Instrukcje iteracyjne (PĘtle)Pobieranie 8,27 Kb.
Data02.04.2018
Rozmiar8,27 Kb.

INSTRUKCJE ITERACYJNE (PĘTLE)


Pętla while wykonuje się tak długo, jak długo prawdziwy jest warunek (warunki)

 

Część inicjacyjną licznika tworzy się najczęściej przed blokiem pętli, natomiast część operacyjna jest wykonywana wewnątrz pętli. Popatrzmy na konstrukcję:

while(warunki)

{ //początek bloku pętli while

//instrukcje powtarzane przez pętlę

} //koniec bloku pętli while 

Warto także zauważyć, że pętla może nie uruchomić się ani razu (gdy od samego początku warunek (warunki) będzie fałszywy).

Należy także zwrócić uwagę, że niepoprawna konstrukcja pętli może spowodować jej zapętlenie (wykonywanie bez końca).

Prześledźmy przykład ilustrujący działanie pętli while:


Przykład 1. Napisz program, który wyświetli n początkowych liczb naturalnych.


Rozwiązanie

#include
#include

main()
{


int n;
cout<<"Podaj ilość kolejnych liczb naturalnych do wyświetlenia: ";
cin>>n;
int i=0; //inicjacja licznika

while(i{

cout<
i=i+1; //operacja na liczniku

}
getch();


}Zadanie 1. Napisz program, który wyświetli sumę liczb podawanych przez użytkownika zakończonych liczbą 0.

Zadanie 2. Napisz program, który wyświetli średnią arytmetyczną liczb podawanych przez użytkownika zakończonych liczbą 0. Liczby 0 nie bierz pod uwagę w obliczaniu średniej.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna