się nieco bardziej do holistycznego poglądu na całokształt zjawisk energetycznych.


Poglądy Dalekiego Wschodu

Daleki Wschód posiada ponad pięciotysiącletnią tradycję duchową i wyznaniową, która w ostatnich dekadach zwycięża pogrążoną w kryzysie myśl i moralność Zachodu. Tradycja Dalekiego Wschodu obejmuje olbrzymie bogactwo różnorodnych idei, których szczegółowo ani nie można ani nie trzeba tutaj przedstawiać. Podkreślamy tylko to, co jest wspólne tej tradycji i charakterystyczne w odróżnieniu od myśli Zachodu.

Jestem Europejczykiem, lecz niech mi wolno będzie w tej chwili spojrzeć z perspektywy azjatyckiej. Obawiam się, że myśl Zachodu jest materialistyczna w swej treści i w w swym dążeniu do ujęcia przedmiotu w konstrukcjach teoretycznych. Logiczne rozumowanie Zachodu odnosi zwykle do dowodów logicznych i empirycznych, budujących słabszy lub mocniejszy porządek logiczny.

Azjaci myślą intuicyjnie i „irracjonalnie” dla umysłu Zachodniego, ignorując logiczno-metodologiczną poprawność wyprowadzania wniosków z dobrze zdefiniowanych założeń i tutaj myśl Dalekiego Wschodu jest raczej bezbronna wobec myśli Zachodu. Bardzo przepraszam moich Azjatyckich przyjaciół, jeśli mógłbym naruszyć „polityczną poprawność” w nauce, ale nie będę stosował się do moich kolegów zachodnich, którzy nie mówią drugiej stronie, co o niej skrycie myślą. Ja traktuję azjatycką myśl i duchowość jako najwyższe osiągnięcie dotychczasowej ludzkości i dlatego może się zdarzyć, że będę bardziej szczery niż grzeczny.

Niezależnie od różnic, można powiedzieć, że kultura Zachodu jest już pod głębokim wpływem pewnych idei Dalekiego Wschodu. Idee te krążą jednak w postaci niedookreślonej, często opisywane przez autorów niegodnych zaufania. Może to być odczuwane przez wielu ludzi jako krążenie wokół Nieznanego. Trzeba tu zastosować podejście zachodnie i narzucić pewien porządek, wydobywając na wierzch główną charakterystykę tych idei, która dla mnie przedstawia się następująco:


  1. transcendentna natura bytu,

  2. niedualna (monistyczna) koncepcja wszechświata, oraz

  3. niedualne pojmowanie ducha i materii.
  1. Transcendentna istota bytu

Azjatycki punkt widzenia odrzuca zachodnie przeciwstawianie sobie „życia” i „śmierci”. Dla hinduisty czy buddysty są one tylko elementami łańcucha, w którym urodzenie następuje po śmierci a śmierć po urodzeniu. ”Jak promień światła Einsteina zjawiamy się wszędzie, wkraczamy w ciągłość bytu nie znającego czasu. Urodzenie i śmierć stają się słowami bez znaczenia”(Powell).

Istotą bytu jest nieśmiertelna energia, którą nazywamy duszą, duchem lub wieczną myślą, nasze materialne ciało jest tylko czasową, iluzyjna formą. Dlatego człowiek jest zdolny do komunikowania się z roślinami, zwierzętami, a także Bogiem i duchami wolnymi
Śmierć: odpowiedzialność, wyjście (output) Karmy

Twórczość

(samoorganizacja i miłość)

Powołanie

Świadomość
R

E

IN

K

AR

N

AC

J

A

Narodziny:wejście (input) Karmy

Narodziny: wejście (input) Karmy
Fig. 7

Koncepcja Karmy i reinkarnacji

oraz pokutującymi . Z tego punktu widzenia ewolucja życia może zostać zdefiniowana jako


proces rosnącej kohezji energii wewnątrz materialno-dyssypatywnego, tj. cielesnego środowiska. Musimy rodzić się i umierać tak długo, aż nasza Karma się wypełni. Ten punkt widzenia pociąga za sobą koncepcję reinkarnacji co zostało uwidocznione na fig. 7

Reinkarnacja jest starym, przedchrześcijańskim wierzeniem. Słynny polski filozof chrześcijański z przełomu wieków XIX i XX pisał:

W tej walce pomiędzy chrześcijaństwem a pogaństwem, najwięksi chrześcijańscy żarliwcy odrzucali każdą głęboka prawdę odkrytą w czasach przedchrześcijańskich, traktując doktrynę palingenezy (wielokrotnego rodzenia się) jako przesąd pogański”(Lutosławski). Zgadzam się z tym autorem, że „Palingeneza pozostaje nieuniknionym dogmatem wszelkiej religii przyszłości”.  1. Niedualna (monistyczna) koncepcja wszechświata

Myśl zachodnia oparta jest na dualiźmie ducha i materii. Dla ludzi Dalekiego Wschodu istotą i źródłem życia jest energia wszechświata (hinduski „Brahman”, chińskie „chi”).Czas nie istnieje dla niej. Ta energia puszcza wszystko w ruch, rozwijając procesy ewolucji i inwolucji. Celem Karmy ludzkiego indywiduum jest zespolenie się z ta absolutną energią na drodze rozwoju swojej swiadomości. „Nie można osiągnąć wyższego poziomu rozwoju świadomości bez osiągnięcia wyższego poziomu rozwoju sumienia”(Ravindra). Praktyka medytacyjna „czyści” świadomość, uwalniając ją z zależności od:

  • żądzy posiadania,

  • żądzy chwały i wysokiej samooceny,

  • seksualności jako szukania jedynie przyjemności zmysłowej. Wschodnia duchowość wymaga wypełnienia ludzkiej duszy miłością do wszystkiego co żyje. Wszelkie życie jest świętością, dlatego zasługuje na ochronę; idea ta została równolegle odkryta przez Alberta Schweitzera w sercu afrykańskiej dżungli. Ze współczesnego, ekologicznego punktu widzenia, azjatycka duchowość chroniąca wszelkie życie prezentuje bez wątpienia wyższy poziom moralny, niż o wiele młodsza duchowość judeo-chrześcijańska, interpretująca przykazanie boskie „nie zabijaj” jako odnoszące się tylko do ludzi. Może dopiero teraz zaczynamy dojrzewać moralnie?

  1. Niedualna koncepcja ducha i materii
Starożytna, ezoteryczna wiedza Indii mówi nam, że ciało człowieka składa się ze zbioru warstw lub ciał. Pierwszym jest widzialne ciało fizyczne, dalsze, zwykle nie widzialne to ciała: eteryczne, astralne i mentalne. Istnieje obszerna literatura omawiająca własności tych niewidzialnych ciał, lecz odrzucam je, jako niewiarygodne. Myślę, że autorzy ulegają swojej wyobraźni. W rezultacie starożytna wiedza i iluzje autorów są niemożliwe do rozróżnienia

Ciała: eteryczne, astralne i mentalne rozwijają się wraz z naszym ciałem fizycznym a ich własności zależne są od moralnej postawy jednostki. Nasze myśli i działania tworzą odpowiednie eteryczne i astralne postaci, jakby fotografie, które później żyją oddzielnie, może nawet dłużej niż ciało fizyczne. Widzialne i dające się słyszeć ślady astralne pozostają przez pewien czas w miejscach, gdzie miała miejsce potężna eksplozja energii terroru, rozpaczy, namiętności lub bólu, albo gdzie dokonane zostało samobójstwo.

Moje doświadczenie własne zdaje się potwierdzać powyższą hipotezę. Chociaż nie potrafię jej wyjaśnić, nie mam wątpliwości, że nie jest to złudny przedmiot, że jest wart badań naukowych, ale w jaki sposób można badać takie zjawiska?. Koncepcja niewidzialnych ciał energetycznych może być porównana ze znanymi kategoriami psychologicznymi, co uwidacznia schemat fig. 8.
struktura neuro-psychiczna


struktura substancjalna

przejawy

nieświadomość podjęzykowa


ciało astralne i eteryczne

przeczucia, wizje, znaki, zjawy, ESP, OBE

świadomość


ciało mentalne

Aktywność korowa i podkorowa, twórczość

nieświadomość ponadjęzykowa


duch = czysta energia

intuicja, jasnowidztwo, doświadczenia mistyczne

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna