Jakiego rodzaju mechanizmu kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformyPobieranie 76,98 Kb.
Data28.10.2017
Rozmiar76,98 Kb.

TEST 1

Zadanie 40

Jakiego rodzaju mechanizmu kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
A. Mechanizm wykonywania aplikacji dla bibliotek klas.
B. Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez frameworki aplikacji internetowych (ASP.NET).
C. Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez funkcję Windows API (Application Programming Interface).
D. Mechanizm wykonywania aplikacji oparty na uprawnieniach kodu (CAS - Code Access Security) i na rolach (RBS - Role-Based Security).
Zadanie 39.

Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania w strukturze platformy .NET, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?


A. Infrastruktura języka (CLI).
B. Biblioteka klas bazowych (BCL).
C. Wspólne środowisko programistyczne (CLP).
D. Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR)
Zadanie 38.

Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowania całej strony WWW w sposób asynchroniczny?


A. PHP
B. XML
C. AJAX
D. VBScript
Zadanie 37.

Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych w języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?


A. C#
B. Perl
C. PHP
D. JavaScript
Zadanie 36.

Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?


A. Interpreter.
B. Kompilator.
C. Konwerter kodu.
D. Konwerter języka.
Zadanie 35.

Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany w konkretnym języku programowania, na język komputera?


A. Debugger.
B. Kompilator.
C. Edytor kodu źródłowego.
D. Środowisko programistyczne.
Zadanie 34. $ilosc=file_get_contents("licznik.txt");
 $ilosc++;
 $fp=fopen("licznik.txt",'w');
 if($fp==null);
 echo "BLAD OTWARCIA PLIKU NA SERWERZE";
 else {
   fwrite($fp,ilosc);
   fclose($fp);
 }
echo 'Jestes'.$ilosc.'użytkownikiem';
?>
TEKST
B. TEKST
C. TEKST
D. TEKST
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna