Instrukcja uzupełniająca wersji 2Pobieranie 2,14 Mb.
Strona1/22
Data28.01.2018
Rozmiar2,14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Instrukcja uzupełniająca wersji 2
Ten dokument opisuje funkcje, które zostały dodane w wersji 2.0.
Należy go czytać wraz z zasadniczą instrukcją obsługi.
Copyright © 2009 ROLAND CORPORATIONWszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być w żadnej formie przetwarzana bez pisemnej zgody ROLAND CORPOPRATION.

Spis treści


Nowe funkcje modelu GW-8 wersja 2.0 3

Tworzenie stylu użytkownika 3

Zapis lub edycja utworu 3

Inne funkcje dodatkowe 3
Zanim stworzysz styl akompaniamentowy 4

Jaka jest struktura stylu 4

Odmiany 4

Sprawdzanie ustawień poszczególnych partii odmiany akompaniamentowej 4

Tworzenie stylu użytkownika 5
Edycja stylu istniejącego 6

Zmiana brzmień stylu akompaniamentowego 6

Zmiana ustawień efektów 6

Zachowywanie stylu 7
Tworzenie nowego stylu 8

Resetowanie ustawień stylu 8

Rejestrowanie stylu 8

Zapis w czasie rzeczywistym 8

Zapis krokowy 9

Zachowywanie zarejestrowanego stylu 11

Edycja stylu 12

Poprawianie nierównomierności 13

Kasowanie zbędnych danych 13

Usuwanie wybranego obszaru 14

Kopiowanie danych muzycznych 14

Wstawianie pustego miejsca 16

Transpozycja półtonowa 16

Modyfikowanie dynamiki nut 17

Modyfikowanie długości nut 17

Zastępowanie danych muzycznych 18

Edycja położenia nut 19

Zmiana długości partii 19

Zmiana metrum 20

Edycja szczegółowa (funkcja MICROSCOPE) 20

Automatyczne generowanie danych stylu 22

Tworzenie utworu 23

Rejestrowanie tego, co grasz 23

Metody tworzenia utworu 24
Edycja utworu istniejącego 25

Zmiana brzmień utworu 25

Zmiana ustawień efektów 25

Zachowywanie utworu 26
Tworzenie nowego utworu 27

Resetowanie ustawień utworu 27

Rejestrowanie utworu 27

Zapis w czasie rzeczywistym 27

Zapis krokowy 28

Zachowywanie zarejestrowanego utworu 30

Edycja utworu 31

Poprawianie nierównomierności 32

Kasowanie zbędnych danych 32

Usuwanie wybranego obszaru 33

Kopiowanie danych muzycznych 33

Wstawianie pustego miejsca 34

Transpozycja półtonowa 35

Modyfikowanie dynamiki nut 35

Modyfikowanie długości nut 36

Zastępowanie danych muzycznych 36

Edycja położenia nut 37

Łączenie danych muzycznych) 37

Wymiana danych z inną partią 38

Edycja szczegółowa (funkcja MICROSCOPE) 38

Edycja danych, odnoszących się do całego utworu 40
Inne funkcje dodatkowe 42

Ekran roboczy „STYLE FINDER” 42

SYSTEM PEDAL (pedał systemowy) 42

Przełączanie odmian akompaniamentowych (funkcja NTA) 43

Parametr „Chord Zone” 44
Komunikaty o błędzie związane z tworzenie styli i utworów 45


2

Nowe funkcje modelu GW-8 wersja 2.0


Tworzenie stylu użytkownika
• Nowy styl akompaniamentowy można łatwo tworzyć otwierając ekran roboczy „STYLE MAKEUP” dla istniejącego stylu, następnie zmieniając brzmienia lub modyfikując sposób ich odtwarzania.
• Teraz dostępny jest procesor wieloefektowy (MFX), dedykowany do używania ze stylami, co umożliwia niezależne stosowanie efektów.
• Do tworzenia nowego stylu akompaniamentowego można wykorzystywać zapis w czasie rzeczywistym lub zapis krokowy, rejestrując kolejno poszczególne partie.
• Styl akompaniamentowy może teraz posiadać dwie partie perkusyjne lub więcej.
• Do wydajniejszej edycji stylu można wykorzystywać funkcje edycyjne, takie jak kwantyzacja i kopiowanie.
• Ekran roboczy „STYLE MICROSCOPE” umożliwia edycję na poziomie pojedynczych nut.
• Funkcja EZ CONVERT ułatwia tworzenie styli akompaniamentowych.

Zapis lub edycja utworu

• Ekran roboczy „SONG MAKEUP” ułatwia zmienianie brzmień w utworze lub określanie sposobu ich wybrzmiewania.


• Teraz dostępny jest procesor wieloefektowy (MFX), dedykowany do używania z utworami, co umożliwia niezależne stosowanie efektów.
• Oprócz „zapisu w czasie rzeczywistym”, rejestrującego grę, wersja 2.0 posiada „zapis krokowy”, przeznaczony do wprowadzania pojedynczych nut i pauz. Wybór metody zapisu zależeć będzie od tego, co chcesz zarejestrować.
• Do wydajniejszej edycji utworu można wykorzystywać funkcje edycyjne, takie jak kwantyzacja i kopiowanie.
• W ramach ekranu roboczego „SONG MICROSCOPE” lub „SONG MASTER TRACK” można prowadzić edycję na poziomie pojedynczych nut.

Akapit „Zapis i edycja utworu” tej instrukcji zawiera zawartość akapitu „Utwór” zasadniczej instrukcji obsługi (s. 27 – 29).


Inne funkcje dodatkowe

• Ekran roboczy „STYLE FINDER” dodano w celu umożliwienia wyboru styli akompaniamentowych z wykazu, posortowanego według numeru, nazwy lub tempa.


• Ustawienia systemowe dla pedału pozwalając stosować opcję „BEND MODE”.
• Miejsce edycji ustawień MIDI, związanych z używaniem styli akompaniamentowych dodano do ustawień systemowych; to ekran roboczy „SYSTEM STYLE MIDI (NTA)”.
• W ustawieniach pojawił się parametr „Chord Zone”, przeznaczony do wybierania obszaru klawiatury, wykorzystywanego do detekcji akordów sterujących.3

Zanim stworzysz styl akompaniamentowy
Jaka jest struktura stylu
Dla każdego z trzech akordów zasadniczych (durowy, molowy, septymowy) każdy styl zawiera cztery wariacje dla wstępu, odmiany zasadniczej, wypełnienia i zakończenia, co daje razem 48 sekwencji akompaniamentowych.

Każdą sekwencję akompaniamentową nazywamy odmianą.

W ramach ekranu roboczego „STYLE COMPOSER” można sprawdzić, czy dana odmiana istnieje, czy nie.

1. Wybierz styl (s. 26 w instrukcji zasadniczej).


2. Naciśnij przycisk [MENU] tak, aby zaczął świecić.
3. Przyciskami kursora [▼][▲] zaznacz opcję „Style Composer” i naciśnij przycisk [ENTER/LIST].
Pojawi się ekran roboczy „STYLE COMPOSER”.

Tutaj można wybrać odmianę, którą chcesz edytować lub rejestrować.Ten ekran roboczy można również wywołać z poziomu podstawowego ekranu roboczego, przytrzymując wciśnięty przycisk [STYLE].


3


1 2
1. Akord
2. Odmiana akompaniamentowa:

(■) Odmiana zawiera dane muzyczne

(•) Brak danych muzycznych
3. Wariacja

Sprawdzanie ustawień poszczególnych partii odmiany akompaniamentowej


W ramach ekranu roboczego „STYLE COMPOSER” naciśnij przycisk [ENTER/LIST], aby wywołać ekran roboczy „STYLE COMPOSER ZOOM”.

Tutaj można sprawdzać brzmienia, używane przez każdą partię wybranej odmiany akompaniamentowej.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna