Jak rozumieć rozwój ucznia?Pobieranie 8,13 Kb.
Data06.02.2018
Rozmiar8,13 Kb.

007.Jak rozumieć rozwój ucznia?

Rozwój ucznia – to pojęcie zawiera w sobie wiele kryteriów oceny jego rozwoju. Ale pojęcie to jest miarą wspólną łączącą dydaktykę, pedagogikę psychologiczną , obszar semantyki i rozwój ucznia w czasie jego uczenia się w szkole. Rozwój ucznia jest uzależniony od tego jak jest on nauczany i jakie formy aktywności przejawia on wykorzystując je w działaniu. W najprostszej formie mogę przekazać tylko, że nauczyciel ma przed sobą dwie skrajne możliwości celu swojego działania wpływającego na ucznia: albo w jego rezultacie uczeń będzie świadomie wykorzystywać własną wolę w realizacji własnych celów działania –albo uczeń pozostanie nieświadomy celu swojego działania i stanie się ofiarą cudzych wpływów zewnętrznych i podporządkowywania go przez innych ludzi. Ale rozwój umysłowy to nie tok nauczania, bo ten rozwój ma swoją dynamikę która wcale nie musi być zgodna z dynamiką procesu nauczania. Najważniejszą funkcją w rozwoju umysłowym jest myślenie ale na czym polega ta funkcja i gdzie zawarty jest proces myślenia i jak je badać? Kiedyś kryterium myślenia była ilość wiedzy, a kryterium i wykładnią ilości i jakości wiedzy była ilość związków pomiędzy tą ilością , którą dysponuje uczeń i to był materiał myślenia. Kiedyś uznawano także było , że myślenie było jednakowe na najniższym i najwyższym poziomie rozwoju ucznia. Później zaczęto zwracać uwagę tylko na operacje myślenia albo na moment gdy uczeń myśli; także w momencie rozwiązywania zadania w czasie myślenia. Jeszcze inni z kolei mówili że ani zewnętrzna rzeczywistość, ani słowo, nie ma wpływu na myślenie- bo myślenie jest aktem duchowym i to spowodowało że materiał myślenia został wyrzucony z obszaru analizy i wrócono do punktu wyjścia. Różnorodne funkcje myślenia nie mogą nie zależeć od tego, co funkcjonuje, co się porusza i jest podstawą tego procesu. Czyli : funkcja myślenia zależy od struktury samej myśli, od tego jak jest zbudowana myśl, która funkcjonuje zależą możliwe operacje. Ale przecież sama funkcja nie określa procesu funkcjonalnego myślenia, jest mocno z nim związana. A znaczenie słowa - to pierwsze uogólnienie, w które obfituje mowa dziecka. To określony typ struktur, a to zaledwie określony pierwszy krąg operacji staje się on możliwy w granicach określonej struktury, a inny krąg operacji staje się możliwy w granicach innej struktury. Jeżeli pierwszy kontakt dotyczyć będzie uogólnienia synkretycznego (zestawiającego, scalającego, łączącego wieloznaczność pojęciem) - to krąg operacji będzie odpowiadać myśleniu typowemu dla początkowego, albo rodzajowi budowy tych początkowych uogólnień. Jeśli uogólnienie zbudowano określonym sposobem - to wiadome operacje dla niego będą możliwe a inne będą niemożliwe.( Językowe rozumienie synkretyzmu-występowanie form gramatycznych o tej samej postaci w różnych funkcjach) ( dom pana; widzę pana –dopełniacz i biernik). Synkretyzm –to pojęcie psychologiczne: to całość nie rozdzielająca poszczególnych elementów i przedmiotów od tła spostrzegania (to typowe u małych dzieci). Myślenie jest procesem wewnętrznym każdego człowieka. Ale diagnostyka myślenia wiążę się z dynamiką i rozwojem pojęcia (słowa). Słowo (pojęcie) to nadzwyczajnie ważna jednostka w badaniu rozwoju myślenia. Prawidłowość jest taka: gdzie jest mowa tam jest i myślenie. Myślenie i mowa to nierozdzielny proces rozwoju dziecka. A słowo to z jednej strony dźwięk a z drugiej strony znaczenie. A znaczenie słowa-mowa i myślenie to całość. Znaczenie słowa to nieustający proces rozwoju, to indywidualnie wiecznie trwająca zmiana. Ten proces wewnętrznej zmiany myśli człowieka doprowadza do zmian operacji myślenia ale ten proces nie powstaje nigdy sam z siebie. Proces wewnętrznych zmian myśli doprowadza do zmiany struktury myślenia i operacji myślenia, w zależności od tego jaka struktura samej myśli wchodzi w skład operacji, która jest możliwa w obszarze danej myśli. Inaczej: w zależności od tego jak funkcjonuje albo jak zbudowany jest sposób i rodzaj tego funkcjonowania. To znaczy że należy badać zmianę struktury samego znaczenia słowa i funkcje czyli sposoby ruchu w rozwoju słowa, które dokonują się w myśleniu mownym. Jeżeli te aspekty zostaną rozłączone- wtedy stracimy całość tego badania, bo diagnostyczne jest badanie sposobu ruchu słów. Jest ogromna różnica w rozwoju drogi pojęcia naukowego i w rozwoju pojęcia spontanicznego. Jednak tej różnicy nie wolno nauczycielowi absolutyzować, dlatego że jest tam wiele wspólnego w tej drodze. Ale droga ich powstawania ich jest różna, bo te pojęcia są przeciwne w relacjach. W pojęciach spontanicznych dziecko zna rzecz i ma jej pojęcie ale powiedzieć, co sobą przedstawia to pojęcie w całości, sprawia dziecku trudność. Jeżeli za pojęciem dziecka stoi doświadczenie to dziecku sprawia trudność uogólnienie znaczenia tego pojęcia. Tam gdzie za pojęciem stoi doświadczenie to znaczy że to pojęcie nie jest werbalnym oznaczeniem tego zjawiska- tam pojęcie naukowe tego zjawiska jest słabe. Genowefa Janczewska- Korczagin cdn……©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna