Instrukcja użytkowaniaPobieranie 22,07 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar22,07 Kb.

Instrukcja dla aplikacji do pobierania plików oraz przesyłania plików raportów do MSP przez serwer WWW
Instrukcja użytkowania
1. Informacje ogólne

Aplikacja do pobierania i przesyłania plików poprzez serwer WWW wraz z aplikacją umożliwiającą generowanie raportów kwartalnych stanowią elementy systemu wymiany informacji i raportowania podmiotów gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa do MSP. System ma za zadanie usprawnić komunikację z podmiotami podległymi oraz przyspieszyć proces wczytywania danych do bazy Zintegrowanego Systemu Informatycznego MSP.

Jednym z podstawowych założeń przy projektowaniu systemu było wykorzystanie takich narzędzi, które umożliwią uruchamianie aplikacji na komputerach klasy PC bez ponoszenia kosztów na zakup dodatkowego oprogramowania. Dzięki spełnieniu tych założeń aplikację można uruchomić na dowolnym komputerze wyposażonym jedynie w system operacyjny Windows oraz przeglądarkę internetową, np. MS Internet Explorer (wersja 5.x i wyższa) lub Netscape Communicator (wersja 4.5 i wyższa). Korzystanie z aplikacji przesyłania raportów wymaga również dostępu do sieci Internet.
Funkcjonalność aplikacji obejmuje:


  • Pobieranie plików udostępnionych dla użytkowników,

  • Przesyłanie przez podległe podmioty raportów i innych plików do MSP,

  • Przesyłanie z MSP do podległych podmiotów wiadomości z możliwością dołączania plików,

  • Szyfrowanie wszystkich danych przesyłanych przez sieć Internet w celu zapewnienia poufności,

  • Zapisywanie w dzienniku systemowym informacji o każdej wykonanej operacji.2 Praca z aplikacją
2.1 Logowanie do systemu

Aby rozpocząć pracę z systemem należy w pierwszej kolejności uruchomić na komputerze przeglądarkę internetową i wpisać w pole adresu następujący adres:


https://www.msp.gov.pl

(istotne jest https z uwagi na szyfrowaną transmisję danych)
Zalogowanie do systemu w celu przesłania raportu (lub innego pliku) wymaga podania nazwy użytkownika oraz hasła.
Nazwa użytkownika* = REGON danego podmiotu (14 cyfr)

Hasło** = ciąg znaków wybranych przez użytkownika.
* Jeśli REGON danego podmiotu jest 9-cio cyfrowy to należy go dopełnić na końcu 5-cioma zerami.

** UWAGA: Podczas pierwszego logowania się do systemu hasło jest takie samo jak Nazwa użytkownika (tzn. REGON 14 cyfrowy).


Użytkownik powinien zmienić hasło początkowe na sobie tylko znane nowe hasło już przy pierwszym kontakcie z systemem.

System nie daje możliwości rozróżnienia kilku użytkowników w ramach jednego podmiotu podległego (jeden użytkownik, jedno hasło).


UWAGA: Trzykrotne nieudane logowanie do systemu spowoduje zablokowanie konta danego podmiotu. W takim przypadku należy się skontaktować z administratorem systemu pocztą e-mail na adres publikator@msp.gov.pl.

2.2 Odczyt wiadomości

Po prawidłowym zalogowaniu do systemu w pierwszej kolejności na ekranie pojawiają się wszystkie nowe jak również nieprzeczytane wiadomości. Wiadomości te są w całości wyświetlane na ekranie, tzn. nie ma potrzeby ich "otwierania" aby zobaczyć treść wiadomości. Temat wiadomości jest wytłuszczony i dzieli go od pozostałej treści linia odstępu.

Aby przy następnym zalogowaniu system nie rozpoczynał od wyświetlenia wszystkich przeczytanych już wiadomości należy na zakończenie czytania wiadomości nacisnąć przycisk
umieszczony na końcu ekranu z wiadomościami.

Wiadomości mogą być przesyłane tylko w jednym kierunku - z MSP do podległego podmiotu. Nie ma możliwości wysyłania wiadomości przez podmiot podległy.

Wiadomości mogą zawierać załączniki, będące dowolnymi plikami.
Zastosowanie wiadomości:


  • Dystrybucja informacji (instrukcji, zaleceń, innych).

  • Dystrybucja oprogramowania i jego modyfikacji.2.3 Wysyłanie raportów i innych plików

Wysyłanie raportów i innych plików możliwe jest z ekranu uzyskiwanego po naciśnięciu przycisku .

Jeśli nie ma żadnych nieprzeczytanych wiadomości system automatycznie przechodzi do tego ekranu po prawidłowym zalogowaniu.

W lewej części ekranu użytkownik ma dostęp do WSZYSTKICH OTRZYMANYCH wiadomości.

W prawej części ekranu dla każdego typu raportu wyświetlany jest wiersz zawierający:


  • D nazwę typu (Ankieta Kwartalna, Sprawozdanie Roczne, INNE)

  • data ostatniego wysłania raportu (pliku)

  • najbliższą wymagana datę wysłania raportu danego typuNa końcu każdego wiersza jest przycisk , który służy do zainicjowania wysyłania raportu danego typu. Po jego wciśnięciu system daje nam możliwość wskazania konkretnego pliku raportu na dysku lokalnym i jednocześnie prosi o podanie informacji jakiego roku i jakiego kwartału dotyczy wysyłany raport.

Przed wysłaniem pliku do MSP system sprawdza, w oparciu o ustaloną składnię nazwy oraz podany przez użytkownika rok i kwartał, poprawność nazwy pliku wysyłanego raportu.

Typ "INNE" służy do wysyłania dowolnych innych plików i (dzięki szyfrowaniu przesyłanych danych) może być w szczególności wykorzystywany do przesłania plików zawierających informacje, które nie powinny być odczytane przez osobowy niepowołane.

2.4 Zmiany w konfiguracji

Poza wyżej opisanymi czynnościami użytkownik ma możliwość zmiany hasła oraz podania systemowi informacji o wykorzystywanym przez siebie koncie pocztowym.

Zmiany hasła użytkownik może dokonać wciskając przycisk . .

Podanie systemowi własnego adresu e-mail możliwe jest po wciśnięciu przycisku . Podanie systemowi własnego adresu e-mail spowoduje, że każda wiadomość wysłana wewnętrznie do danego użytkownika (podmiotu) będzie również wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej. Dzięki temu użytkownik ma informację, że nadeszły nowe wiadomości w systemie bez konieczności częstego logowania się w celu sprawdzenia.

Na wskazany publiczny adres e-mail wysyłana jest tylko treść wiadomości, bez załączników.

Dobrą praktyką jest zatem umieszczanie wszystkich informacji wyłącznie w plikach załączników.2.5 Zakończenie pracy

Zakończenie pracy odbywa się przez wciśnięcie przycisku .Zalecenie dotyczące przeglądarki internetowej Internet Explorer 5.x

Do pracy z internetowym Publikatorem Raportów udostępnionym przez Ministerstwa Skarbu Państwa pod adresem:


https://www.msp.gov.pl
zaleca się wykorzystywanie wersji przeglądarki Internet Explorer 5.5 SP2. lub nowszej. Jest to zgodne z obecnymi zaleceniami firmy Microsoft dotyczącymi bezpieczeństwa internetowego. Wskazana wersja na systemach Windows 95, Windows 98 oraz Windows NT zapewni silne szyfrowanie (128 bit) w trakcie pracy z Publikatorem Raportów
Wszystkich użytkowników, posiadających starszą wersję Internet Explorera zachęcamy do bezpłatnej aktualizacji, której można dokonać za pośrednictwem internetu na stronach www firmy Microsoft.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna