Ix. Dodatkowe warunki uczestnictwaPobieranie 19,71 Kb.
Data13.04.2018
Rozmiar19,71 Kb.

IX. DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnik warsztatów zobowiązany jest stosować się do regulaminu placówki i organizatorów i wnieść opłatę w wysokości 250zł

 • uczestnik warsztatów powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek:

 • ubrania sportowe – strój gimnastyczny.

 • Rodzice / opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko w suchy prowiant i napoje w dniu wyjazdu, dzieciom chorującym na chorobę lokomocyjna prosimy podać leki na godzinę przed wyjazdem autokaru.

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny:

telefony komórkowe, odtwarzacze mp3, CD, radia, aparaty fotograficzne, itp.

 • Uczestnik półkolonii zimowych zobowiązany jest zabrać ze sobą legitymację szkolną

 • Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dziecko podczas pobytu na zajęciach

 • Wszelkie dodatkowe informacje o dziecku lub leki , które musi zażywać podczas pobytu prosimy przekazać wychowawcom.

 • Wszystkie bilety wstępu do zwiedzanych obiektów są opłacone przez organizatora.


STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(EM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(EM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ.
……………………………….. ………………………………………

(miejscowość, data) (podpis rodziców/opiekunów)
       1. ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU


Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej „Konusik”I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU.

 1. Forma wypoczynku - Szkoła Podstawowa Nr 8

 2. Czas trwania od 15.02.2016-19.02.2016 w godz. 9.00-15.00

__________________________________________________________

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA

PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU.


 1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………

 2. Data urodzenia ………………………………………………………………….

 3. Adres zamieszkania ………………………………………… tel.………………

 4. Nazwa i adres szkoły ……………………………………….. klasa ..………….

 5. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku

……………………………………………………………….. tel………………

……………………………………………………………….. tel……………… 1. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

PESEL DZIECKA ………………………… nr leg. szkol……………………
……………………………….. ………………………………………

(miejscowość, data) (podpis rodziców/opiekunów)
III. INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA:


 1. Dolegliwości i objawy, które występują u dziecka (właściwe podkreślić)

omdlenia, drgawki z utratą przytomności, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi, częste wymioty, krwotoki z nosa, ataki duszności, przewlekły kaszel, szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, bóle stawów, lęki nocne, moczenie nocne, inne: ……………………………………………………………………….

Przebyte choroby, podać w którym roku:

- żółtaczka zakaźna ………………………, dur brzuszny ……..…………………

- błonica ............…………………………………………………………………..

- inne choroby zakaźne ……………………………………………………………

- zapalenie nerek ………………………. , zapalenie ucha …...………………….

- zapalenie wyrostka robaczkowego……………………………………………….

- anginy………………., cukrzyca……………………, padaczka ……………….

- inne choroby……………………………………………………………………...

Czy w ostatnim roku dziecko było w szpitalu ? tak, nie (właściwe podkreślić)

Podać powód……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Na jakie pokarmy i leki dziecko jest uczulone ?

……………………………………………………………………………………..

Czy dziecko otrzymało surowicę ? (jaką, kiedy)

……………………………………………………………………………………..

Jak dziecko znosi jazdę samochodem ? dobrze, źle (właściwe podkreślić)

w przypadku kiedy źle, prosimy o wyposażenie w Aviomarin

Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka ……………………………………………...

……………………………………………………………………………………..

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje …………………………. (tak lub nie)

Czy dziecko jest uczulone na materiały plastyczne ? ……… Jeśli tak podać jakie ….

Zapewniamy:

- Wykwalifikowaną opiekę

- Program zajęć dostosowany do wieku dzieci

- Wodę mineralną i poczęstunek

- Ciepły posiłek każdego dnia

- Wycieczkę autokarową

- Zajęcia stacjonarne i plenerowe

- Ubezpieczenie NW


Kontakt z organizatorem:

Monika Urbańska tel. 504 271 217©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna