Instytut Operacji Morskich (podajemy od ogółu do szczegółu) (11 pkt. Center) streszczenie tekst musi być związany z problematyką konferencji I mieć charakter naukowy referatPobieranie 348,32 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar348,32 Kb.
RodzajReferat

WYKORZYSTANIE SYSTEMU KLASY …..

USING ERP SYSTEM...
(Tytuł w języku polskim i angielskim)
(12 pkt. Bold Center Times New Roman)

Jan NOWAK  (11 pkt. Bold Center Times New Roman)
jan.nowak@amw.gdynia.pl ( 10 pkt. Center Times New Roman)

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Instytut Operacji Morskich
(podajemy od ogółu do szczegółu)
(11 pkt. Center)
STRESZCZENIE

Tekst musi być związany z problematyką konferencji i mieć charakter naukowy. Referat wraz ze streszczeniem należy opracować w formacie MS Word, na papierze formatu A4,czcionką Times New Roman CE 12 pkt.,
z wyrównaniem do lewej i prawej, odstępy między wierszami 1,5 pkt z marginesami po 2,5 cm. Rysunki powinny być pogrupowane, wklejone w tekst i dołączone dodatkowo jako oddzielny plik. Tekst (podzielony śródtytułami). W tekście nie umieszczamy przypisów literaturowych…
w języku polskim (10 pkt. Italic, maksymalnie 80 słów).

SUMMARY

The article raises an important issue which is the education of future logistical personnel. It focuses on the practical aspects of this process, it is essential for potential employers. It discusses… w języku angielskim (10 pkt. Italic, maksymalnie 80 słów).

Słowa kluczowe:…… Słowa kluczowe (do 5 słów) w języku polskim (10 pkt. Italic)

Key words: ………… Słowa kluczowe (do 5 słów) w języku angielskim (10 pkt. Italic)

WSTĘP (12 pkt. Bold Times New Roman)

W obecnej sytuacji gospodarczej ………. (12 pkt. wyjustowane Times New Roman)


 1. PROPONOWANY ZAKRES ĆWICZEŃ ………….. (12 pkt. Bold Times New Roman)


Przed przystąpieniem do ćwiczeń ……….
  1. Moduł słowniki danych


Dzięki słownikom danych możliwe ………….


  1. Moduł magazyn
   W module Handel i Magazyn wyróżniono………………
   1. Ćwiczenie pierwsze

Cytowanie w tekście możliwe przypadki (Kowalski, 2013), (Kowalski, 2012a), (Kowalski, 2012b), (Kowalski, 2013, s. 67), (Kowalski i Nowak, 2012), (Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2011); (Kowalski, 2012a, 2013; Kowalski i Nowak, 2012); (Kowalski, 2013; za: Nowak 2012). Przykładem takiego problemu jest problem przydziału zasobów w przedsiębiorstwie transportowym przedstawionym na Rys. 4.
Rys. 4. Ilustracja problemu przydziału zasobów w przedsiębiorstwie transportowym (12 pkt. )
Źródło: Opracowanie własne. (10 pkt. Times New Roman, odstęp między wierszami 1 pkt).

Rysunki (wykresy, fotografie itp.) nieedytowalne w programie WORD - wstawiane jako pliki graficzne typu PNG, JPG itp. należy umieszczać w tekście i wyśrodkować. Pod rysunkiem (wykresem, fotografią itp.) należy umieścić podpis rysunku wraz ze źródłem.


  1. Moduł handlowy

Proponowane w tym module ćwiczenia (Tabela 2) …

Tabela 2. Zestawienie stanów przed …. (12 pkt. Times New Roman)

Przed ćwiczeniem

W trakcie ćwiczenia

Źródło: Opracowanie własne. (10 pkt. Times New Roman).
 1. PODSUMOWANIE (12 pkt. bold Times New Roman)


Tytułem krótkiego podsumowania…………

LITERATURA (12 pkt. Bold Times New Roman)

Opisy literatury w standardzie APA:

• Publikacje książkowe jednego autora:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

• Publikacje książkowe wielu autorów:

Nazwisko, Inicjał imienia. Nazwisko, Inicjał imienia. i Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawca.

• Publikacje książkowe redagowane:

Nazwisko, Inicjał imienia. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawca

• Rozdziały w publikacjach książkowych zbiorowych:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł rozdziału. W: Inicjał imienia. Nazwisko (red.), Tytuł książki (tom, strony). Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa.

• Artykuły w czasopiśmie:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(numer), strony (bez skrótu „s.”)

• Referaty:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł referatu. Referat wygłoszony na: Nazwa konferencji. Miejsce.

• Raporty instytucji:

Instytucja. (rok). Tytuł raportu. Miejsce wydania: Instytucja.

• Publikacje w druku:

Nazwisko, Inicjał imienia. (w druku). itd.

• Prace nieopublikowane:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł pracy. Niepublikowana praca doktorska. Miejsce: Nazwa uczelni.

• Źródła internetowe:

Po całym opisie bibliograficznym dodatkowo dopisujemy:

http://www.adres strony (dd.mm.rok).Data w nawiasie oznacza datę dostępu.

Tak samo podpisujemy rysunki i tablice.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna