Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w SzczeciniePobieranie 43,65 Kb.
Data09.04.2018
Rozmiar43,65 Kb.Szanowni Państwo,

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje cykl certyfikowanych szkoleń „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”, adresowanych do nauczycieli historii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W związku z powyższym Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie zaprasza zainteresowanych nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego do udziału w trzecim wyjazdowym seminarium „Między dwoma totalitaryzmami”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13–15 lutego 2017 r. w Kołobrzegu.


Celem trzydniowego spotkania jest pogłębienie wiedzy na temat historii Polski i Polaków w XX wieku – tym razem prezentowane będą materiały dotyczące następujących wątków tematycznych:

  1. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

  2. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)

  3. Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej

  4. Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej

  5. Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944 – 1948

  6. Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną najnowsze materiały edukacyjne opracowane przez historyków i edukatorów z IPN. Szczegółowy program przesłany zostanie do połowy stycznia.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikowane zaświadczenia wystawione przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warunkiem ich uzyskania jest przeprowadzenie w szkołach cyklu lekcji, bądź innych form edukacyjnych dotyczących wskazanych tematów. Certyfikaty uczestnicy otrzymają w czerwcu 2017 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny – koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu (przy skorzystaniu z proponowanego transportu) pokrywa Oddział IPN w Szczecinie. Warunkiem zakwalifikowania uczestników jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz deklaracja pełnego uczestnictwa w trzydniowym seminarium.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przy przyjęciu decydować będzie kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy z podpisaną deklaracją (z uwzględnieniem daty stempla pocztowego). Zgłoszenia można przesyłać na adres poczty elektronicznej katarzyna.rembacka@ipn.gov.pl, bądź faxem (91 312 94 02). W przypadku wysyłania formularza pocztą tradycyjną prosimy o kierowanie je na następujący adres:

Katarzyna Rembacka

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN

ul. Piotra Skargi 14

71–422 Szczecin
Informacje:

Katarzyna Rembacka, sekretarz seminarium OBEN IPN w Szczecinie, tel. 91 312 94 10, e-mail: katarzyna.rembacka@ipn.gov.pl
Seminarium dla nauczycieli „Między dwoma totalitaryzmami”

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna