Instytut Kultury FizycznejPobieranie 208,06 Kb.
Strona1/9
Data10.12.2017
Rozmiar208,06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

prof. zw. dr hab. Bogusław Marecki 2

2

prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk 2

prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szczęśniak 3

dr hab. Stefan Bosiacki prof. PWSZ 6

dr hab. Maciej Łuczak prof. PWSZ 9

dr hab. Krzysztof Kasprzak prof. PWSZ 11

dr hab. Wiesław Krzyżaniak prof. nadzw. PWSZ w Koninie 12

dr hab. Tadeusz Sankowski 13

dr Jacek Lewandowski prof. PWSZ 15

dr Piotr Inerowicz prof. PWSZ 15

dr Maria Zamelska prof. PWSZ 17

17

dr Ryszard Wieczorek prof. PWSZ 17

dr Stanisław Wylegalski prof. PWSZ 18

dr hab. Marek Stuczyński prof. PWSZ w Koninie 18

dr hab. Maria Laurentowska prof. nadzw. PWSZ 18

dr Joanna Śniadek 22

dr Teresa Kania-Gudzio prof. PWSZ w Koninie 22

dr Janusz Kwieciński 23

dr Janusz Brzozowski 23

dr Jarosław Styperek 24

dr Jolanta Pajdziewicz-Ożdzińska 25

dr Żaneta Balcerzak 25

mgr Andrzej Łącki 26

mgr Robert Szymański 27

mgr Edyta Bielik 27

mgr Arleta Radomska 27

prof. zw. dr hab. Bogusław Marecki


 1. Anthropometry of the patella and its ligament in the human being. / B. Marecki. - “Medical Science Monitor” (1998) vol.4, Supp. 2, s.79-8.

 2. Próba określenia wiarygodności pomiarów zakresów ruchów w stawach przy zastosowaniu różnych przyrządów pomiarowych. / B. Marecki - ”Roczniki Naukowe AWF Poznań1996” (1998) z. 45, s. 39-48.

 3. Estimation of the reliability of Measurements of Motion Ranges in Knee Joint with respect to varions Measurements Techniques. / B. Marecki. - ”Sport Kinetics 97 Theories of Human Motor Preformance and their Reflections in Practice”(1998) t. 2, s. 107-111.

 4. Variations of the m. levator scapulae in human fetuses. / B. Marecki. - “Annals of Anatomy” (1999) Bd. 181, Supp. H, s. 130.

 5. Variations of the serratus posterior muscle in human fetuses. / B. Marecki. - “Anatomischer Anzeiger“ (1999) Bd. 181, s. 130.

 6. The estimation of the reliability of goniometrical and electrogoniometrical measurements on the example of an elbow. / B. Marecki. - “Annals of Anatomy” (1999) Bd. 181, Supp. H, s.180.

 7. Pomiary elektrogoniometryczne zakresów ruchów w stawach kręgosłupa. / B. Marecki. -”Med. Sport” (1999) nr 97, s. 43.

 8. Electrogoniometric measurements of motion ranges in spinal joints. / B. Marecki. - ”Folia Morphologica” (1999) t. 58, nr 1, Supp.1.

 9. Developmental correlation of morphological traits in the anterior and posterior muscles groups of thigh in human foetuses. / B. Marecki. - ”Italian Journal of Anatomy and Embryology” (1999) vol. 104, Supp.1, s . 400.

 10. Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego. / B. Marecki. Poznań, AWF 2000.- (Seria Podręczniki nr 39).

 11. Formation of morphological traits of the levator scapulae muscle (LSM) in fetal ntogenesis. / B. Marecki. - “Annals of Anatomy” (2001) Bd. 183, Supp. H., s.114.

 12. Verification of selected anatomic landmarks used as reference points for universal goniometer positioning during knee joints mobility range measurements. / B. Marecki. - “Med. Science Monitor” (2001) vol. 7, nr 2, s. 312-315.

prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk

 1. Pomiar cech sprawności motorycznej osobników uprawiających sport / R. Strzelczyk, E.Wachowski, W.Osiński. Poznań, AWF w Poznaniu 1987. („Monografie” nr 238).

 2. Uwarunkowania rozwoju ruchowego dzieci wiejskich. Próba hierarchicznego ujęcia czynników determinujących / R. Strzelczyk. Poznań, AWF w Poznaniu 1995. („Monografie” nr 324)

 3. Z badań trafności zewnętrznej zespołu testów szybkości. / E. Wachowski, R. Strzelczyk. Warszawa, Wychowanie Fizyczne i Sport 1998.

 4. Factors differentiating the fitness of children from dissimilar geographical environments. / R. Strzelczyk, E. Wachowski, J. Janowski, J. Kowalski, W. Baryłkiewicz (Russia), L. Konys. [w:] Studies in Physical Culture & Tourism. Poznań, Wydaw. AWF 1998, vol. 5, s. 69-75.

 5. Morphological and motorial conditions of sport results in hammer throw / E. Wachowski, R. Strzelczyk, W. Osiński. [w:] Studies in Physical Culture & Tourism. Poznań, Wydaw. AWF 1998, vol. 5, s. 103-110.

 6. Ocena metodycznej przydatności pomiaru maksymalnej siły ciągu w leżeniu przodem na ławeczce. Monografia Nr 328 / E. Wachowski, R. Strzelczyk, J. Kowalski. Poznań, Wydaw. AWF 1998.

 7. O miejscu sportu w kulturze fizycznej. Monografia Nr 335 / R. Strzelczyk. Poznań, Wydaw. AWF 1998.

 8. Zmiany sprawności fizycznej dzieci wiejskich województwa poznańskiego w latach 1986-96. Monografia Nr 335 / J. Janowski, R. Strzelczyk, E. Wachowski. Poznań, Wydaw. AWF 1998.

 9. Physical efficiency preparation on young basketball players as base of training optymization in stage of steered instruction. / K. Karpowicz, M. Karpowicz, J. Janowski, J. Konarski, R. Strzelczyk, E. Wachowski. Ljubliana, Sport Kinetics 1999.

 10. Correlation between physical activity and selected indices of physical fitness and health / J. Janowski, M. Karpowicz, R. Strzelczyk. Ołomuniec, Movement an Health 1999.

 11. Changes in fitness of country children of Poznań region between 1986-1996. / J. Janowski, R. Strzelczyk, E. Wachowski. Magdeburg, Sport Kinetics 1999.

 12. View motoric indicators of junior and senior football players treaining in a training cycle in of the requirements of sport fight. / E. Wachowski, R. Strzelczyk, J. Janowski, St. Wylegalski. Magdeburg, Sport Kinetics 1999.

 13. Trafność pomiaru motorycznych cech kondycyjnych. Monografia Nr 342 / E. Wachowski, R. Strzelczyk. Poznań, Wydaw. AWF 1999.

 14. Hypothetical model of research effects after training in team games - guidelenes model. / R. Strzelczyk, E. Wachowski, J. Konarski, J. Janowski, K. Karpowicz, S. Wylegalski. Ljubliana, Sport Kinetics 1999.

 15. Motor and somatic devolopment of children from vilages of Poznań province in the years 1986 and 1996. / M. Karpowicz, R. Strzelczyk, J. Janowski.- Ljubliana, Sport Kinetics 1999.

 16. Proposition for the registration of inner and outer loads, using for the experiment, participants of a field hockey team. / R.Strzelczyk, J.Konarski. - 4 Mezinarodni Konference “Diagnostika pohyboveho systemu – metody vysetreni, primarni provence, protredky pohybove terapie” 2000.

 17. Propozycja rejestracji obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych na przykładzie zawodników hokeja na trawie. / R.Strzelczyk, J.Konarski. - Mat. VII Konf. Naukowej pt.: „Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych” AWF Poznań 2000.

 18. Z badań relatywizacji obciążeń treningowych i meczowych w hokeju na trawie / R.Strzelczyk, J.Konarski, W.S.Erdmann.- Międzynarodowa Konferencja naukowo-Metodyczna „Trening sportowy na przełomie wieków” Spała 2000.

 19. Ocena przygotowania siłowego u młodych pływaków. / K.Pietrusik, R.Strzelczyk, J.Konarski, W.Urbański. - Międzynarodowa Konferencja naukowo-Metodyczna „Trening sportowy na przełomie wieków” Spała 2000.

 20. Changes of physical fitness of chidren from Wielkopolska in years 1986-1996. / R.Strzelczyk, J.Janowski, M.Karpowicz. - Konferencja Naukowa “Movement and Health”. Ołomuniec (Czechy) 2000.

 21. Changes in the main abilities of field hockey players during the preparatoty period to the main competition. / R. Strzelczyk, J. Konarski, K. Karpowicz, J. Janowski.- ”The Acta Universitas Palackianas Olomucensis, Gymnica” (2001) vol. 31, nr 2.

 22. Sprawność fizyczna osobników o zwiększonej aktywności fizycznej. / R. Strzelczyk, J. Janowski, K. Karpowicz, J. Konarski, M. Sokołowski [w:] Morforunkcjonalne uwarunkowania i skutki służby wojskowej. / red. M. Sokołowski. Poznań, Wydaw. WSO 2001, s. 195-198.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna