Istota I paradygmat obiektowości – wymienić I scharakteryzowaćPobieranie 123,71 Kb.
Strona1/2
Data23.10.2017
Rozmiar123,71 Kb.
  1   2

Opracował mgr Piotr Czerpak na podstawie wykładów dr hab. Edwarda Kołodzińskiego

  1. Istota i paradygmat obiektowości – wymienić i scharakteryzować

Obiektowość – sposób myślenia i ujmowania rzeczywistości oparty na widzeniu otaczającej nas rzeczywistości (świata) jako zbioru obiektów fizycznych, wzajemnie powiązanych.

Paradygmat obiektowy:

  1. Abstrahowanie – odfiltrowywanie atrybutów i operacji klasy nieistotnych z punktu widzenia aktualnie realizowanego zadania - rozwiązywanego problemu. W wyniku abstrahowania w strukturze klasy uwzględniamy zatem jedynie istotne składniki (atrybuty i operacje) .

  2. Hermetyzacja (kapsułkowanie) - obiekt widziany jest jako czarna skrzynka połączona z jego otoczeniem wyłącznie poprzez interfejs.

Hermetyzacja –zamknięcie informacji o obiekcie w 1 „bryle”, umożliwienie manipulowania tą „bryłą” jako całością, ukrywanie zbędnych informacji.
Wiąże się z ukrywaniu informacji o obiektach (tzw. składowe prywatne).
Stan obiektu jest dostępny przez metody (tzw. funkcje publiczne).Uumożliwia bezpieczne użycie kodu, bez możliwości zmian wnętrza przy pomocy innych środków niż udostępnione operacje.

Interfejs -informacje o tych własnościach klasy, które są konieczne do poprawnego manipulowania obiektami danej klasy. Opisuje co obiekt robi a nie jak.
Znajomość interfejsu nie oznacza pełnej wiedzy o klasie. Klasa może być wyposażona w wiele interfejsów jak i jeden interfejs może być związany z kilkoma klasami.

Następstwa hermetyzacji w projektowaniu SI:  1. Generalizacja (uogólnienie) umożliwia stworzenie hierarchii dziedziczenia, co oznacza, że obiekty podklasy dziedziczą cechy obiektów nadklasy. Potomek dziedziczy strukturę i zachowanie przodka, a ponad to ma cechy własne.  1. Polimorfizm – oznacza, że ta sama nazwa operacji w różnych klasach może oznaczać różne działania (ten sam komunikat wysłany do różnych obiektów może wywołać różne operacje, decyzja o wyborze metody jest podejmowana dynamicznie, w czasie wykonywania tzw. późne wiązanie).
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna