J. Iwasa, M. Ochi, Y. Uchio, N. Adachi, K. Kawasaki From Shimane University School of Medicine, Izumo, JapanPobieranie 3,56 Kb.
Data24.10.2017
Rozmiar3,56 Kb.

Redukcja wiotkości przedniej kolana przy zastosowaniu stymulacji elektrycznej zdrowych i rekonstruowanych więzadeł krzyżowych przednich.
J. Iwasa, M. Ochi, Y. Uchio, N. Adachi, K. Kawasaki

From Shimane University School of Medicine, Izumo, Japan
Zbadaliśmy zmiany wiotkości przedniej stawu kolanowego wywołane stymulacją elektryczną ośmiu zdrowych i 45 zrekonstruowanych więzadeł krzyżowych przednich. (ACL). W tych ostatnich średni czas od rekonstrukcji wynosił 26,7 miesiąca (od 24 do 32). Więzadła były poddawane stymulacji przy użyciu elektrody bipolarnej podczas artroskopii. Niestabilność przednią badano przy użyciu artrometru KT-2000 przed, w trakcie i po stymulacji, w zgięciu kolana 20º, przy użyciu siły 134 N, skierowanej do przodu od kości piszczelowej.

Translacja przednia piszczeli została znacznie zredukowana podczas stymulacji w porównaniu do wyników przed stymulacją we wszystkich przypadkach zdrowych więzadeł krzyżowych przednich i w 17 przypadkach rekonstrukcji. Wśród pozostałych 28 przypadkach rekonstruowanych więzadeł, w 22 stwierdzono wykrywalne potencjały somatosensoryczne w czasie stymulacji, bez redukcji przedniej translacji piszczeli. Te obserwacje wskazują, że odruch skurczowy pomiędzy więzadłem krzyżowym przednim, a zginaczami może wpływać na stabilność funkcjonalną kolana, oraz że nie udaje się go odtworzyć w części operacji rekonstrukcyjnych więzadła krzyżowego przedniego.


J Bone Joint Surg [Br] 2006;88-B:477-83.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna